EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Vasilevsky V.S., Dіchko D.V., Dіchko V.V., Popkov Y.

  THE IMPACT OF THE "PHASED" APPROACH THE REHABILITATION OF PHYSICAL EDUCATION ON THE LEVEL OF CELL REACTIVITY OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS


  About the author: Vasilevsky V.S., Dіchko D.V., Dіchko V.V., Popkov Y.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation In our research it was found bilateral changes in the absolute and relative amounts of the major populations of immune cells, erythrocytes, The rehabilitation activities we have developed a method that aims to improve the physical development of these children and the improvement of adaptive-compensatory capabilities, enhanced cellular and immunological reactivity of children aged 10-16 years, with visual impairments.
  Tags adolescents with disorders of view, the complex of rehabilitation measures, cellular reactivity, an indicator of intoxication, erythrocyte sedimentation rate
  Bibliography
  • Baevskiy R. M. Otsenka adaptatsionnyih vozmozhnostey organizma i risk razvitiya zabolevaniy / R. M. Baevskiy, A. P. Berseneva // Meditsina. – 1997. - 240 s.
  • Gorizontov P.D. Stress i sistema krovi / P.D. Gorizontov, O.I. Belousova, A.I. Fedotova // – 1983. –135 s.
  • Kaspruk N. A. Klitinna reaktivnist, riven adaptatsiynogo napruzhennya, reaktivna vidpovid neytrofiliv periferiynoyi krovi ta imunologichna reaktivnist organizmu hvorih na negospitalnu pnevmoniyu / N. A. Kaspruk, L. I. Sidorchuk, A. Yu. Mihalko [ta in.] // Zagalna patologiya ta patologichna fiziologiya. – 2012. – Tom 7, No. 4. – S. 129 – 137.
  • Lunina N. V. Rol neytrofilov v formirovanii stress-sindroma / N. V. Lunina, E. D. Boyarchuk, E. A. Mozhaeva [ta in.] //. Visnik Luganskogo derzhavnogo pedagogIchnogo unIversitetu No.3 Biologichni nauki. - 2000. – S. 115-119.
  • Sidorchuk L. I. Zagalna imunologichna reaktivnist organizmu hvorih na zhovchnokam’yanu hvorobu / L. I. Sidorchuk, V. V. Bendas, I. Y. Sidorchuk [ta in.] // Zagalna patologIya ta patologichna fiziologiya. – 2014 Tom 9, No. 1. – S. 96 – 100.
  • Sidorchuk I. Y. Reaktivna vidpovid neytrofilnih granulotsitiv periferiynoyi krovi hvorih na gostriy bronhit / I. Y. Sidorchuk, L. I. Sidorchuk, S. A. Levitska [ta in.] // Bukovinskiy medichniy visnik – 2015, – Tom 19, No. 2. – S. 172 – 176.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(59), 2017 year, 027-030 pages, index UDK 616-092:617,75-053:796