EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П.Б. Покотило

  ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НИРКИ ЩУРА В НОРМІ ТА НА РАННІХ ТЕРМІНАХ СТРЕПТОЗОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ


  Про автора: П.Б. Покотило
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Досліджено структурну організацію компонентів, що формують фільтраційний бар’єр нирки, артеріальних судин нирки щура в нормі та на різних термінах перебігу експериментального цукрового діабету. Отримані дані в майбутньому дадуть можливість провести порівняльну характеристику морфологічних змін у структурах фільтраційного бар’єру та артеріальних судинах нирки щура в динаміці перебігу експериментальної стрептозотоциніндукованої нефропатії.
  Ключові слова фільтраційний бар’єр, нирка, щур, стрептозотоциніндукований цукровий діабет
  Список цитованої літератури
  • Вільхова І. В. Морфологічні та топографічні особливості артерій нирки людини (рентгеноанатомічне та ультразвукове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидатських медичних наук : [спец.] 14.03.01. "Нормальна анатомія" / І. В.  Вільхова − К., 2002. − 19с.
  • Вплив вітаміну С на ультраструктурні зміни гемокапілярів нирок у білих щурів зі стрептозотоциновим діабетом / М.Р. Красний, В.О. Сергієнко, В.І. Ковалишин // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. − 2010. − №2. − С.54 − 57.
  • Хворостінка О.В. Метаболічні порушення та ураження нирок при цукровому діабеті./ О.В. Хворостінка  // Сучасні досягнення молодих вчених на допомогу практичній медицині: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Харків. – 2006. – С.113 – 114.
  • Іваночко В.М. Ультраструктурна організація перитубулярних капілярів нирки при хронічній алкоголізації /В.М. Іваночко // Матеріали ІІІ Національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. – Київ. –   2002. – с. 134.
  • Кондрусик Н.Ю. Артеріальне русло екскреторних секторів нирок людини:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. мед. наук: [спец.]14.03.01»Нормальна анатомія» / Кондрусик Н.Ю. – Х. 2009. – 20с.
  • Williams B. The renin-angiotensin system and the pathogenesis of diabetic nephropathy. In: Mogensen C.E., ed. Diabetic nephropathy in type 2 diabetes.  – London: Science Press Ltd. – 2003. – P. 57–70.
  • Viberti G. Microalbuminuria reduction with valsartan in patients with type 2 diabetes mellitus: a blood pressure-independent effect / G.Viberti N.M. Wheeldon // Circulation. – 2002. – Vol. 106. – P.672−678.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 084-087 сторінки, код УДК 616.611:611