RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Архіпенко О. П.

  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ У ЖІНОК, ЗАЛЕЖНИХ ВІД АЛКОГОЛЮ З ОЗНАКАМИ РОЗЛАДУ СТАТЕВОРОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ НЕТРАНССЕКСУАЛЬНОГО ТИПУ


  Про автора: Архіпенко О. П.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчено направленість статевого потягу та його відповідність жіночій морфологічній (соматичній) і цивільній статі у 88 жінок, залежних від алкоголю з розладами статеворольової поведінки нетранссексуального типу, та 30 контрольних осіб з нормативною (фемінінною) статеворольовою поведінкою за допомогою Шкали А. Кинзи. Встановлено, що у жінок-аддиктів з розладами стате-ворольової поведінки нетранссексуального типу, сексуально орієнтована поведінка в реальному житті є виключно гетеро-сексуальною, але частина з них (26,14%), володіє латентною гомоеротичною, на що вказує наявність в їх сновидчій продукції стійко повторюваних гомоеротичних поведінкових паттернів. Максимально високий сумарний відсоток осіб з латентною гомоеротичністю відмічено серед гіперрольових аддиктів.
  Ключові слова сексуальна орієнтація, жінки, залежність від алкоголю, Шкала А. Кинзи
  Список цитованої літератури
  • Gofman А. G. Klinicheskaya narkologiya / А. G. Gofman // – М.: «Miklosh», - 2003. – 215 s.
  • Vasilchenko G. S. Chastnaya seksopatologiya / G. S. Vasilchenko //– Т.2. – М.: Meditsyna, - 1983. – 352 s.
  • Kuper J. Karmannoye rukovodstvo k MKB-10. Klassifikatsiya psihicheskih i povedencheskih rasstroistv (s glossariyem I issledovatelskimi diagnosticheskimi kriteriyami) / J. Kuper // – К.: Sfera, - 2001. – 416 s.
  • Kryshtal V. V. Seksologiya / V. V. Kryshtal, Ye. V. Kryshtal, Т. V. Kryshtal // – Kharkiv, Folio, - 2008. – 990 s.
  • Kolpakov Ya. V. Kognitivnyye i povedencheskiye prediktory motivatsii na lecheniye u zhenschin, zavisimyh ot alcogolya / Ya. V. Kolpakov, V. М. Yaltonskiy // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psihologiya. – 2009. – No4. – S.44-54.
  • Korolenko Ts. P. Formy zhenskoi addikativnoi zavisimosti v postmodernistskoi culture / Ts. P. Korolenko, Т. А. Shpiks // Obozreniye psihiatrii i meditsynskoi psihologii. – 2012. – No1. – S. 7-12.
  • Matevosyan S. N. Polovaya disforiya (kliniko-fenomenologicheskiye osobennosti i lechebno-reabilitatsyonniye aspekty sindroma “otverganiya” pola) / S. N. Matevosyan, G. Ye. Vvedenskiy // – М.: OOO «Meditsynskoye informatsyonnoye agentstvo». – 2012 – 400 s.
  • Ryabuhin K.V. Sootnosheniye tipa aktsentuatsii i modeli polorolevogo povedeniya u zhenschin, stradayuschih hronicheskim alkogolizmom / К. V. Ryabuhin // Medychna psyhologiya. – 2013, No 2 – S. 98-101.
  • Sidorov P. I. Seksualnoye povedeniye i nasiliye / P. I. Sidorov, G. B. Deryagin // – М.: MEDpress-inform, - 2007. – 272 s.
  • Green R. Transsexualism and sex reassignament / R. Green, J. Money // – Baltimore. – 1969. – 512 p.
  • Kinsey A. C. Sexual behavior in the human male / A.C. Kinsey, W.В. Pomeroy, С. Е Martin // – Philadelphia: Saunders, - 1948. – 804 p.
  • Stewart S. H. Women, girls, and alcohol / S.H. Stewart, D. Gavric, Р. Collins // – New York, NY: Guilford Press, - 2009 – P.124-148. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(47) 2 частина 2014 рік , 012-018 сторінки, код УДК 613.885 - 055.2: 178.1]:159.9.072