EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  О. А. Serebrennikova, V. V. Semenchenko, G. S. Моskovko, D. V. Tsyhalko, A. V. Shayuk, M. A. Karliychuk

  REGRESSION MODELS OF RHEOENCEPHALOGRAPHIC INDICES, DEPENDING ON THE ANTHROPO-SOMATOMETRIC PARAMETERS OF THE BODY IN PRACTICALLY HEALTHY WOMEN WITH ENDO-MESOMORPHIC SOMATOTYPE


  About the author: О. А. Serebrennikova, V. V. Semenchenko, G. S. Моskovko, D. V. Tsyhalko, A. V. Shayuk, M. A. Karliychuk
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The article describes and analyzes regression models of individual indicators of cerebral circulation in practically healthy women of the endo-mesomorphic somatotype, depending on the features of anthropo-somatotypological indicators. Constructed all 5 possible time indices of rheoencephalogram with determination coefficient (R2) from 0.593 to 0.904; of the 5 possible amplitude indices of the rheoencephalogram, 3 of R2 from 0.540 to 720 were constructed; of the 8 possible derivatives of the rheoencephalogram, 7 with R2 from 0.528 to 0.865 were constructed. Constructed models with R2 more than 0.5 most often include: for amplitude rheoencephalogram indicators - body diameters (29,4%), cephalometric indices and thickness of skin and fat folds (by 23,5%); for the time indices of the rheoencephalogram - the thickness of skin and fat folds (35.7%), cephalometric indices (21.4%), longitudinal, circumferential dimensions and diameters of the body (by 10.7%); for derivative indices of the rheoencephalogram - the thickness of skin and fat folds (29.3%), the circumferential size of the body and the width of distal epiphyses of long limb bones (by 17.1%) and body diameters (14.6%).
  Tags practically healthy women, endo-mesomorphic somatotype, cerebral hemodynamics, anthropometric indices, regression models
  Bibliography
  • Alekseev V P, & Debets G F. Kraniometriya. Metodika antropologicheskih issledovaniy. M.: Nauka. 1964. (in Russian)
  • Astapenko E M. Issledovanie parametrov gemodinamiki golovnogo mozga s pomoschyu mnogokanalnoy reoentsefalografii. Biomeditsinskaya radioelektronika. 2011; 10: 33-38. (in Russian)
  • Bunak V V. Antropometriya. M.: Narkompros RSFSR. 1941. (in Russian)
  • Bogachuk O P, & Shevchenko V M. Zmіni parametrіv reoentsefalogrami u mіskih pіdlіtkіv Podіlskogo regіonu Ukrayini v zalezhnosti vid osoblivostey somatotipu. Biomedical and Biosocial Аnthropolоgy. 2007; 8: 45-49. (in Ukraine)
  • Brady K M, Mytar J O, Kibler K K, Easley R B, Koehler R C, Czosnyka M, Pearce F J. Monitoring cerebrovascular pressure reactivity with rheoencephalography. Journal of Physics. 2010; 4: 1024-1031.
  • Bodo M, Pearce F, Garcia A, van Albert S, Settle T, Szebeni J, Armonda R. In vivo cerebral blood flow autoregulation studies using rheoencephalography. Journal of Physics. 2011; 7: 1015-1019.
  • Bor-Seng-Shu E, Kita W S., Figueiredo E G, Paiva W S, Fonoff E T, Teixeira M J, Panerai R B. Cerebral hemodynamics: concepts of clinical importance. Arq. Neuropsiquiatr. 2014; 70(5): 352-356.
  • Carter J L, & Heath B H. Somatotyping – development and applications. Cambridge University Press. 1990.
