EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Sovgyria O., Yanchuk A.

  THE RIGHT TO LIFE: MODERN MEDICAL AND LEGAL CONTEXT


  About the author: Sovgyria O., Yanchuk A.
  Heading MEDICAL EDUCATION
  Type of article Scentific article
  Annotation The study characterizes modern medical and legal aspects of the right to life, including: the time limits of the concept of "life" and the woman's right to decide on the termination of pregnancy (the right to abortion) of euthanasia (in particular, children's), the use of embryos for medical purposes; reproductive technologies, cloning, surrogate motherhood. Іn terms of the characteristic of the problem of legal regulation of transplantation in Ukraine, the most important international standards are presented, the legislation of Ukraine is analyzed, ways of overcoming the problems of legal regulation are determined. The model of organization of transplants in Spain has also been analyzed. This model has its name - MODELO ESPAÑOL (Spanish model) and recommended by WHO as exemplary for use in other states.
  Tags right to life, legal aspects: transplantation, use of human embryos, euthanasia
  Bibliography
  • Akulenko L. Іgnorovanі organi. V chomu problema z transplantatsіyami v Ukrayinі? https://life.pravda.com.ua/ health/2017/02/17/222633/
  • Britans'kim vchenim dozvolili modifіkatsіyu lyuds'kikh embrіonіv, www.bbc.com/ukrainian/ news_in_brief/ 2016/02/160201_hk_uk_gene_editing
  • Dodatkoviy protokol do Konventsіyi pro prava lyudini ta bіomeditsinu shchodo transplantatsіyi organіv і tkanin lyudini, ETS №186 vіd 24 sіchnya 2002 roku (pіdpisaniy Ukrayinoyu 26. 06. 2006 r.), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_684
  • Dzheyms Ґallakher Uchenі virostili dvotizhneviy embrіon lyudini, www.bbc.com/ukrainian/science/ 2016/05/ 160505_embryo_study_ozh
  • Emets' L. O. Okremі osoblivostі zarubіzhnoyi natsіonal'noyi praktiki krimіnal'no-pravovoyi reglamentatsіyi transplantatsіyi // Naukoviy vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Ser.: Yurisprudentsіya, — 2014, — № 10-1, — Tom 2, — S. 81-85.
  • Evtanaziya // Konstitutsionnoe pravo. Slovar' / Otv. red. Maklakov V. V. —M., 2001. —S. 536.
  • Golovashchuk A. P. Tsivіl'no-pravove regulyuvannya vіdnosin,  pov’yazanikh іz zastosuvannyam dopomіzhnikh reproduktivnikh tekhnologіy :  avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk : spets. 12.00.03 «Tsivіl'ne pravo і tsivіl'niy protses; sіmeyne pravo; mіzhnarodne privatne pravo» / A. P. Golovashchuk. —K., 2017. —20 s.
  • Konstitutsiya Serbii 2006 goda, http://worldconstitutions.ru/?p=369
  • Konstitutsiya Slovenii 1990 goda, http://worldconstitutions.ru/?p=109
  • Konstitutsіya Ukrayini vіd 28. 06. 1996 r., zі zmіnami // Vіdomostі Verkhovnoyi Radi Ukrayini. — 1996. — № 30. — St. 141.
  • Lіnchevs'kiy O. Shans na zhittya: chi gotova Ukrayina do transplantatsіyi? https://life.pravda.com.ua/ columns/2017 /09/19/226495/
  • Nakaz Mіnіsterstva okhoroni zdorov’ya Ukraїni “Pro vnesennya Zmіn do Dovіdnika kvalіfіkatsіynikh kharakteristik profesіy pratsіvnikіv. Vipusk 78 «Okhorona zdorov'ya» vіd 14. 09. 2017 r. № 1085, http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20170914_1085.html
  • Nakaz Mіnіsterstva okhoroni zdorov’ya Ukrayini “Pro vstanovlennya dіagnostichnikh kriterіyiv smertі mozku ta protseduri konstatatsіyi momentu smertі lyudini” vіd 23. 09. 2013 r. № 821, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13
  • Nakaz Mіnіsterstva okhoroni zdorov’ya Ukrayini “Pro zatverdzhennya Іnstruktsіyi z viznachennya kriterіyiv perinatal'nogo perіodu, zhivonarodzhenostі ta mertvonarodzhenostі, Poryadku reєstratsіyi zhivonarodzhenikh і mertvonarodzhenikh” vіd 29. 03. 2006 r. № 179, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06
  • Nakaz  Mіnіsterstva okhoroni zdorov’ya Ukraїni “Pro zatverdzhennya Poryadku zastosuvannya dopomіzhnikh reproduktivnikh tekhnologіy v Ukrayinі” vіd 09. 09. 2013 r. № 787, zі zmіnami, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13
  • Pravove regulyuvannya transplantatsіyi organіv ta іnshikh anatomіchnikh materіalіv lyudini, http://pidruchniki.com/15410104/pravo/pravove_regulyuvannya_transplantatsiyi_organiv_inshih_anatomichnih_materialiv_lyudini
  • Ptashnik І.R. Pravove regulyuvannya transplantatsіyi shtuchno stvorenikh organіv / І. R. Ptashnik // Aktual'nі problemi vdoskonalennya chinnogo zakonodavstva Ukrayini. —2013. —Vip. 32. — S. 54—62.
