EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Yaremenko L. M., Grabovоy O. M., Shepelev S. E.

  EXPRESSION OF Β-TUBULIN IN THE SENSORIMOTOR CORTEX OF THE CEREBRAL HEMATURIA IN THE MODELING OF TRANSIENT ISCHEMIA ON THE BACKGROUND OF SENSITIZATION OF BRAIN ANTIGEN AND IMMUNE CORRECTION OF THE CHANGES


  About the author: Yaremenko L. M., Grabovоy O. M., Shepelev S. E.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation In order to analyze the dynamics of β-tubulin expression in the sensorimotor cortex during the modeling of transient ischemia against the background of previous sensitization by brain antigen and immunocorrection of their consequences, an experiment was performed on 185 white mature male rats weighing 260-290 g. Histological, immunohistochemical, densitometric and statistical methods of research. It was found that sensitization with brain antigen leads to diffuse degenerative changes in the cerebral cortex, accompanied by a decrease in β-tubulin expression. Previous sensitization by brain antigen leads to an increase in the severity of brain damage and a decrease in the expression of β-tubulin in acute circulatory disturbance. The use of immunophane provides a reduction in changes in β-tubulin expression in the sensorimotor cortex caused by both sensitization of the brain antigen and in combination with transient impairment of cerebral blood flow.
  Tags brain, sensitization by brain antigen, brain ischemia, β-tubulin, imunophane
  Bibliography
  • Belozertsev Yu. A. Issledovanie neyroprotektornogo i nootropnogo deystviya preparatov pri patologii TsNS. / Yu. A. Belozertsev, S. V. Yuntsev // Zabaykalskiy meditsinskiy vestnik. – 2008. – No.2. – C. 42-45.
  • Vyazova O. E. Rukovodstvo po immunologii / O. E. Vyazova, Sh. H. Hodzhaeva // – M.: Meditsina, - 1973. – 392 s.
  • Gannushkina I. V. Immunologicheskie aspektyi travmyi i sosudistyih porazheniy mozga / I. V. Gannushkina // – M.: Meditsina, - 1974. – 271 s.
  • Hrabovyi O. M. Stan kory pivkul holovnoho mozku pry modeliuvanni porushen krovoobihu ta pry korektsii suputnikh zmin imunnoi systemy u shchuriv/ O. M. Hrabovyi, L. M. Yaremenko // Naukovyi visnyk Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O. O. Bohomoltsia. – 2009.- No.4. – S. 28-33.
  • Karaulov A. V. Molekulyarno-biologicheskoe obosnovanie primeneniya imunofana v klinicheskoy praktike / A. V. Karaulov // Lechaschiy vrach. – 2000. – No. 4. – S.46-47. [Karaulov AV, 2000. Molecular-biological substantiation of the use of imunofan in clinical practice. The attending physician (4), P.46-47 (in Russian)]
  • Lebedev V. V. Gidrofilnyiy geksapeptid imunofan - giperaktivnyiy regulyator transportnyih belkov mnozhestvennoy lekarstvennoy ustoychivosti / V. Lebedev, S. A. Novikov // Byulleten eksperimentalnoy biologii i meditsinyi. – 2006. – T.142, No. 12. – S.649-651.
  • Mishchenko T. S. Vzaiemozviazok zapalnykh ta protyzapalnykh markeriv u khvorykh v hostromu periodi mozkovykh insultiv / T. S. Mishchenko, V. I. Darii, K. V. Baranova // Ukr. visnyk psykhonevrolohii. – 2014 - T. 22, Vyp. 2 , No.79 - S. 16-18.
  • Pat. 36843 Ukraina, MPK G09B 23/00. Sposib modeliuvannia kombinovanoho sudynno-imunnoho poshkodzhennia mozku / O. M. Hrabovyi, L. M. Yaremenko; zaiavnyk y patentovlasnyk Natsionalnyi medychnyi universytet imeni O. O. Bohomoltsia. – № u200806769; zaiavl. 17.05.08; opubl. 10.11.08, Biul. No.21.
  • Chaikoskyi Yu.B. Rol arterialnoi hipertenzii u rozvytku strukturnykh zmin holovnoho mozku pry modeliuvanni hemorahichnoho insultu / Yu.B.Chaikovskyi, T.M. Oliinyk, S.I. Savosko [ta in.] // - Svit medytsyny ta biolohii. - 2017, No. 1. S. 136-142.
