EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Е. П. Архипенко

  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ У ЖЕНЩИН, ЗАВИСИМЫХ ОТ АЛКОГОЛЯ С ПРИЗНАКАМИ РАССТРОЙСТВА ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕТРАНССЕКСУАЛЬНОГО ТИПА


  Об авторе: Е. П. Архипенко
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Изучена направленность полового влечения и его соответствие женскому морфологическому (соматическому) и гражданскому полу у 88 женщин, зависимых от алкоголя с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа, и 30 контрольных лиц c нормативным (фемининным) полоролевым поведением с помощью Шкалы А. Кинзи (Kinsey, A. et all.,1948). Установлено, что у женщин-аддиктов с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа, сексуально ориентированное поведение в реальной жизни являлось исключительно гетеросексуальным, но часть из них (26,14%), обладает латентной гомоэротичностью, на что указывает наличие в их сновидческой продукции устойчиво повторяющихся гомоэротических поведенческих паттернов. Максимально высокий суммарный процент лиц с латентной гомоэротичностью отмечен среди гиперролевых аддиктов.
  Ключевые слова сексуальная ориентация, женщины, зависимость от алкоголя, Шкала А. Кинзи
  Список цитируемой литературы
  • Gofman А. G. Klinicheskaya narkologiya / А. G. Gofman // – М.: «Miklosh», - 2003. – 215 s.
  • Vasilchenko G. S. Chastnaya seksopatologiya / G. S. Vasilchenko //– Т.2. – М.: Meditsyna, - 1983. – 352 s.
  • Kuper J. Karmannoye rukovodstvo k MKB-10. Klassifikatsiya psihicheskih i povedencheskih rasstroistv (s glossariyem I issledovatelskimi diagnosticheskimi kriteriyami) / J. Kuper // – К.: Sfera, - 2001. – 416 s.
  • Kryshtal V. V. Seksologiya / V. V. Kryshtal, Ye. V. Kryshtal, Т. V. Kryshtal // – Kharkiv, Folio, - 2008. – 990 s.
  • Kolpakov Ya. V. Kognitivnyye i povedencheskiye prediktory motivatsii na lecheniye u zhenschin, zavisimyh ot alcogolya / Ya. V. Kolpakov, V. М. Yaltonskiy // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psihologiya. – 2009. – No4. – S.44-54.
  • Korolenko Ts. P. Formy zhenskoi addikativnoi zavisimosti v postmodernistskoi culture / Ts. P. Korolenko, Т. А. Shpiks // Obozreniye psihiatrii i meditsynskoi psihologii. – 2012. – No1. – S. 7-12.
  • Matevosyan S. N. Polovaya disforiya (kliniko-fenomenologicheskiye osobennosti i lechebno-reabilitatsyonniye aspekty sindroma “otverganiya” pola) / S. N. Matevosyan, G. Ye. Vvedenskiy // – М.: OOO «Meditsynskoye informatsyonnoye agentstvo». – 2012 – 400 s.
  • Ryabuhin K.V. Sootnosheniye tipa aktsentuatsii i modeli polorolevogo povedeniya u zhenschin, stradayuschih hronicheskim alkogolizmom / К. V. Ryabuhin // Medychna psyhologiya. – 2013, No 2 – S. 98-101.
  • Sidorov P. I. Seksualnoye povedeniye i nasiliye / P. I. Sidorov, G. B. Deryagin // – М.: MEDpress-inform, - 2007. – 272 s.
  • Green R. Transsexualism and sex reassignament / R. Green, J. Money // – Baltimore. – 1969. – 512 p.
  • Kinsey A. C. Sexual behavior in the human male / A.C. Kinsey, W.В. Pomeroy, С. Е Martin // – Philadelphia: Saunders, - 1948. – 804 p.
  • Stewart S. H. Women, girls, and alcohol / S.H. Stewart, D. Gavric, Р. Collins // – New York, NY: Guilford Press, - 2009 – P.124-148. 
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(47) 2 часть 2014 год, 012-018 страницы, код УДК 613.885 - 055.2: 178.1]:159.9.072