EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Князевич-Чорна Т.В.

  ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ АНАТОМИИ СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ


  Об авторе: Князевич-Чорна Т.В.
  Рубрика ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Тип статьи Научная статья
  Аннотация В работе представлены основные методические подходы и принципы преподавания анатомии с целью оптимизации учебного процесса и лучшего усвоения знаний студентами факультета подготовки иностранных граждан в медицинских ВУЗах.
  Ключевые слова анатомия, методические подходы, студенты-иностранцы
  Список цитируемой литературы
  • Адаменко О.В. Тематичний спектр дисертаційних досліджень з питань навчання в Україні іноземних громадян (1990-2010 рр.) / О.В. Адаменко, М.В. Разорьонова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – Харків, 2011. – Вісник № 18. – С. 9-19.
  • Васецька Л.І. Організаційно-методичні аспекти навчання мови іноземних студентів-медиків англововної форми освіти / Л.І. Васецька, Л.М. Сенік // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – Харків, 2010. – Вісник № 16. – С. 49-56.
  • Господарський І.Я. Особливості навчання іноземних студентів в субординатурі медичного вузу/ Всеукраїнська експертна мережа [http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=10950].
  • Принципи оптимізації навчального процесу з дисципліни “Загальна практика-сімейна медицина” для студентів шостого курсу факультуту підготовки іноземних громадян / Л.В. Глушко. С.В. Федоров, Х.С. Симчич [та ін.] // Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації: мат. наук.-метод. конф., 28 березна 2012 р.: тези доп. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 27-28.
  • Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни “фізіологія” в умовах кредитно-модульної системи навчання / І. М Лучко, І.В. Ємельяненко, Н.М. Воронич-Семченко [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 60-63.
  • Сніжко С.С., Шевчук І.М. Психологічні фактори підвищення якості підготовки студентів іноземців у медичному вузі / С.С. Сніжко, І.М.Шевчук // Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації: мат. наук.-метод. конф., 28 березна 2012 р.: тези доп. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 45-46.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(34), 2012 год, 166-168 страницы, код УДК 371.322+614.253.4