EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Belyaeva E.N.

  SPEECH COMMUNICATION: STRUCTURE, TYPES, FORMS AND COMPLICATES


  About the author: Belyaeva E.N.
  Heading QUESTIONS OF МEDICAL EDUCATION
  Type of article Scentific article
  Annotation The structure, types and forms of speech communication were analyzed in the article. The categories “communication” and “speech interaction”, “text” and “discourse” were differentiated. The nature of notions “communicative situation”, “communicative act”, “communicative intention” were defined. The factors providing effective communication and factors that complicate it were precised.
  Tags communicative situation, communicative intention, understanding, “noises”, text, discourse, typical mistakes
  Bibliography
  1. Artemov V.A. Psihologiya obucheniya inostrannyim yazyikam / V.A. Artemov. – M. : Prosveschenie, 1969. – 279 s.
  2. Barsukova M.I. Meditsinskiy diskurs: strategii i taktiki rechevogo povedeniya vracha : avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 “Russkiy yazyik” / M.I. Barsukova. – Saratov, 2007. – 21 s.
  3. Barhudarov L.S. Yazyik i perevod. Voprosyi obschey i chastnoy teorii perevoda / Leonid Stepanovich Barhudarov. – M. : Mezhdunarodnyie otnosheniya, 1975. – 239 s.
  4. Butenko N.Yu. Komunikativni protsesi u navchanni : [pidruchnik] / Nataliya Yuriyivna Butenko. – K. : KNEU, 2004. – 383 s.
  5. Valgina N.S. Teoriya teksta : [uchebn. posob.] / Nina Sergeevna Valgina. – M. : Logos, 2004. – 280 s.
  6. Vasilik M.A. Osnovyi teorii kommunikatsii : [uchebnik] / M.A. Vasilik, M.S. Vershinin, V.A. Pavlov i dr. / pod red. prof. M.A. Vasilika. – M. : Gardariki, 2006. – 615 s.
  7. Volkova A.A. Psihologiya i pedagogIka / A.A. Volkova, L.V. Dimitrova. – [2-e izd. ]. – Rostov-na-Donu : Feniks, 2005. – 249 s.
  8. Vostrova S.V. LIngvokognItivnI ta komunIkativno-pragmatichnI osoblivostI suchasnogo anglomovnogo medichnogo diskursu (na materIalI medichnih tekstIv z problematiki VIL/SNIDu: dis. … kandidata fIlol. nauk: 10.02.04 / Vostrova SvItlana VolodimirIvna. – K., 2003. – 192 s.
  9. Vyigotskiy L.S. Myishlenie i rech / Lev Semenovich Vyigotskiy. – [5-e izd., ispr.]. – M. : Izdatelstvo “Labirint”, 1999. – 352 c.
  10.  Dridze T.M. Yazyik i sotsialnaya psihologiya : [uchebn. posob. dlya fak. zhurnal. i filol. fak. un-tov] ; pod red. prof. A. A. Leonteva / Tamara Moiseevna Dridze. – M. : Vyisshaya shkola, 1980. – 224 s.
  11.  Zhinkin N.I. Yazyik – rech – tvorchestvo. (Izbrannyie trudyi) / Nikolay Ivanovich Zhinkin. – M.: Izdatelstvo “Labirint”, 1998. – 368 c.
  12.  Kazartseva O.M. Kultura rechovogo obscheniya: teoriya i praktika obucheniya : [uchebn. posob.] / Olga Mitrofanovna Kazartseva. – [2-e izd.]. – M. : Izd-vo “Flinta”, Izd-vo “Nauka”, 1999. – 496 s.
  13.  Karaulov Yu.N. Ot grammatiki teksta k kognitivnoy teorii diskursa : Vstupitelnaya statya / Yu.N. Karaulov, V.V. Petrov // T. A. van Deyk. Yazyik. Poznanie. Kommunikatsiya. – M. : Progress. – 1989. – S. 5 – 11.
  14.  Krasnyih V.V. Kognitivnaya baza i pretsedentnyie fenomenyi v sisteme drugih edinits i v kommunikatsii / Krasnyih V. V., Gudkov D. B., Zaharenko I.V., Bagaeva D. V. // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologiya. – 1997.–No. 3. – S. 62 – 77.
  15.  Milrud R.P. Aktualnyie problemyi metodiki obucheniya inostrannyim yazyikam za rubezhom / R.P. Milrud // Inostrannyie yazyiki v shkole. – 2004. – No. 3. – S. 34 – 40.
  16.  Panov E.N. Znaki, simvolyi, yazyiki / Evgeniy Nikolaevich Panov. – [2-e izd., dop.]. – M. : Znanie, 1983. – 248 s.
  17.  Pocheptsov G.G. Teoriya kommunikatsii / Georgiy Georgievich Pocheptsov. – M. : “Refl-buk”, K. : “Vakler”, 2006. – 656 s.
  18.  Ribachok S.M. Terminologichna leksika yak zasib kogeziyi anglomovnogo ekonomIchnogo tekstu : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 “Germanski movi” / S.M. Ribachok. – ZaporIzhzhya, 2005. – 23 s.
  19.  Rubinshteyn S.L. Problemyi obschey psihologii / Sergey Leonidovich Rubinshteyn. – M. : Pedagogika, 1973. – 423 s.
  20.  Sadohin A.P. Kompetentnost ili kompetentsiya v mezhkulturnoy kommunikatsii / A.P. Sadohin // Vestnik MGU. Ser. 19. Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya. – 2007. – No. 3. – S. 39 – 56.
  21.   Saharnyiy L.V. Vvedenie v psiholingvistiku : Kurs lektsiy / Leonid Volkovich Saharnyiy. – L. : Izd-vo Leningr. un-ta, 1989. – 184 s.
  22.  Solso R.L. Kognitivnaya psihologiya / R.L. Solso; [per. s angl. / pod obsch. red. V.P. Zinchenko, nauchn. red. A.I. Nazarov]. – M. : Izd. “Trivola”, “Liberiya”, 2002. – 600 s.
  23.  Ushakova T.N. Psihologiya rechi i psiholingvistiki v institute psihologii RAN (K 30-letiyu Instituta psihologii RAN) / T.N. Ushakova // Psihologicheskiy zhurnal. – 2001. – T.22. – No.5. – S. 48 – 56.
  24.  Yazyik i stil nauchnoy literaturyi. Teoreticheskie i prikladnyie problemyi : [sb. nauchn. trud. / red. Tsvilling M.Ya. i dr.]. – M. : Nauka, 1977. – 296 s.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(55), 2016 year, 187-193 pages, index UDK 316.772.2-4 + 316.775 + 316.776.2-3