EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Телеки Я.М.

  ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИБРИНОЛИТИЧЕС-КОЙ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ


  Об авторе: Телеки Я.М.
  Рубрика ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИИ
  Тип статьи Научная статья
  Аннотация В роботе исследовано изменение показателей плазмового протеолиза и фибринолиза у больных на хроническое обструктивное заболевание легких в сочетании с хроническим панкреатитом в динамике лечение.
  Ключевые слова хроническое обструктивное заболевание легких, хронический панкреатит, фибринолиз, протеолиз.
  Список цитируемой литературы
  • Дудка І.В. Інтенсивність оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідною гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та ефективність їх корекції препаратом гінкго білоба / І.В.Дудка //Клінічна та експериментальна патологія. – Т.7, №3. – С.40-45.
  • Кендзерська Т.Б. Можливості діагностики, прогнозування перебігу, контролю за ефективністю медикаментозної корекції хронічного панкреатиту у осіб похилого віку за станом систем протеолізу, фібринолізу, перекисного окиснення білків та ліпідів / Т.Б.Кендзерська //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник.– Дніпропетровськ,2001.– Вип.32.- С.312-317.
  • Коваленко С.В. Зміни гемокоагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / С.В.Коваленко, О.В.Андрусяк //Галицький лікарський вісник. – 2004. – Т.11, №4. – С.31-33.
  • Кресюн В.Й. Особливості зрушень стану протеїназно-інгібіторної системи за умов розвитку експериментального алергічного альеоліту і шляхи його корекції /В.Й.Кресюн, Н.Г.Семенців, М.С.Регеда //Одеський медичний журнал. – 2009. - №3 (113). – С.35-37.
  • Сучасні методики експериментальних та клінічних досліджень центральної науково-дослідної лабораторії Буковинської державної медичної академії /[ В.М. Магаляс, А.О. Міхєєв, Ю.Є. Роговий та ін.]. - Чернівці: БДМА, 2001. - 42 с.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(25), 2010 год, 183-185 страницы, код УДК 616.24-007.272:616