  • Rukovodyashchie printsipy VOZ po transplantatsii chelovecheskikh kletok, tkaney i organov. Utverzhdeny na Shest'desyat tret'yey sessii Vsemirnoy assamblei zdravookhraneniya v mae 2010 g., rezolyutsiya WHA63.22 www.who.int/transplantation/ Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22ru.pdf
  • Sіlkіna Yu. V., Chaykovs'kiy Yu. B. Deontologіchnі ta normativno-pravovі aspekti vikoristannya embrіonal'nogo materіalu lyudini // Reproduktivnaya endokrinologiya.— 2012.— № 4.— s. 94—97.
  • Sushchestvuet li v mire detskaya evtanaziya?https://evtanazija.ru/detskaya/
  • Tirіna M.P. Osoblivostі funktsіonuvannya ta problemi realіzatsіyi prav і svobod lyudini і gromadyanina novogo pokolіnnya u suchasnіy derzhavі (na prikladі bіologіchnikh) :  avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk : spets. 12.00.02 «Konstitutsіyne pravo; munіtsipal'ne pravo» / M. P. Tirіna. —Marіupol'., 2013. — 20 S.
  • Tsivіl'niy kodeks Ukrayini vіd 16. 01. 2003 r., zі zmіnami // Golos Ukrayini.— 12. 03. 2003.— № 45.
  • V ES zaboronili patentuvati lіkuvannya embrіonal'nimi stovburovimi klіtinami www.bbc.com/ukrainian/ news_in_brief/2011/10/111018_dt_eu_stem_cells
  • Zakon Ukraїni “Pro donorstvo krovі ta yiyi komponentіv” vіd 23. 06. 1995 r., zі zmіnami // Golos Ukrayini.— 25. 07. 1995 r.
  • Zakon Ukraїni “Pro vikonannya rіshen' ta zastosuvannya praktiki Єvropeys'kogo sudu z prav lyudini” vіd 23. 02. 2006 r., zі zmіnami // Golos Ukrayini.— 05. 04. 2006.—№ 60.
  • About Eurotransplant. Fit for the future. https://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=fitfuture
  • Arthur J. Matas The Case for Living Kidney Sales: Rationale, Objections and Concerns // American Journal of Transplantation, 2004, 4, p. 2007-2017 https://pdfs.semanticscholar.org/f54b/67b818e2bba6b3602e16e25a45340e094b10.pdf
  • Case of  H. vs Norway http://swarb.co.uk/h-v-norway-echr-1992/
  • Case of Paton vs UK www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/10/EComHR-1980-Paton-v.-United-Kingdom-X.-v.-United-Kingdom.pdf
  • Case of Pretty v. The United Kingdom http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_210
  • Case of Vo v France www.pravo-medicina.sk/___files/Rozne/Vo%20vs.%20France%202004.pdf
  • Cherry M.J, Kidney for Sale by Owner: Human Organs, Transplantation, and the Market Washington: Georgetown University Press, 2005. 274 p.
  • Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:en:NOTEl
  • Modelo Español www.ont.es/home/Paginas/ElModeloEspanol.aspx
  • ¿Es trasladable este modelo a cualquier país? www.ont.es/home/Paginas/Estrasladable.aspx
  • Gestación subrogada en Canadá: legislación y precio https://www.babygest.es/canada/
  • Human cloning regulation in Europe http://aclj.org/pro-life/human-cloning-regulation-in-europe
  • Laura Daniele España supera los 5.000 trasplantes en 2017, un hito histórico mundial http://www.ont.es/ prensa/Hemeroteca/ABC%20España%20supera%20los%205000Tx%20%20en%202017%20%20hito%20historico%20mundial.pdf
  • Research of the European Commission. About stem cells – Seven important questions on stem cells. http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/stemcells/about.html. Last visited on 21st of April 2013
  • RIVM report 360050011/2008 “Artificial organs State-of-the-art technology for device-based and cell/tissue-based approaches” http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/360050011. Pdf
  • Robert M. Veatch Transplantation Ethics.Washington: Georgetown University Press, 2000. 427 p.
  • 10 % transplantovanikh organіv nadkhodyat' z chornogo rinku — VOOZ https://life.pravda.com.ua/society/2013/07/1/132393/
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(63), 2018 year, 216-223 pages, index UDK 342.7
  DOI 10.26.724/2079-8334-2018-1-63-216-223