EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Покотило П.Б.

  ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧКИ КРЫСЫ В НОРМЕ И НА РАННИХ СРОКАХ СТРЕПТОЗОЦИН-ИНДУЦИРОВАНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА


  Об авторе: Покотило П.Б.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья
  Аннотация Исследована структурная организация компонентов формирующих фильтрационный барьер почки, артериальных сосудов почки крысы на разных сроках протекания экспериментального сахарного диабета. Исходные данные в будущем дадут возможность провести сравнительную характеристику морфологических изменений в структурах фильтрационного барьера и артериальных сосудах почки крысы в динамике протекания экспериментальной стрептозотоцин-индуцированой нефропатии.
  Ключевые слова фильтрационный барьер, почка, крыса, стрептозотоцининдуцированый сахарный диабет
  Список цитируемой литературы
  • Вільхова І. В. Морфологічні та топографічні особливості артерій нирки людини (рентгеноанатомічне та ультразвукове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидатських медичних наук : [спец.] 14.03.01. "Нормальна анатомія" / І. В.  Вільхова − К., 2002. − 19с.
  • Вплив вітаміну С на ультраструктурні зміни гемокапілярів нирок у білих щурів зі стрептозотоциновим діабетом / М.Р. Красний, В.О. Сергієнко, В.І. Ковалишин // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. − 2010. − №2. − С.54 − 57.
  • Хворостінка О.В. Метаболічні порушення та ураження нирок при цукровому діабеті./ О.В. Хворостінка  // Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків. – 2006. – С.113 – 114.
  • Іваночко В.М. Ультраструктурна організація перитубулярних капілярів нирки при хронічній алкоголізації /В.М. Іваночко // Матеріали ІІІ Національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. – Київ. –   2002. – с. 134.
  • Кондрусик Н.Ю. Артеріальне русло екскреторних секторів нирок людини:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. мед. наук: [спец.]14.03.01»Нормальна анатомія» / Кондрусик Н.Ю. – Х. 2009. – 20с.
  • Williams B. The renin-angiotensin system and the pathogenesis of diabetic nephropathy. In: Mogensen C.E., ed. Diabetic nephropathy in type 2 diabetes.  – London: Science Press Ltd. – 2003. – P. 57–70.
  • Viberti G. Microalbuminuria reduction with valsartan in patients with type 2 diabetes mellitus: a blood pressure-independent effect / G.Viberti N.M. Wheeldon // Circulation. – 2002. – Vol. 106. – P.672−678.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(35), 2012 год, 084-087 страницы, код УДК 616.611:611