EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Дзевульская И.В.

  МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В НАДПОЧЕЧНИКАХ КРЫС ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ В ПЕРВЫЕ СЕМЬ ДНЕЙ 0,9% РАСТВОРА NaCl


  Об авторе: Дзевульская И.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Электронномикроскопическое исследование через 1, 3, 7, 14, 21 и 30 суток после ожоговой травмы кожи 2-3 степени площадью 21-23% поверхности тела у крыс которым первые семь суток вводили 0,9 % раствор NaCl в дозе 10 мл на кг показало, что в надпочечниках тяжелая термическая травма вызывает реорганизацию структурных компонентов коркового вещества у экспериментальных животных. Характер и степень электронно-микроскопических изменений зависит от срока после травмы. Компенсаторно-приспособительные изменения в структурах коркового вещества протекают на фоне деструктивных процессов, которые способствуют угнетению эндокринной функции надпочечников. Максимальный уровень деструктивных изменений в клетках стромы и паренхимы надпочечников на ультраструктурном уровне наблюдали через 7 суток от начала эксперимента. В стадии поздней токсемии и септикотоксемии у крыс, которым после ожога кожи семь суток вводили 0,9% розчин NaCl, даже через 30 суток после ожоговой травмы в корковом и мозковом веществе надпочечников отсутствует полная компенсация деструктивных изменений.
  Ключевые слова электронная микроскопия, надпочечники, крысы, ожог кожи, 0,9% раствор NaCl
  Список цитируемой литературы
  • Grigoreva T.G. Ozhogovaya bolezn // Mezhdunar.med. zhurn. — 2000. — T.6. — No.2. — S. 53-60.
  • Povstyanoy N.E. Sostoyanie pomoschi bolnyim s ozhogami i ih posledstviyami v Ukraine // Mezhdunarodnyiy meditsinskiy zhurnal. — 2003. — No.2. — S. 97-101.
  • Nácul FE, Jardim A, MacCord F, Penido C, Gomes MV. Hemodynamic instability secondary to adrenal insufficiency in a major burn patient // Burns : Journal of the International Society for Burn Injuries [2002, 28(3):270-272]
  • Palmieri TL, Levine S, Schonfeld-Warden N, O'Mara MS, Greenhalgh DG. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis response to sustained stress after major burn injury in children // J Burn Care Res. 2006 Sep-Oct;27(5):742-8.
  • Kovalchuk O.I. Morfologichni zmini gipofizarno-adrenalovoyi sistemi schuriv pri termichniy travmi / O.I. Kovalchuk, V.G. Cherkasov, I.V. Dzevulska [ta In.] // Ukrayinskiy naukovo-medichniy molodIzhniy zhurnal. – 2015. – No. 1 (86). – 10-16.
  • Cherkasov E.V. Ultrastrukturnyie osobennosti krovenosnyih sosudov organov neyroimmunoendokrinnoy sistemyi pri eksperimentalnoy ozhogovoy bolezni u kryis i ee infuzionnoy terapii kombinirovannyimi giperosmolyarnyimi rastvorami / E.V. Cherkasov, O.I. Kovalchuk, I.V. Dzevulska // «Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta». – 2015. – No.1– S.68 -72
  • Gunas I.V. Perebig opikovoyi hvorobi strukturni zmini organiv neyroimunoendokrinnoyi sistemi za umov zastosuvannya vnutrishnovennoyi infuziyi kombinovanih giperosmolyarnih rozchiniv / I.V. Gunas, I E.V. Cherkasov // Ukrayinskiy morfologichniy almanah, 2014. – T. 12.No. 1. – s. 29-35.
  • Dzevulskaya I.V. Morfologicheskaya harakteristika gistogematicheskih barerov v organah neyroimmunoendokrinnoy sistemyi pri infuzionnoy terapii ozhogovoy bolezni kombinirovannyimi giperosmolyarnyimi rastvorami /I.V. Dzevulskaya, Gunas I.V., Cherkasov E.V. [ta in.] // Hirurgiya. Vostochnaya Evropa. –2014. – No. 2 (10). – S. 113-124.
