EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Kokovskaya O. V.

  THE EFFECT OF POLARIZED LIGHT ON THE BLOOD COAGULATION AND FIBRINOLYSIS


  About the author: Kokovskaya O. V.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The findings of the in vitro experiments (1st stage) showed that polarized light prolonged the time of fibrinolysis of thrombocyte and thrombocyteless plasma. Such effect of polarized light is connected with the direct impact onto plasmin. The findings of the in vivo experiments (2nd stage) were more significant. In this case the effect of polarized light enhanced the blood hemostatic potential, indicated by shortening of the total time of blood coagulability from 487,3 s to 360,0 s (р<0,05), acceleration of thrombocyteless plasma recalcification from 137,0 s to 99,0 с (р<0,05), shortening of APTT from 27,4 с to 23, 7 с (р<0,05).
  Tags polarized light, fibrinolysis, hemostasis
  Bibliography
  • Barkagan Z. S. Diagnostika i kontroliruemaya terapiya narusheniy gemostaza / Z. S. Barkagan, A. P. Momot // M.: Nyudiamed, -2001. – 296 s.
  • Gulyar S.A. BIOPTRON: teoriya, klinika, perspektivyi / S. A. Gulyar // - Kiev: Tsepter. - 1999. – 102 s.
  • Gulyar S. A. BIOPTRON- tsvetoterapiya / S. A. Gulyar // Rukovodstvo.-Kiev: Tsepter. - 2000. – 80 s.
  • Gulyar S. O. Zastosuvannya BIOPTRON-PAYLER-svitla v meditsini / S. O. Gulyar, A. L. Kosakovskiy [ta In.] // Navchalno-metodichniy posibnik. - MOZ Ukrayiny, - 2004. – 80 s.
  • Zubairov D. M. Molekulyarnyie osnovyi svertyivaniya krovi i tromboobrazovaniya / D. M. Zubairov // Kazan. “FEN”,- 2000. – 364 s.
  • Kuznik B.I. Fiziologiya i patologiya sistemyi krovi / B. I. Kuznik // Chita: Poisk, - 2001. – 284 s.
  • Limanskiy Yu. P. Tsentralnyie i perifericheskie mehanizmyi deystviya polyarizovannogo sveta / Yu. P. Limanskiy // Materilyi 2-oy Mezhdunarodnoy konferentsii «Bioptron-svetoterapiya-2005». Kiev,22 yanvarya 2005. – Kiev, - 2005. - S.13-14.
  • Makatsariya A. D. Trombofiliticheskie sostoyaniya v akusherskoy praktike / A. D. Makatsariya, V. O. Bitsadze // Nauchnoe izdanie. – M.: «RUSSO», - 2001. – 704 s.
  • MIschenko I.V. Zalezhnist reaktsiy perekisnogo okislennya lipidiv i gemostazu vid antioksidantnoyi aktivnosti riznih organiv / I. V. MIschenko // Fiziologichniy zhurnal. - 2002. –T. 48, No. 5. - S. 48-50.
  • MIschenko I. V. Reaktsiyi perekisnogo okislennya lipidiv i gemostazu u riznih tkaninah pri gostromu emotsiyno-bolovomu stresi / I. V. MIschenko // Fiziologichniy zhurnal. - 2002. – T. 48, No. 6. - S. 66–69.
  • Mischenko V. P. Vliyanie fizicheskih faktorov na gemostaz.-Poltava / V. P. Mischenko, S. V. Mischenko // - «ASMI», - 2003. – 132 s.
  • Mischenko I. V. Polyarizovannyiy svet i zaschitnyie sistemyi krovi / I. V. Mischenko, E. A. Toryanik, S. V. Mischenko [i dr.] // – Poltava: PP «Mihaylik», - 2012. – 168 s.
  • Holm P. A. M. Microvesicles bind soluble fibrinogen, adhere to immobilized fibrinogen and coaggregate with platelets / P. A. Holm, N. O. Solum, F. Brosstad [et al.] // Thromb. Haemost. – 1998. -№ 79(2). - Р. 389-394.
  • Zwall R. Platelet procoagulant activity and microvesicule formation / R. Zwall, P. Comfurius, E. Bevers // Its putative role in hemostasis and thrombosis // Biochem. Biophys.Acta. -1992. - Vol.1180, N1. - P.1-8.
  • Zwall R. Platelet procoagulant activity and microvesicule formation / R. Zwall, P. Comfurius, E. Smeets // In.:Hypercoagulable states. P. Press Boca Beaton, - 1996. - P. 29-36.
  • Zwall R. Pathophysiologie implications of membrane phospholipid asymmetry in blood cells / R. Zwall, A. Schort // Blood. - 1997. - Vol.89,N4. - P.1121-1132.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(52) 2 part 2015 year, 109-111 pages, index UDK 612.115:615.831