EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  O.N. Litvinova, V.S. Litvinov

  INFLUENCE OF OXAMINE ACID DERIVATIVES ON THE SECRETORY FUNCTION OF KIDNEYS


  About the author: O.N. Litvinova, V.S. Litvinov
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The purpose of this project was to experimentally study the effect of new dicarboxylic acids derivatives on the excretory function of the kidneys. The studied compounds under the water loading conditions have a multidirectional effect on the kidneys excretory function in white rats of the Wistar line. The diuretic activity of the studied compounds was influenced both by the chemical structure of the substances and by its location. As a result of the performed research, substances increasing diuresis with the diuretic activity exceeding that of the reference preparation – hypothiazide – were found. Among the studied compounds, there were substances with an antidiuretic effect. Replaced arensulfoniloxamine acid amides are the perspective group of compounds for further pharmacological study with the aim of development of new medicines with diuretic activity on their basis.
  Tags dicarboxylic acids derivatives, oxamine acid derivatives, excretory function of the kidneys, diuretic activity, antidiuretic effect
  Bibliography
  • Doklinichni doslidzhennya likarskikh zasobiv. Metodichni rekomendatsiyi. Za red OV Stefanova. K: Avitsenna; 2002. 568 s. [in Ukrainian].
  • Kompendium 2015. Lekarstvennye preparaty. Pod red VN Kovalenko. K: Morion; 2015. 1408 s. [in Russian].
  • Lapach SN, Chubenko AV. Statisticheskie metody v mediko-biolohicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniem Excel. K: Morion; 2001. 408 s. [in Russian].
  • Litvinova OM. Farmakologichni doslidzhennya novyh pohidnyh sukcynaminovyh kyslot. Ukrayinskyi zhurnal medycyny, biolohiyi ta sportu. 2017; 3 (5): 16-21. [in Ukrainian].
  • Muhin H.A. Diagnostika i lechenie boleznej pochek. M.: Izd-vo «Medicina»; 2011. 383 s. [in Russian].
  • Pyrig LA, Ivanov DD, Taran OI [ta in.] Nefrologiya: Natsionalniy pidruchnik. Za red. akademika NAMN Ukrajiny Pyroga LA. Donetsk: Vidavets – Zaslavskiy OYu; 2014. 292 s. [in Ukrainian].
  • Sidorenko LV, Ukrajinets IV, Alekseeva TV. Sintez ta vyvchennya antymikobakterialnoji aktyvnosti monoftorbenzilamidiv 1-R-4-gidroksi-2-okso-1,2-digidrohinolin-3-karbonovyh kyslot. Visnyk Farmatsiji. 2013; 2(58): 12-15. [in Ukrainian].
  • Sernov LN, Hatsura BB. Elementy eksperimentalnoy farmakolohii. M: Meditsina; 2000. 352 s. [in Russian].
  • Shilov EM. Hronicheskaya bolezn pochek i nefroprotektivnaya terapiya. Rukovodstvo dlya vrachey. M.: Izd-vo «GEOTAR-Media», 2012. 83 s. [in Russian].
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(66), 2018 year, 172-175 pages, index UDK 615.01.547:615.461.2
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-172-175