EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Вильхова И. В.

  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАНАЛЬЦЕВ НЕФРОНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ОПИОИДОВ


  Об авторе: Вильхова И. В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью исследования является изучение морфологических изменений проксимальных извитых канальцев, петель нефрона и дистальных извитых канальцев нефрона при 6-тинедельном введении малых доз опиоида. В результате проведенного исследования обнаружено ряд патологических изменений канальцев нефрона. Установлено, что первые изменения проявляются в проксимальных извитых канальцах и петлях нефрона в форме зернистой дистрофии эпителия. В ходе эксперимента альтеративные изменения указанных отделов нефрона прогрессируют и до завершения эксперимента являются наиболее выраженными. Через 42 суток эксперимента в эпителиоцитах проксимальных канальцев обнаружены признаки зернистой, гиалиново-капельной дистрофии и выраженные некротические изменения. В эпителиоцитах петель нефрона обнаружены умеренные альтеративные изменения, а именно признаки зернистой дистрофии и незначительные некротические изменения. В дистальных извитых канальцах нефрона в ходе эксперимента патологические изменения не обнаружены.
  Ключевые слова почка, канальцы нефрона, налбуфин
  Список цитируемой литературы
  • Gerasimenko A. I. Patomorfologicheskie aspekty narkomanii i toksikologii / A. I. Gerasimenko, L. N. Latarceva // Lіkars'ka sprava.- 2002.- №3.- S.28-31.
  • Galjutin S. G. Nefropatii u lic, upotrebljajushhih opiaty / S. G. Galjutin, Z. Sh. Golevcova, M. G. Vorozhcov // Nefrologija. – 2004. –№2 (8). – S. 105-106.
  • Zavadovskaja V. D. Osobennosti izmenenij parenhimatoznyh organov u bol'nyh opijnoj narkomaniej, stradajushhih hronicheskim virusnym gepatitom po dannym ul'trazvukovogo issledovanija / V.D. Zavadovskaja, T.V. Zhogina, K.I. Chujkova [i dr.] // Ul'trazvuk. i funkc. diagnostika.- 2006.- №2.- S.12-20.
  • Kozlov O. V. Suputnja patologіja u hvorih na opіjnu narkomanіju / O. V. Kozlov // Zhurn. prakt. lіkarja. - 2006. - №2. - S.36-37.
  • Korzhevskij D. Je. Osnovy gistologicheskoj tehniki / D. Je. Korzhevskij, A. V. Giljarov // – SPb.: SpecLit. - 2010.– 95 s.
  • Lun'kova L.K. Morfologija organov immunnoj sistemy pri narkomanii / L. K. Lun'kova, O. V. Makarova, A. A. Kanibolotskij [i dr.] //Arhiv patol. - 2002.- №4 (63). - S.21-25.
  • Onis'ko І. O. Mіkrostrukturnі zmіni v jazicі, viklikanі vplivom malih doz opіoїdu protjagom 42-oh і 56-ti dіb (eksperimental'ne doslіdzhennja) / І. O. Onis'ko, R. M. Onis'ko, A. P. Korol' [ta іn.] // Vіsnik morfologії. – 2013. - №2 (19). – S.280-285.
  • Pospіshіl' Ju. O. Geroїnova nefropatіja / Ju.O. Pospіshіl' // Tezi dop. V Kongresu patologoanatomіv Ukraїni. - Chernіgіv. - 1993. - S.67-68.
  • Pigolkin Ju. I. Sravnitel'naja morfologicheskaja harakteristika immunnoj nedostatochnosti pri opiatnoj narkomanii i hronicheskoj alkogol'noj intoksikacii / Ju.I. Pigolkin, A.V. Gasanov // Sud.-med. ekspertiza. – 2010. - №1 (53). - S.26-29.
  • Patent №76565 UA, MPK G 09 B 23/28. Sposіb modeljuvannja hronіchnogo opіoїdnogo vplivu / Pal'tov Є.V., Fіk V.B., Vіl'hova І.V. ta іn. – Opubl. 10.01.2013, Bjul.№1.
  • Popik P. M. Morfologіchnі zmіni sudin pіdshlunkovoї zalozi pri peritonіtі, sprichinenomu vvedennjam nalbufіnu v eksperimentі / P. M. Popik // Vіsnik morfologії. – 2014. – №1 (20). - S.170-171. 
  • Rybakova M. G. Sravnitel'naja harakteristika porazhenija pochek pri infekcionnom jendokardite u narkomanov i u lic, ne upotrebljavshih vnutrivennye narkotiki / M. G. Rybakova, T. B. Kapitul'skaja // – Cheljabinsk. - 2008. - C.125-126.
  • Jakimіv N. Ja. Mіkrostrukturna harakteristika rajduzhno-rogіvkovogo kuta ochnogo jabluka shhurіv pri opіoїdnomu vplivі / N. Ja. Jakimіv, Ju.Ja. Krivko // Svіt medicini ta bіologії. – 2013. - №4. – S.120-124.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(49) 1 часть 2015 год, 084-087 страницы, код УДК 611.611-018-068:615.212.7