EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Belenichev I. F., Pavlyuk I. V., Kucherenko L. I.

  PHARMACOCORRECTION WITH ANGIOLIN OF ENERGY METABOLISM DISORDERS DUE TO CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION IN THE BRAIN OF RATS


  About the author: Belenichev I. F., Pavlyuk I. V., Kucherenko L. I.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Experimental chronic alcohol intoxication was caused by 30-days intragastric administration of 15% ethanol (4 g/kg, 10 days), then by administration of 15% ethanol, 6 g/kg (10 days) and then by administration of 25% ethanol (4 g/kg, 10 days) in white outbred male rats weighing 160-180 g. Chronic alcohol intoxication results on the 15th day of alcohol withdrawal in a pronounced inhibition of oxidative energy production, activation of compensatory pathways of ATP formation - glycolysis and Roberts shunt, which, however, do not supply to the full extent the brain with energy and cause the development of lactate acidosis and the deficiency of the neurotransmitter amino acids - GABA and glutamate, as well as glycine. Correction with Angiolin at a dose of 100 mg / kg (SPC «Pharmatron», Ukraine) of oxidative metabolism violation by intragastrical administration for 14 days after alcogolization increases the activity of own bioenergetic processes due to the "adding" of additional shunts of brain energy metabolism and intensification of aerobic reactions of substrate oxidation and it limits activity of Roberts shunt and thereby "retains" the resources of GABA and glutamate. Reference drug Mildronate administration in the same way in dose of 250 mg/kg did not affect significantly on studied energy metabolism parameters of experimental animals’ brain. Received results experimentally ground the use of Angiolin in complex treatment of alcoholism with the aim of normalizing the energy metabolism of the brain.
  Tags chronic alcohol intoxication, brain, energy metabolism, Angiolin, Mildronate
  Bibliography
  • Belenichev I. F. Snizhenie apopticheskoy gibeli neyronov SA1 zonyi gippokampa kryis v usloviyah prenatalnoy hronicheskoy alkogolizatsii i na fone vvedeniya tserebrokurina i tiotsetama / I. F. Belenichev, A. A. Egorov, O. V. Spahi // Neyronauki: teoreticheskie i klinicheskie aspektyi. - 2012. - T.8, No.2. - S.145-151.
  • Belenichev I. F. Neyroprotektsiya i neyroplastichnost / I. F. Belenichev, V. I. Cherniy, S. V. Pavlov [i dr] // - Kiev: Logos, - 2015. – 512 s.
  • Ivanets N. N. Primenenie Fenotropila u bolnyih hronicheskim alkogolizmom / N. N. Ivanets, V. I Ahapkina // Tezisyi dokladov XI Rossiyskogo natsionalnogo kongressa «Chelovek i lekarstvo». – 2004. –169 s.
  • Osyichenko A. S. Osobennosti statisticheskih dannyih otravleniy alkogolem / A. S. Osyichenko, A. D. Donnika // Adv. curr. nat. sci. – 2011. – No.8. - S. 128-130.
  • Patent 2370492 RF, MPK C 07 D 413/00 (2006.01). Liziniy 3-metil-1,2,4-triazolil-5-tioatsetat, proyavlyayuschiy neyroprotektivnoe, nootropnoe, kardioprotektivnoe, endotelioprotektivnoe, protivoishemicheskoe, antioksidantnoe, protivovospalitelnoe protivogipoksicheskoe deystvie i obladayuschiy nizkoy toksichnostyu / Mazur I.A., Belenichev I.F., Kolesnik Yu.M., Abramov A.V., Kucherenko L.I., Voloshin N.A., Chekman I.S., Gorchakova N.A.; - zayavitel i patentoobladatel OOO NPO «Farmatron». – No. 2007121014; zayavl. 04.06.07; opubl. 20.10.09, Byul. 29.
  • Patent 86668 Ukrayina, MPK C 07 D 249/08 (2009.01), A 61 K 31/4196, A 61 P 9/00, A 61 P 9/10 (2009.01), A 61 P 25/28 (2009.01). Liziniy 3-metil-1,2,4-triazolil-5-tioatsetat / Mazur I.A., Belenichev I.F., Kolesnik Yu.M., Abramov A.V., Kucherenko L.I., Voloshin M.A., Chekman I.S., Gorchakova N.O., zayavnik i patentovlasnik TOV NVO «Farmatron». – No. a200705865; zayavl. 25.05.07; opubl. 12.05.09, Byul. 9.
  • Petrov V. M. Vliyanie mildronata na povedencheskie reaktsii u kryis, s prinuditelnoy alkogolizatsiey v usloviyah nizkogorya / V. M. Petrov, G. I. Gorohova, V.A. Lemeshenko [ta in.] // - Bishkek, -2010. - V. 10. - S. 111-116.
  • Petrov V. M. Vliyanie alkogolya na morfo-funktsionalnyie izmeneniya v organizme i ih korrektsiya v usloviyah nizko- i vyisogorya (eksperimentalnoe issledovanie): Avtoref. diss. … k.med.n.-Bishkek, - 2012 – 19 s.
  • Chekman I. S. Doklinicheskoe izuchenie spetsificheskoy aktivnosti potentsialnyih lekarstvennyih sredstv pervichnoy i vtorichnoy neyroprotektsii / I. S. Chekman, I. F. Belenichev, E. A. Nagornaya // - Metodicheskie rekomendatsii GETs MZ Ukraini, Kiev: Yuston.-2016. – 80 s.
  • Ammendola A. Gender and peripheral neuropathy in chronic alcoholism: Aclinical-electroneurographic study / A. Ammendola, D. Gemini, S. Iannacone // Alcohol and Alcoholism. - 2010. - Vol. 35. - P. 368-371.
  • Belenichev I. F. Pharmacological modulation of apoptosis signaling in neurons of CA1-zone of hippocampus of rats with chronic alcohol intoxication / I. F. Belenichev, A. V. Abramov // Innovation Journal of Medical and Health Science. 2011.-  №1. - P.12-16.
  • Belenichev I. F. Functional nitric oxide conjugate systems state/restored heart thiols of rats in modeling isadrine-pituitrin’s myocardial infarction using metabolitetropic cardioprotector “Angiolin” / I. F. Belenichev, L. I. Kucherenko, E. A. Nagornaya [et al.] // International Journal of Basic and Clinical Pharmacology. - 2015. - Vol.4, №1. - Р.1-5.
  • Handbook of Biochemistry and Molecular Biology, Fourth Edition / Roger L. Lundblad, Fiona Macdonald. - CRC Press, - 2010. - 1098 p.
  • Fulton T. Mechanisms of Neurodegeneration and Regeneration in Alcoholism / T. Fulton, K. Nixon // Alcohol and Alcoholism. – 2010. - Vol.44, № 2. - Р.115-127.
  • Global status report on alcohol and health - 2015 ed. / World Health Organization, - 2015. – 354 р.
  • Manzo-Avalos S. Mitochondrial Effects of Alcohol Consumption / S. Manzo-Avalos, A. Saavedra-Molina // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2010. -Vol.7, №12. - P. 4281-4304.
  • Samokhvalov A. V. Alcohol use and addiction services in Ukraine / A. V. Samokhvalov, V. S. Pidkorytov, I. V. Linsky [et al.] // International Psychiatry. – 2009. – Vol. 6, № 1. – P.5-7.
  • Valenzuela C. F. Alcohol and Neurotransmitter Interactions / C. F. Valenzuela // Alcohol Health and Research World. - 2007. - Vol. 21, № 2. - P.144-150.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(59), 2017 year, 090-094 pages, index UDK 616.89-48-02-091.8