EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Abaturov AE, Babich VL.

  THE EFFICACY OF APPLYING URSODEOXYCHOLIC ACID IN FUNCTIONAL DISORDERS OF THE GALL BLADDER AND ODDI SPHINCTER IN CHILDREN


  About the author: Abaturov AE, Babich VL.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The article is devoted to the problem of treatment of functional disorders of the gall bladder and sphincter of Oddi in children. It was revealed that in patients receiving ursodeoxycholic acid in complex therapy, unlike children who were not assigned to it, the manifestations of pain, dyspeptic and asthenovegetative syndromes significantly regressed (5% and 35%, 0% and 25%, 17,5% and 60%, respectively) (p<0.05). In the study of biochemical parameters in the dynamics before and after treatment in patients assigned with ursodeoxycholic acid, after the complex therapy, a significant decrease in the mean values of ASAT and alkaline phosphatase in the blood serum (36±1.2 n/l and 27± 0,86 n/l, 539±25,26 n/l and 350±12,4 n/l, respectively) (p<0,05). According to the dynamic transabdominal ultrasound before and after treatment, a significantly significant increase in the contractile function of the gallbladder in children with functional disorders of the gall bladder and sphincter of Oddi was observed against the background of administration of ursodeoxycholic acid (21,43±1,98% and 44,21±1,91%, respectively) (p<0,05). The obtained results testify to the effectiveness of the use of ursodeoxycholic acid in the complex therapy of functional disorders of the gall bladder and sphincter of Oddi in children.
  Tags functional disorders of the gall bladder and sphincter of Oddi; ursodeoxycholic acid; children
  Bibliography
  • Abaturov AE. Ursodeoksikholevaya kislota v praktike vracha-pediatra. Sovremennaya pediatriya. 2011; 6(40):139-145. [in Russian]
  • Abaturov OE, Babich VL. Rol mіkro-RNK pry zahvoryuvannyah bіlіarnoyi systemy. Zdorovye rebenka. 2017; 7(12):155-161. [in Ukrainian]
  • Babich VL. Zastosuvannya ursodezoksykholevoyi kysloty pry lіkuvannі funktsіonalnykh rozladіv bіlіarnoyi systemy. Suchasnі medychnі tehnolohiyi. 2017; 3(34):64-70. [in Ukrainian]
  • Lezhenko GA, Pashkova AE, Gyrya AN. Disfunktsiya zhelchnogo puzyrya i sfinktera Oddi u detey. Novosti mediciny i farmakologii. 2014; 18:12-14. [in Russian]
  • Marushko YuV, Todiok YuI. Opyt ispolzovaniya ursodezoksikholievoy kisloty u detey s narusheniem kolloidnogo sostava zhelchi. Sovremennaya pediatriya. 2014; 5:135-139. [in Russian]
  • Marushko YuV, Nahorna KІ, Bryuzgіna TS. Klіnіchnі proyavy і zhyrnokyslotnyi balans u dіtey іz bіlіarnoyu dysfunktsіyeyu і defіtsytom zalіza. Рerinatolohiya i pediatriya. 2016; 2(66):116121. [in Ukrainian]
  • Maydannyk VH. Rymskі kryterіyi IV (2016): shcho novoho? Mіzhnarodnyi zhurnal pedіatrіyi, akusherstva ta hіnekolohiyi. July/August 2016; 1(10):8-18. [in Ukrainian]
  • Shadrіn OG, Marushko TL, Radushinska TJu, Marushko RV, Fisun VM, Kovalchuk AA, Bondarenko NYu. Kharchova neperenosymіst u patohenezі funktsіonalnykh zakhvoryuvan shlunkovo-kyshkovoho traktu v dіtey rannyoho vіku: pіdkhody do dіagnostyky ta lіkuvannya. Рerinatolohiya i pediatriya. 2016; 1(65):104-111. [in Ukrainian]
  • Tyazhka OV, Smіshchuk VV, Bryuzgіna TS. .Znachennya bіohіmіchnoho doslіdzhennya zhovchі yak іndikatora porushen metabolіzmu zhyrnykh kyslot, fosfolіpіdіv ta holesterinu v dіtey z holelіtіazom. Рerinatolohiya i pediatriya. 2015;1(61):63-67. [in Ukrainian]
  • Unіfіkovanyi klіnіchnyi protokol medychnoyi dopomogy dіtyam іz zahvoryuvannyamy organіv travlennya: nakaz MOZ Ukrayiny № 59 vіd 29.01.2013. Sovremennaya pediatriya. 2013; 4:20-31. [in Ukrainian]
  • Ursova NI. Funktsionalnye narusheniya biliarnogo trakta u detey kak multidistsiplinarnaya problema. Almanah klinicheskoy meditsiny. 2014; 3:47-56. [in Russian]
  • Bode N, Grebeb A, Kerksiekc А at al. Ursodeoxycholic acid impairs atherogenesis and promotes plaque regression by cholesterol crystal dissolution in mice. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2016; 478(1):356–362.
  • Hirschfield GM, Mason A, Luketic V at al. Efficacy of obeticholic acid in patients with primary biliary cirrhosis and inadequate response to ursodeoxycholic acid. Gastroenterology. 2015; 148(4):751-761.
  • Pearson T, Caporaso JG, Yellowhair M, Martinez JA at al. Abstract A18: Gut microbiota changes in response to treatment with ursodeoxycholic acid (UDCA). Cancer research. 2017:CRC16-A18. DOI: 10.1158/1538-7445.
  • Tabibian JH, Lindor KD. Ursodeoxycholic acid treatment in primary sclerosing cholangitis. Primary Sclerosing Cholangitis. 2017. doi:10.1007/978-3-319-40908-5_11.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(67), 2019 year, 007-011 pages, index UDK 616.366/.367-008-085:615.243.3
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-7