EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Билаш С. М., Борута Н. В., Шепитько В. И., Ерошенко Г. А.

  МОРФОЛОГИЯ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА И ЭРИТРОИДНОГО РОСТКА КРЫС В НОРМЕ


  Об авторе: Билаш С. М., Борута Н. В., Шепитько В. И., Ерошенко Г. А.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье представлена структурно-функциональная организация красного костного мозга бедренной кости половозрелых белых крыс в норме. Установлено, что его строма представлена костными балками и ретикулярной тканью. В ретикулярной ткани обнаружено большое количество кровеносных сосудов в основном синусоидных капилляров. В петлях ретикулярной ткани находятся гемопоэтические клетки на разных стадиях развития, которые сгруппированные в островки. Проведеная детализация строения красного костного мозга в норме расширяет представление о механизме кроветворения, что в дальнейшем позволит установить основные звенья патогенеза заболеваний системы крови.
  Ключевые слова кроветворение, красный костный мозг, эритробластический островок, морфометрия
  Список цитируемой литературы
  • Afanasev Yu. I. Gistologiya / Yu. I. Afanasev, N. A. Yurina, E. F. Kotovskiy [i dr.] // - [5-e izd., pererab i dop.]. - M.: Meditsina, - 2002. - 744 s.
  • Vorobev A.I., Drize N.I., Chertkov I.L. Shema krovetvoreniya. //Probl. genetol. i perelivaniya krovi. L., - 2005. – No.1. S.7-14.
  • Volkova S. A. Osnovyi klinicheskoy gematologii: uchebnoe posobie / S. A. Volkova, N. N. Borovkov // - N. Novgorod: Izdatelstvo Nizhegorodskoy gos. meditsinskoy akademii, - 2013. - 400 s.
  • Gavrilov O. K. Kletki kostnogo mozga i perifericheskoy krovi / O. K. Gavrilov, G. I. Kozinets, N. B. Chernyak // - M.: Meditsina, - 1985, 288 s.
  • Golovatskiy A. S. Anatomiya lyudiny / A. S. Golovatskiy, V. G. Cherkasov, M. R. Sapin [ta In.] // - Tom tretiy. - Vinnitsya: Nova kniga, - 2009. - 376 s.
  • Goralskiy L. P. Osnovi gistologichnoyi tehniki i morfofunktsionalni metodi doslidzhen u normi ta pri patologiyi / L. P. Goralskiy, V. T Homich, O. I. Kononskiy // – Zhitomir: PolIssya, - 2011. – 288 s.
  • Karupu V. Ya. Elektronnaya mikroskopiya / V. Ya. Karupu // – Kiev: Vischa shkola, - 1984. – 207 s.
  • Kozinets G. I. Kletki krovi i kostnogo mozga: Atlas / G. I. Kozinets, Z. G. Shishkanova, T. G. Saryicheva [i dr.] // - M.: Meditsinskoe informatsionnoe agenstvo, - 2004. -203 s.
  • Mihaltsov A. N. Biologicheski aktivnyie pentidyi kostnogo mozga i ih rol v regulyatsii granulomonotsitonoeza. //Avtoref. diss..kand. med. nauk 2007. - 19 s.
  • Sarkisov S. Mikroskopicheskaya tehnika: rukovodstvo / S. Sarkisov, Yu. L. Perov // – M.: Meditsina, - 1996. -544 s.
  • Sposib zabarvlennya zabarvlennya napivtonkih zriziv. Dekl. patent na korisnu model No.75669 i No.201206261, zayavl. 24.05.2012 opubl. 10.12.2012, byul. No. 23. ShepItko V.I., Eroshenko G.A., Yakushko O.V., Vilhova O.V.
  • Udut E. V. Rol gemopoeticheskih rostovyih faktorov v regeneratsii krovetvoreniya pri mielosupressii, vyizvannoy vvedeniem etopozida / E. V. Udut, V. V. Zhdanov, L. A. Guryantseva [i dr.] // Byul. eksperim. biologii i meditsinyi. - 2001. T. 131. No. 5. S. 512-516.
  • Fedorov N. A. Normalnoe krovetvorenie i ego regulyatsiya / N. A. Fedorov // - M.: «Meditsina», - 1976, 543 s.
  • Humphrey Ch.D. A simple methylene blue-azure II – basic Fuchsin stain for epoxy-embedded tissue sections / Ch. D. Humphrey, F. E. Pittman // Stain Technol. – 1974. – Vol. 49, № 1. – P. 9 –14.
  • Lynn J. Rapid toluidine blue staning of Epon-embeded and mounted “adjactnt” sections / J. Lynn // Am. J. Clin. Path. – 1965. – № 44. – P. 57 – 58.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(52) 2 часть 2015 год, 078-082 страницы, код УДК 611.018/.51+616-092.9