EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Dіchko E.A.

  THE LEVEL OF ADAPTIVE TENSION OF ORGANISM OF TEENAGERS WITH SCOLIOSIS AT THE AGE OF 15-16 YEARS


  About the author: Dіchko E.A.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The results of the study of the body's stress level adaptation based on the absolute and relative number of the main populations of immunocompetent cells in adolescents with scoliosis and healthy peers aged 15-16. Will allow us to establish that the adaptation index for boys and girls with scoliosis improved and they are on the adaptive voltage high level, it indicates the possibility of favorable prognosis developmental needs of adolescents in this age.
  Tags teenagers aged 15-16, scoliosis, adaptive strength, immunocompetent cells
  Bibliography
  • Baevskiy R. M. Otsenka adaptatsionnyih vozmozhnostey organizma i risk razvitiya zabolevaniy / R. M. Baevskiy, A. P. Berseneva // Meditsina. – 1997. – 240 s.
  • Gorizontov P. D. Stress i sistema krovi / P. D. Gorizontov, O.I. Belousova, A.I. Fedotova // – 1983. –135 s.
  • Kalf-Kalif Ya. Ya. O leykotsitarnom indekse intoksikatsii i ego prakticheskom znachenii / Ya. Ya. Kalf-Kalif // Vrachebnoe delo. – 1941. – No. 1. – S. 31-35.
  • Kobets T. V. Rol leykotsitarnih indeksov v otsenke adaptatsionno-kompensatornyih vozmozhnostey chukotskih detey, bolnyih retsidiviruyuschim bronhitom, na etape sanatorno-kurortnogo lecheniya / T. V. Kobets, V. N. Nekrasov, A. K. Motrich // Vestnik fizioterapii i kurortologii. – 2003. – No. 3. – S. 47-48.
  • Sidorchuk I. Y. Reaktivna vidpovid neytrofilnih granulotsitiv periferiynoyi krovi hvorih na gostriy bronhit / I. Y. Sidorchuk, L. I. Sidorchuk, S.A. Levitska [ta in.] // Bukovinskiy medichniy visnik – 2015, – Tom 19, No. 2. – S. 172 – 176.  
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(59), 2017 year, 054-057 pages, index UDK 616-092:616.711-007.5-053.5:796