  • Yaremenko L. M. Stan populiatsii limfotsytiv pry modeliuvanni porushen krovoobihu u livii pivkuli holovnoho mozku u shchuriv ta yoho korektsiia. / L. M. Yaremenko, O. M. Hrabovyi // Imunolohiia ta alerholohiia (Kyiv). – 2009. – No.1. – C. 40-44.
  • Yaremenko L. M. Ekspresiia β-tubulinu v sensomotornii kori velykykh pivkul pry modeliuvanni tranzytornoi ishemii ta imunokorektsii. / L. M. Yaremenko, O. M. Hrabovyi, H. M. Slichna [ta in.] // Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. Poltava. – 2016. – T. 16, vyp 4,No.56 ch. 2. – S. 53 – 56.
  • Diamond B. Brain-reactive antibodies and disease / B. Diamond, G. Honig, S. Mader, [et al.] // Annu. Rev. – Immunol. – 2013. – №31. – P.345-385.
  • Hurn P. D. Estrogen as a neuroprotectant in stroke. / P. D. Hurn, I. M. Macrae // J. Cerebral Blood Flow & Metabolism. – 2000.- 20.- P. 631-652.
  • Irani S. Autoantibody-mediated disorders of the central nervous system / S. Irani, B. Lang // Autoimmunity. – 2008. – Vol.41, №1. – P. 55-65.
  • Kapitein L. C. Building the neuronal microtubule cytoskeleton / L. C. Kapitein, C. C. Hoogenraad // Neuron. – 2015. – V. 87, No 3. –P. 492-506.
  • Liesz A. T cells are key cerebroprotective immunomodulators in acute experimental stroke / A. Liesz, E. Suri-Payer, C. Veltkamp, [et al.] // Nature Medicine. – 2009. – №15. – Р.192 – 199.
  • Lalancette-Hébert M. Galectin-3 is required for resident microglia activation and proliferation in response to ischemic injury / M. Lalancette-Hébert, V. Swarup, J. Beaulieu [et al.] // The Journal of Neuroscience. – 2012. – V. 32, №. 30. – Р.10383–10395.
  • Lipka J. Mutations in cytoplasmic dynein and its regulators cause malformations of cortical development and neurodegenerative diseases. / J. Lipka, M. Kuijpers, J. Jaworski, [et al.] // Biochem. Soc. Trans. – 2013 – No 41. – P.1605–1612.
  • Oakley B. R. An abundance of tubulins / B. R. Oakley // Trends in Cell Biology. - 2000. - Vol. 10, No 12.- Р. 537–542.
  • Parada E. The Microglial alpha7-acetylcholine nicotinic receptor is a key element in promoting neuroprotection by inducing heme oxygenase-1 via nuclear factor erythroid-2-related factor 2 / E. Parada, J. Egea, I. Buendia [et al.] // Antioxidants & Redox Signaling. – 2013. – Vol. 19, №. 11. – Р.1135–1148.
  • Shen Y. Potential protection of curcumin against hypoxia-induced decreases in beta-III tubulin content in rat prefrontal cortical neurons. / Y. Shen, L. C. Yu // Neurochemical research. – 2008. – Vol. 33, No 10. – P.2112-2117.
  • Song Y. Transglutaminase and polyamination of tubulin: posttranslational modification for stabilizing axonal microtubules. / Y. Song, L. L. Kirkpatrick, A. B. Schilling, [et al.]. // Neuron. – 2013. – Vol.78, No1. – P.109-123.
  • Walsh J. T. Regulatory T cells in central nervous system injury: a double-edged sword / J. T. Walsh, J. Zheng, I. Smirnov [et al.] // Journal of immunology (Baltimore, Md : 1950).– 2014. – Vol.193, №10. – Р. 5013-5022.
  • Yaremenko L. M. Grabovyi O. M. Reactions of Microglial Cells in the Sensorimotor Cortex of Rats after Transient Ischemia / L. M. Yaremenko, O. M. Grabovyi // Neurophysiology. – 2017 (April), Vol. 49, Issue 2, P. 107–112. https://link.springer.com/article/10.1007/s11062-017-9638-6
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(62), 2017 year, 173-178 pages, index UDK 616.831-005.4.001.57:612.017.1:611.813.1
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-173-178