EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Pikul Е.В., Ilchenko V.I., Prilutskiy K.Yu.

  WAYS OF GLOBAL ERADICATION OF POLIOMYELITIS IN CHILDREN IN UKRAINE


  About the author: Pikul Е.В., Ilchenko V.I., Prilutskiy K.Yu.
  Heading LITERATURE REVIEWS
  Type of article Review article
  Annotation In connection with deterioration of epidemiological situation on poliomyelitis in the world before us the task is put: to not admit cases of sick rate on poliomyelitis, was well-timed to tap circulation of wild virus both in an environment and among children. Results of the analysis of statistical and literary data allow to correct actions of doctors in the decision of a question of the prevention of sick rate on poliomyelitis among children.
  Tags poliomyelitis, children, prophylaxis
  Bibliography
  • Bogadelnikova I. V. Spravochnik po infektsionnyih boleznyah u detey / I.V. Bogadelnikova, A.V. Kubyishkina, M.V. Lobodyi // - K. -Simferopol, - 2008.
  • VozIanova Zh.I. Infektsiyni ta parazitarni hvorobi / Zh.I. Vozianova // - K.: Zdorovya, - 2000.-T. 1-854 s.
  • Yershova I.B. Spravochnik vracha semeynoy meditsinyi. Standartyi diagnostiki i lecheniya infektsionnyih i parazitarnyih zabolevaniy / I.B. Yershova, E.I. Bodnya, A.A. Mochalova [i dr.] – Kiev. – 2015. – 435s.
  • Kramarev S. O. Infektsiyni hvorobi u dItey (klinichni lektsiyi) / S. O. Kramarev // – K.: Morion. – 2003. – 479 s.
  • Lobzin Yu. V. Rukovodstvo po infektsionnyim boleznyam / Yu. V. Lobzin // - SPb: Foliant, -2000. - 674 s.
  • Materiali natsionalnoyi konferentsiyi vid 16-17.2016 «Globalna eradikatsiya poliomielitu». - Kiyiv. - www.polioeradication.org.
  • Materiali naukovo-praktichnoyi konferentsiyi vid 22.06.2010 «Globalna initsiativa po likvidatsiyi poliomielitu». - Poltava. - 25s.
  • Nakazi MOZ Ukrayini po zapobigannyu zahvoryuvanosti na poliomielit u ditey (No.96 vId 1998r., No.196 vId 1998r., No.341 vId 2014, No.933 vId 31.12.2015, No.92 vId 12.02.2016).
  • «Pamyatka pro zapobigannya poliomielitu» MOZ Ukrayini vid 04.06.2010.
  • Poryadok provedennya profilaktichnih scheplen v Ukrayini ta kontrolyu yakosti y obigu medichnih imunobiologichnih preparativ (zatverdzheniy nakazom MOZ Ukrayini No. 551 vid 11.08.2014).
  • Ilchenko V.I. Poliomielit u detey / V.I Ilchenko, E.V. Pikul // Pediatriya ta perinatologIya. – 2013. – No.3(55). – S.112-116.
  • Hodak L.A. Infektsiyni polineyropatiyi u ditey / L.A. Hodak, T.I. Navet // Metodichni rekomendatsiyi: Harkiv. – 2010. – 26 s
  • Uchaykina V. M. Rukovodstvo po infektsionnyim boleznyam u detey / V.M. Uchaykina // - M., -1998.
  • http://www.who.int/immunization/diseases~HEAD=pobj/полімієліт/endgame_objective2/EN/.
  • Operational Framework for Monovalent Oral Poliovirus Type 2 (mOPV2) deployment and replenishment (during the endgame period), доступен на веб-сайте: http://www.polioeradication.org/Portals/0/.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(56), 2016 year, 192-198 pages, index UDK 616.832.21 – 002 – 053.3/.5