EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Potjagenko M.M., Nevoit A.V., Kitura O.E., Lulka N.A., Sokoluk N.L.

  IS HEALTHY LIFESTYLES THE BASIC PROFESSIONAL PRINCIPLE OR AN OPTIONAL COMPONENT OF PERSONAL BEHAVIOR OF THE DOCTOR?


  About the author: Potjagenko M.M., Nevoit A.V., Kitura O.E., Lulka N.A., Sokoluk N.L.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The article is devoted to the problems of forming the population motivation for a healthy way of life and prevention of non-infectious diseases in the sphere of the country's civil health, in particular, the attitude of the doctors themselves towards a healthy way of life as a value. It is established that the valeological competence and, consequently, the health of many doctors can not be considered satisfactory. The authors believe that a total correction of the world outlook regarding the health phenomenon is necessary.
  Tags Noncommunicable Diseases, Healthy Lifestyles
  Bibliography
  • Doklad o situatsii v oblasti neinfektsionnyih zabolevaniy v mire 2014 “Dostizhenie devyati globalnyih tseley po NIZ, obschaya otvetstvennost”/ Vsemirnaya organizatsiya zdravoohraneniya – 2014. - http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/6/WHO_NMH_NVI_15.1_rus.pdf.
  • Nosov A. G. Diagnostika urovnya stanovleniya zdorovogo obraza zhizni u obuchayuschihsya/ A. G. Nosov // Fundamentalnyie issledovaniya. – 2014. – No.12. – S. 2644-2648.
  • Potiazhenko M. M. Dosvid vykorystannia monitora skladu tila BF 500-E Omron v otsintsi rehionalnykh zhyrovykh depo i osnovnoho obminu u khvorykh iz zakhvoriuvanniamy sertsevo-sudynnoi systemy / M. M. Potiazhenko, M. M. Nevoit, H. V. Nevoit [ta in] // – Sevastopol, - 2009.- S. 66-67.
  • Potiazhenko M. M. Zdorovyi sposib zhyttia – napriamok borotby z neinfektsiinymy zakhvoriuvanniamy v Ukraini / M. M. Potiazhenko, H.V. Nevoit // – Poltava: Astraia, - 2016. – S. 103-106.
  • Potiazhenko M. M. Zdorovыi sposob zhyzny kak medytsynskoe meropryiatye v lechenyy neynfektsyonnыkh zabolevanyi/ M. M. Potiazhenko, H. V. Nevoit, N O. Liulka // – Kh.: KhNU imeni V.N.Karazina, - 2017 – S. 238-241.
  • Instruction Manual Body Composition Monitor HBF-500-E Omron. – Omron Healthcare, INC. – 2008. – 44 p.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(60), 2017 year, 097-100 pages, index UDK 316.728:613.7/8:614.8.01