  • Davyidov V Yu, Isupov I B, GorbanYova E P. Morfofunktsionalnyiy status i tserebralnaya gemodinamika zhenschin, zanimayuschihsya ozdorovitelnoy aerobikoy, razlichnyih konstitutsionalnyih tipov v kliniko- i ortostaze. Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi. 2005; 1: 71-78. (in Russian)
  • Datsenko G V. Modelyuvannya metodom pokrokovogo regresIynogo analIzu individualnih pokaznikiv reoentsefalogrami v zdorovih yunakiv i divchat Podillya mezomorfnogo somatotipu v zalezhnosti vid antropo-somatotipologichnih parametriv tila. Visnik problem biologiyi ta meditsini. 2011; 3(2): 55-59. (in Ukraine)
  • Gunas I V, Serebrennikova O A, Semenchenko V V, Yeroshenko G A. Modelyuvannya individualnih reoentsefalografichnih pokaznikiv v zalezhnosti vid konstitutsionalnih parametriv tila praktichno zdorovih zhinok Podillya ektomorfnogo somatotipu. Svit meditsini ta biologiyi. 2017; 2(60): 29-33. (in Ukraine)
  • Heymsfield S B. Anthropometric measurement of muscle mass: revised eyuatiens for calculating bone–free arm muscle area. Am. J. Clin. Nutz. 1982; 36(4): 680-690.
  • Krejza J, Arkuszewski M, Kasner S E, Weigele J, Ustymowicz A, Hurst R W, Messe S R. Carotid Artery Diameter in Men and Women and the Relation to Body and Neck Size. Stroke. 2006; 37: 1103-1105.
  • Kossovich L Yu. Mathematical modeling of human carotid in healthy, affected or post-corrective surgery conditions. India, IIT Dilhi. 2008: 235-250.
  • Lezhneva E V, Sarafinyuk L A, Krikun E N. Modelirovanie pokazateley tsentralnoy gemodinamiki v zavisimosti ot osobennostey stroeniya tela u voleybolistov. Nauchnyie vedomosti: Seriya Meditsina. 2012; 22(141): 87-90. (in Russian)
  • Matiegka J. The testing of physical effeciecy. Amer. J. Phys. Antropol. 1921; 2(3): 25-38.
  • Nikityuk B A. Konstitutsiya cheloveka. M.: VINITI. 1991. (in Russian)
  • Putaala J, Metso A J, Metso T M, Konkola N, Kraemer Y, Haapaniemi E, Tatlisumak T. Analysis of 1008 consecutive patients aged 15 to 49 with first –ever ischemic stroke: the Helsinki Young stroke Registry. Stroke. 2009; 40: 1195-1203.
  • Rudziński W, Swiat M, Tomaszewski M, Krejza J. Cerebral hemodynamics and investigations of cerebral blood flow regulation. Nuclear Medicine Review. 2007; 10(1): 29-42.
  • Sarafynyuk L. Rehresiyni modeli normatyvnykh pokaznykiv tsentral'noyi hemodynamiky u divchat yunats'koho viku z endomorfnym, mezomorfnym i ektomorfnym somatotypamy v zalezhnosti vid osoblyvostey budovy tila. Naukovyy visnyk Volyns'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. 2009; 9: 57-62. (in Ukraine)
  • Semenchenko V V. Modelyuvannya za dopomohoyu rehresiynoho analizu indyvidual'nykh pokaznykiv tserebral'noho krovoobihu v zalezhnosti vid konstytutsional'nykh parametriv tila praktychno zdorovykh zhinok mezomorfnoho somatotypu. Biomedical and biosocial anthropology. 2017; 28: 24-27. (in Ukraine)
  • ter Laan, van Dijk J M, Elting J W, Staal M J, Absalom A R. Sympathetic regulation of cerebral blood flow in humans: A review. Brit. J. Anaesth. 2013; 111(3): 161-167.
  • Zelins'kyy B O, Zlepko S M, Kostenko M P, Koval'chuk B M. Portatyvnyy bahatofunktsional'nyy prylad diahnostyky sudynnoho rusla krovonosnoyi systemy. Vymiryuval'na ta obchyslyuval'na tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. 2000; 1: 125-132. (in Ukraine) 
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(62), 2017 year, 085-089 pages, index UDK 616.831-005:612.014.5-056.23-055.2
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-85-89