EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Khmil’ D. O., Kostenko V. O.

  ROLE OF NO-SYNTHASE AND ARGINASE IN MECHANISMS OF SKIN CONNECTIVE TISSUE DISRUPTION IN RATS EXPOSED TO EXCESSIVE SODIUM NITRATE INTAKE


  About the author: Khmil’ D. O., Kostenko V. O.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation This experiment was designed to study the effects of NO-synthase and arginase inhibitors on the indicators of collagen and proteoglycans depolymerization in the skin, as well as its biomechanical properties in 35 white Wistar male rats exposed to excess sodium nitrate intake for 30 days. It has been found out that selective inhibition of inducible NO-synthase by aminoguanidine in the experimental conditions reduces collagenolysis and proteoglycans depolymerization in the dermis, increases strength and elasticity of the skin that indicates the pathogenic role of this isoform in the disruption of skin connective tissue and impairment of its biomechanical properties. Arginase inhibition by L-norvaline increases collagenolysis and proteoglycans depolymerization in the tissues of the skin, reduces its strength and elasticity. This suggests dermatoprotective properties of enzymes of arginase metabolic pathway.
  Tags intoxication nitrates, NO-synthase, arginase, connective tissue, collagenolysis, proteoglycans depolymerization, skin
  Bibliography

   

  • Bogdanov A. V. Mehanizmyi dizregulyatsii nitroksidergichnoy sistemyi v tkanyah parodonta kryis pri izbyitochnom postuplenii nitrata i ftorida natriya / A. V. Bogdanov, Yu. M. Grishko, V. A. Kostenko // Wiad Lek. – 2016. – Vol. 69, No.3 (Pt. 2). – P. 457-461.
  • Dolzhkova K. P. Vplyv pryhnichennia ta induktsii NO-syntaz na biokhimichnyi sklad kistkovoi tkanyny nyzhnoi shchelepy pry vidtvorenni yii perelomu na tli khronichnoi intoksykatsii nitratom natriiu / K. P. Dolzhkova, V. O. Kostenko // Problemy ekolohii ta medytsyny. – 2010. – T. 14, No. 1–2. – S. 35–38.
  • Zimnitskiy A. N. Glikozaminoglikanyi v biohimicheskih mehanizmah adaptatsii organizma k nekotoryim fiziologicheskim i patologicheskim sostoyaniyam / A. N. Zimnitskiy, S. A. Bashkatov //– M.: Farmatsevticheskiy byulleten, - 2004. – 235 s.
  • Kostenko V. O. Mekhanizmy autorehuliatsii utvorennia oksydu azotu v orhanizmi ssavtsiv ta yikh porushennia pry rozvytku patolohichnykh protsesiv / V. O. Kostenko, N. V. Soloviova, O. V. Kovalenko [ta in.] // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visn. Ukrainskoi med. stomatol. akademii. – 2011. – T.11, No.3. – C. 150-154.
  • Nahorniak I. V. Rol arhinazy u mekhanizmakh porushen vilnoradykalnykh protsesiv ta funktsii slynnykh zaloz shchuriv za umov dii metylovoho efiru metakrylovoi kysloty / I. V. Nahorniak, V. O. Kostenko // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visn. Ukrainskoi med. stomatol. akademii. – 2015. – T. 15, No.2. – C. 191-194.
  • Reutov V. P. Mehanizm antiradikalnoy zaschityi kletok i organizma v tselom zalozhen v tsiklicheskoy organizatsii teh metabolicheskih protsessov, kotoryie sopryazhenyi s obrazovaniem svobodnyih radikalov / V. P. Reutov // Patofiziologiya i farmatsIya: shlyahi IntegratsIYi : tezi dop. VII nats. kongr. patofiziologiv Ukrayini z mIzhnarodnoyu uchastyu (5-7 zhovtnya 2016 r.). – Harkiv: Vid-vo NFaU, -2016. –191 s.
  • Tetyanets S. S. Metod opredeleniya svobodnogo oksiprolina v syivorotke krovi / S. S. Tetyanets // Labor. delo. – 1985. – No.1. – S. 61-62.
  • Tseluyko S. S. Morfofunktsionalnaya harakteristika dermyi kozhi i eYo izmeneniya pri starenii / S. S. Tseluyko, E. A. Malyuk, L. S. Korneeva [i dr.] // Byull. fiziol. i patol. dyihaniya. – 2016. – No. 60. – S. 111-116.
  • Sharaev P. N. Metod opredeleniya glikozaminoglikanov v biologicheskih zhidkostyah / P. N. Sharaev, V. N. Pishkov, N. I. Soloveva [i dr.] // Lab. delo. – 1987. – No.5. – S.330-332.
  • Akimov O. Ye. Functioning of nitric oxide cycle in gastric mucosa of rats under excessive combined intake of sodium nitrate and fluoride / O.Ye. Akimov, V. O. Kostenko // Ukr. Biochem. J. – 2016. – Vol. 88, No.6. – P. 70-75.
  • Moinard C. Polyamines: metabolism and implications in human diseases / C. Moinard, L. Cynober, J.P. de Bandt // Clin. Nutr. – 2005. – Vol. 24, No.2. – P. 184-197.
  • Wu G. Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease / G. Wu, F.W. Bazer, T.A. Davis [et al.] // Amino Acids. – 2009. – Vol. 37, No.1. – P. 153-168.

   

   

  612.79-015-092.18-092.9:615.916’175

  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(60), 2017 year, 169-171 pages, index UDK 612.79-015-092.18-092.9:615.916’175