  • Kovalchuk O.I. Mehanizmi strukturnoyi transformatsiyi gistogematichnih bar’eriv organiv neyroimunoendokrinnoyi sistemi za umov infuzionnoyi terapiyi opikovoyi hvorobi / O.I., Kovalchuk, I.V Dzevulska, E.V. Cherkasov // Klinichna anatomiya ta operativna hirurgiya. 2014, Tom 13, No. 2, s.69-74.
  • Gunas I.V. Dinamika riznih tipiv klitinnoyi smerti v timusi, nadnirkovih zalozah, adenogipofizi ta zmini rivnya endogennoyi intoksikatsiyi vorganizmi schuriv pri eksperimentalniy opikoviy hvorobi za umov infuziyi kombinovanih giperosmolyarnih rozchiniv / I.V. Gunas. V. G.Cherkasov, I.V. Dzevulska [ta in.] // Ukrayinskiy naukovo-medichniy molodIzhniy zhurnal. – 2012. – No. 4. – S. 10-13.
  • Dzevulska I.V. Strukturno-funktsionalni zmini kori nadnirkovoyi zalozi pri opikoviy travmi v eksperimenti / I.V. Dzevulska // «Visnik NMU». 2013, No. 4 . – S. 13-21.
  • Pshukova A.A. Stroenie stromyi nadpochechnika v norme i patologii. V kn.: Dostizheniya meditsinskoy nauki prakticheskomu zdravoohraneniyu / A.A. Pshukova, A.H. Urusbambetov. – Nalchik, 2007. – S. 108-109.
  • Bornstein S.R. Morphological and functional studies of the paracrine interaction between cortex and medulla in adrenal gland / S.R. Bornstein, M.С. Bornstein, W.A. Scherbaum // Microscopy research and technique. – 1997. – Vol. 36. – P. 520-533.
  • Cherkasov V.G. Strukturnyie mehanizmyi tsitoprotektsii vo vnutrennih organah pri infuzionnoy terapii ozhogovoy bolezni / V.G. Cherkasov, O.I. Kovalchuk, I.V. Dzevulska [ta in.] // Biomedical and biosocial anthropology.– 2014.– No.23 – S. 6-12.
  • Kovalchuk O.I. Vliyanie kombinirovannyih giperosmolyarnyih rastvorov na nanoprotsessyi v stenke krovenosnyih kapillyarov i v interstitsialnom matrikse vnutrennih organov pri ozhogovoy bolezni / O.I. Kovalchuk, E.V. Cherkasov, I.V. Dzevulska [ta In.] // Ukrayinskiy naukovo-medichniy molodIzhniy zhurnal. – 2014, Spetsvipusk No.2 (81). – S.5-10.
  • Cherkasov V. G. Strukturnyie osobennosti adaptatsii i kompensatsii narushennyih funktsiy vnutrennih organov pri infuzionnoy terapii ozhogovoy bolezni / V. G. Cherkasov, O.I. Kovalchuk, I.V. Dzevulska // SvIt meditsini ta bIologIYi. – 2014, No.4(46) . – S.165-170.
  • Regas F.C. Elucidating the vascular response to burns with a new rat model / F.C. Regas, H.P. Ehrlich // J. Trauma.– 1992.– Vol. 32, № 5.– P. 557-563.
  • Stefanov O.V. Doklinichni doslidzhennya likarskih zasobiv. Metodichni rekomendatsiyi / red. O.V. Stefanov. – Kyiv: Avitsena, 2001. – 528 s.
  • Gunas I. Method of thermal burn trauma correction by means of cryoinfluence / I. Gunas, I. Dovgan, O. Masur // Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 92. In Olsztyn vom 24. Bis 27. Mai 1997: bipartitemeeting / zusammen mit der Polish Anatomical Society with the participation of the Association des Anatomistes. – 1997. – P. 105.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(52) 2 часть 2015 год, 091-098 страницы, код УДК 611.453 :611-018]:616-001.17-092.4- 08