EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Т. М. Жабо

  ДИНАМИКА ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ


  Об авторе: Т. М. Жабо
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Онкологічні захворювання є важливою медико-соціальною проблемою. Інвалідизація онкохворих набуває більшого розмаху, поступаючись лише захворюванням серцево-судинної системи. В роботі проведений аналіз медико-соціальних аспектів інвалідності. На основі проведення структурно-логічного аналізу з урахуванням принципів системності побудована графологічна модель вирішення проблем інвалідності шляхом надання різних видів допомоги. За допомогою контент аналізу проаналізовані правові аспекти інвалідності. Спираючись на екстенсивні показники встановлена структура інвалідності за загальним захворюванням. Визначена динаміка інвалідизації дорослого населення протягом 2008-2012 років. Своєчасна рання діагностика новоутворень дасть можливість проводити радикальне комплексне лікування і підвищить його ефективність, що дозволить знизити рівень первинної інвалідності в Україні в результаті новоутворень.
  Ключевые слова інвалідність, онкозахворювання, динаміка, показники здоров’я
  Список цитируемой литературы
  • Баштан В. П. Онкологія: підручник для студ. стомат. фак. вищих мед. навч. закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.П. Баштан, А.Л. Одабаш’ян, П.В. Шелешко [та ін.]. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2003. – 311 с.
  • Гусєва H. K. Медико-социальная зкспертиза в социальной защите инвалидов / H. K. Гусєва, В. А. Соколов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2010. – № 6. – С. 24-27.
  • Дементьева Н. Ф. Социокультурная реабилитация инвалидов в системе интеграции их в общество / Н. Ф. Дементьева, Т. В. Андреева // Медико-социальная зкспертиза и реабилитация. – 2009. – № 1. – С. 28-30.
  • Іпатов А. В. Інформаційні технології оцінки перебігу інвалідності в Україні / А. В. Іпатов, І. В. Дроздова, І. Я. Ханюкова // Український терапевтичний журн. – 2011. – № 3. – С. 57-66.
  • Іпатов А. В. Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована прогнозована ) / А. В. Іпатов, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова [та ін.] // Український терапевтичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 47-53.
  • Крекотень Е. Н. Хронизация и инвалидность трудоспособного населення приводящие к огромному єкономическому ущербу государства / Крекотень Е. Н. // Український медичний альманах. – 2010. – № 6. – С. 80-82.
  • Марунич В. Медико-соціальне обслуговування людей з обмеженими можливостями / В. Маруни // Управління закладом охорони здоров'я. – 2012. – № 11. – С. 32- 35.
  • Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах : постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 112 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 15. – С. 23.
  • Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд : постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 232 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 23. – С. 18.
  • Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів «Віра, надія, любов» : наказ від 24.09.2012 р. № 595 / Міністерство соціальної політики України // Офіційний вісник України. – 2012. – № 78, – С. 200-205.
  • Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів : постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 321 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 31. – С. 163-179.
  • Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації : наказ від 04.07.2012 р. № 400 / Міністерство соціальної політики // Офіційний вісник України. – 2012. – № 64. – С. 185-201.
  • Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування : наказ МОЗ України від 31.07.2013 р. № 728/71 / Міністерство охорони здоров'я України ; НАМИ // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. – 2013. – № 10. – С. 84- 87.
  • Сергієні О. В. Причини та фактори, які зумовлюють первинну інвалідність серед осіб молодого віку / О. В. Сергієні, С. В. Макарова, А. Г. Кириченко [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. – 2009. – № 3. – С. 13-16.
  • Хобзей М. К. Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні / М. К. Хобзей, А. В. Іпатов, Ю. І. Коробкін [та ін.] // Медичні перспективи. – 2010. – № 4. – С. 131-136.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(44), 2014 год, 033-036 страницы, код УДК 614.1: 616 – 006.4 – 056.24