EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Avdeev O.V., Vydoinyk O.Ya., Hevkalyuk N.O., Posolenik L.Ya., Hrad A.O.

  CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA


  About the author: Avdeev O.V., Vydoinyk O.Ya., Hevkalyuk N.O., Posolenik L.Ya., Hrad A.O.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The article presents the results of the periodontal tissues status assessment in children with asthma compared to children without concomitant somatic diseases, the status of periodontal tissues and oral hygiene in children monitoring groups. The above processes can be explained by the influence of somatic pathology.
  Tags children, gingivitis, asthma, periodontal disease, caries, indices, periodontal tissues
  Bibliography
  • Avdyeyev OV, Zmarko YuK, Boykiv AB, Drevnitska RO. Vplyv likuvalno-profilaktychnykh zakhodiv na pokaznyky rotovoyi ridyny ta klinichnyy stan tkanyn parodonta u ditey 6-7 rokiv, khvorykh na hinhivit. Klinichna stomatolohiya. 2017; 1: 32-8. [in Ukrainian]
  • Vydoinyk OY. Diahnostychna struktura vyroblenykh tkanyn parodonta u ditey, yaka znakhodytsya na bronkhialniy astmi. Ukrayinskyy stomatolohichnyy almanakh 2014; 2: 79-81. [in Ukrainian]
  • Hevkalyuk NO. Fitopreparat «Resverazyn»v kompleksnomu likuvanni heneralizovanoho parodonty tu. Klin.stom. 2018; 1: 4-8. [in Ukrainian]
  • Kaskova LF, Shepelya AV. Influence of antenatal and postnatal risk factors on caries of temporary teeth. Ukrainian Dental Almanakh. 2009; 5: 42-46.
  • Tchaikovsky GS, Gnateyko OZ, Moskovyak NV, Fedorenko VI. Some markers of diagnostics of pre-nosological health conditions of children of junior school age. Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2010; 5: 49-51.
  • Zerbinino DD. Environmental diseases: problem statement. The art of treatment. 2009; 1: 65-68.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(69), 2019 year, 007-009 pages, index UDK 616.314-053.5-083
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-3-69-7-9