EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Yanchuk A.O., Guliak O.V., Tverezovsky M.V., Pavelko I.I., Bernaz P.V., Kuznichenko S.O.

  MEDICAL, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS TO SUBSTANTIATE THE CONCEPT OF REHABILITATION FOR MILITARY PERSONNEL – PARTICIPANTS OF THE ANTI-TERRORIST OPERATION


  About the author: Yanchuk A.O., Guliak O.V., Tverezovsky M.V., Pavelko I.I., Bernaz P.V., Kuznichenko S.O.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The purpose of the work was to substantiate the concept of medical and psychological rehabilitation and legal protection of the military personnel participating in ATO / OOS. The psycho-diagnostic study involved 93 military personnel participating in the ATO / OOS with the mean stay of 12-14 months in the war zone in eastern Ukraine, ranging in age from 20 to 30 years. The results of the study indicate that 53.78% of military participants in the ATO / OOS have certain symptoms of post-stress conditions; partial PTSD was diagnosed in 13.97% of the military; the presence of clinically pronounced disorders of post-stress states is subjectively noted by 19.35% of respondents. Depressive symptoms were recorded in 62.39% of respondents, of which 13.99% were at levels above moderate and high. More than half of the respondents noted the symptoms inherent in post-stress disorders - “invasion” - 59.23% for PTSD and 55.90% for ASD; “Avoidance” - 59.63% with PTSD and 66.27% with ASD; the indicator “Hyperactivation” - 58.21 points for PTSD, and 56.04 for ASD, dissociative symptoms and states of distress and maladaptation - 65.66 points for PTSD and 65.56 for ASD. Given the above, it is necessary to work out at the legislative level the medical-psychological concept of rehabilitation of the military personnel participating in ATO / OOS. Into the program of combat training of military personnel, including commanders of all levels, to introduce a course of the basics of psychological assistance in order to adjust the emotional state by providing self and mutual assistance.
  Tags medical and psychological rehabilitation, participants in ATO / OOS, post-traumatic stress syndrome, acute stress disorder, screening
  Bibliography
  • Ahaiev NA, Kokun OM, Herasymenko MV, Pishko IO, LodzynskaNS. Dosvid roboty v armii SShA ta armiyakh inshykh krain shchodo nedopushchennia vtrat osobovoho skladu z prychyn, ne poviazanykh iz vykonanniam zavdan za pryznachenniam: metod. posib. Kyiv: FOP Maslakov. 2018. 156 s. [in Ukrainian]
  • Kokun OM, Ahaiev NA, Pishko IO, LodzynskaNS. Osnovy psykholohichnykh znan pro psykhichni rozlady dlia viyskovoho psykholoha. Metodychnyi posibnyk. Kyiv: NDTs HP ZSU. 2018. 310 s. [in Ukrainian]
  • Kontseptsiya vprovadzhennia medychnykh posluh v obiednanykh terytorialnykh hromadakh u konteksti reformy detsentralizatsiyi. [Internet] Dostupno na: https://www.slideshare.net/ (Data zvernennia: 20.11.2018) [in Ukrainian]
  • Markova MV, Rosinskyi HS. Porushennia zdorovya simey demobilizovanykh viyskovosluzhbovtsiv-uchasnykiv ATO: psykhopatolohichnyi, psykholohichnyi, psykhosotsialnyi, simeinyi vymiry problemy. Ukrainskyi Visnyk psykhonevrolohiyi. 2018; 26, 1(94): 78-82. [in Ukrainian]
  • Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy «Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsiyi obliku osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrainy» vid 26.05.2014 roku № 333. [in Ukrainian]
  • Neboevye poteri VSU na Donbasse sostavili 2,7chelovek. Dostupno na: https://www.capital.ua/ru/news/120196-neboevye-poteri-vsu-na-donbasse-sostavili-2-7-tysyach-chelovek (Data zvernennia: 12.11.2018). [in Ukrainian]
  • Postanova KM Ukrainy vid 31.10.18 № 910 «Pro zatverdzhenniaVoyenno-medychnoyi doktryny Ukrainy. [Internet] Dostupno na: fromhttps://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-voyenno-medichnoyi-doktrini-ukrayin (Data zvernennia: 0811.2018). [in Ukrainian]
  • Psykholohichna dopomoha postrazhdalym vnaslidok kryzovykh travmatychnykh podiy: metodychnyi posibnyk. Kisarchuk ZH, redactor. Kyiv: TOV «VydavnytstvoLohos». 2014. 217 s. [in Ukrainian]
  • Unifikovanyi klinichnyi protocol pervynnoyi, vtorynnoi (spetsializovanoyi) ta tretynnoyi (vysokospetsializovanoyi) medychnoyi dopomohy «Reaktsiya na vazhkyi stres ta rozlady adaptatsiyi. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad» 2016.  [Internet] Dostupno na: https://www.google.com.ua/search?q (Data zvernennia: 14.10.2018) [in Ukrainian]
  • Yanchuk AO, Kuznichenko SO, Okolovych MYe. Do problem upravlinnia okhoronoyu zdorovya v konteksti detsentralizatsiyi vlady ta prostorovoho planuvannia v obiednanykh terytorialnykh hromadakh. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2018; 20, 5 (110): 717-722. [in Ukrainian]
  • Delahanty DL, Nugent NR, Christopher NC, Walsh M. Initial urinary epinephrine and cortisol levels predict acute PTSD symptoms in child trauma victims. Psychoneuroendocrinology. 2005; 30:121-128.
  • Mehta D, Klengel T, Conneely KN, et al. Childhood maltreatment is associated with distinct genomic and epigenetic profiles in posttraumatic stress disorder. ProcNatlAcadSci USA. 2013; 110:8302-8307.
  • Pitman RK, Rasmusson AM, Koenen KC, et al. Biological studies of post-traumatic stress disorder. Nat Rev Neurosci. 2012; 13:769-787.
  • Smoller JW. The genetics of stress-related disorders: PTSD, depression, and anxiety disorders. Neuro psychopharmacology. 2016; 41:297-319.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(71), 2020 year, 154-158 pages, index UDK 616-059+616-05+159.972 +351.862 (477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-154-158