EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Yeroshenko G.А., Shevchenko K.V., Lisachenko O.D., Vilhova O.V., Yakushko O.S., Skotarenko T.A., Bilash V.P.

  ULTRASTRUCTURAL REMODELING OF RAT SUBMANDIBULAR GLANDS IN CHRONIC ETHANOL INTOXICATION


  About the author: Yeroshenko G.А., Shevchenko K.V., Lisachenko O.D., Vilhova O.V., Yakushko O.S., Skotarenko T.A., Bilash V.P.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The study presents a detailed analysis of the ultramicroscopic structure of the rat submandibular glands in chronic ethanol intoxication at the later stages of the experiment. It has been established that prolonged exposure to ethanol at the later stages of the experiment was characterized by the appearance of signs of adaptive-compensatory responses of the parenchymal elements and vessels of the blood microvascular system with the emergence of dystrophic changes and apoptosis of ductal epithelium; however, no complete regeneration of the structure was detected.
  Tags ethanol, salivary glands, acini, ducts, rats
  Bibliography
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen. Bahriy MM, Dibrova VA, redaktory. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328s. [in Ukrainian]
  • Horiachev DN, Mukhamedzhanova LR. Stomatolohycheskyi status narkolohycheskikh patsiyentov. Narkologiya.2011; 12: 73-78. [in Russian]
  • Yeroshenko GA, Shevchenko KV, Yakushko OS. Morfometrychna kharakterystyka yemnisnoi lanky hemomikrotsyrkuliatornoho rusla slynnykh zaloz shchuriv v normi ta pry khronichniy intoksykatsii etanolom. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018; 3(65): 149-152. [in Ukrainian]
  • Ivanochko VM. Morfolohichnyi stan strukturnykh komponentiv filtratsiyno-reabsorbtsiynoho baryeru nyrok u normi i pry khronichniy alkoholizatsii napoiamy riznoyi yakosti i mitsnosti [dysertatsiya]. Ternopil; 2003. 19 s. [in Ukrainian]
  • Kramarenko DR. Remodelyuvannya protokovoyi systemy pidnyzhnyoshchelepnoyi zalozy shchuriv pislia vplyvu 1 % efiru metakrylovoyi kysloty. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2020; 1(155): 307-12. [in Ukrainian]
  • Iakovleva LM, Sorkyna OA. Reaktsyia tuchnykh kletok v okoloushnoy sliunnoy zheleze na khronycheskuyu alkoholnuyu intoksikatsiyu. Morfolohyia. 2016; 149(2): 27-31. [in Russian].
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental an others scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe. 1986; 123:52.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(73), 2020 year, 175-178 pages, index UDK 616.316:615.9:599.323.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-3-73-175-178