EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Bogdanov A.V., Kostenko V.A.

  EFFECTS OF PEROXYNITRITE SCAVENGERS ON OXIDATIVE METABOLISM IN PERIODONTAL TISSUES OF RATS UNDER EXCESSIVE COMBINED SODIUM NITRATE AND FLUORIDE INTAKE


  About the author: Bogdanov A.V., Kostenko V.A.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation This research aimed to study the effects of peroxynitrite scavengers (L-selenomethionine and uric acid) on oxidative (NO-synthase) pathway of L-arginine metabolism, the level of superoxide anion radical production, lipid peroxidation (LPO) and antioxidant (AO) protection in the soft tissues of periodontium under excessive combined sodium nitrate and fluoride intake in 50 white rats. It has been found out the use of L-selenomethionine in experimental conditions reduces the total NO-synthase activity, production of superoxide anion radical by NADPH- and NADH-dependent electron transport chains as well as by leukocyte NADPH oxidase in the periodontal tissues; limits the LPO and increases the antioxidant potential. Introduction of uric acid decreases the total NO-synthase activity, production of superoxide anion radical by mitochondrial respiratory chain and lipid peroxidation, and increases the catalase activity in the periodontal tissues.
  Tags peroxynitrite scavengers, NO-synthase, superoxide anion radical, lipid peroxidation, antioxidant system, periodontium
  Bibliography
  • Berkalo L. V. Metodi klInIchnih ta eksperimentalnih doslidzhen v meditsini / L.V. Berkalo, O.V. Bobovich, N.O. Bobrova [ta In.]; za red. I.P.Kaydasheva. – Poltava, - 2003. – 320 s.
  • Bogdanov O.V. VilnoradikalnI protsesi v tkaninah parodonta schuriv za umov poednanogo nadlishkovogo nadhodzhennya nitratu ta ftoridu natriyu / O.V. Bogdanov, V.O. Kostenko // Aktualni problemi suchasnoyi meditsini: Visn. Ukrayinskoyi med. stomatol. akademiyi. – 2016. – T. 16, No. 2. – C. 210-213.
  • Kostenko V. O. Produktsiya superoksidnogo anion-radikala ta oksidu azotu u tkanini nirok pislya hirurgichnogo vtruchannya / V. O. Kostenko, O.I. Tsebrzhinskiy // Fiziol. zhurn. – 2000. – T.46, No.5. – S.56-62.
  • Trigub V. I. zakonomirnosti poshirennya ftoru u navkolishnomu seredovischi / V. I. Trigub // Geopolitika i ekogeodinamika regionov. – 2014. – T. 10, No.1. – S. 231-238.
  • Fartushna A. M. Vpliv skevendzheru peroksinitritu L-selenometioninu na stan okisnyuvalnih i vidnovlyuvalnih protsesiv u tkaninah yasen bilih schuriv za umov hronichnoyi intoksikatsiyi nitratom natriyu / A. M. Fartushna, V.O. Kostenko // Zagalna patologiya ta patologichna fiziologiya. – 2012. – T.7, No.1. – S. 111-116.
  • Fesenko O. G. Harakteristika nitratnogo zabrudnennya poverhnevih i pidzemnih vod Poltavskogo regionu / O. G. Fesenko // Visn. Poltavskoyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi. – 2014. – No. 1. – S. 121-124.
  • Shraybman G. N. Spektrofotometricheskie metodiki opredeleniya peroksinitrita i nitrita / G. N. Shraybman, E.P. Dyagileva, A. V. Skibina // Vestn. KemGU. – 2011. – No.1. – S. 200-206.
  • Durante P. Effect of uric acid on nephrotoxicity induced by mercuric chloride in rats // P. Durante, F. Romero, M. Pérez [et al.] // Toxicol. Ind. Health. – 2010. – Vol.26, №3. – P. 163-174.
  • Hevel J.M. Purification of the inducible murene macrophage nitric oxide synthase / J.M. Hevel // J. Biol. Chem. – 1991. – Vol. 266, № 34. – Р. 22789-22791.
  • Hrabarova E. Pro-oxidative effect of peroxynitrite regarding biological systems: a special focus on high-molar-mass hyaluronan degradation / E. Hrabarova, I. Juranek, L. Soltes // Gen. Physiol. Biophys. – 2011. – Vol.30, №3. – P. 223-238.
  • Laude K. NO produced by endothelial NO synthase is a mediator of delayed preconditioning-induced endothelial protection / K. Laude, J. Favre, C. Thuillez [et al.] // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. – 2003. – Vol.284, №6. – P. H2053-H2060.
  • Radi R. Peroxynitrite, a Stealthy Biological Oxidant / R. Radi // J. Biol. Chem. – 2013. – Vol.288, №37. – P. 26464–26472.
  • Szabó C. Peroxynitrite: biochemistry, pathophysiology and development of therapeutics / C. Szabó, H. Ischiropoulos, R. Radi // Nature Reviews. – 2007. – Vol. 6. – P. 662-680.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(57), 2016 year, 095-098 pages, index UDK 616.316-001-092.9:547.271