EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Маевский А. Е., Пинчук С. В., Иваница А. А.

  ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОЗМЕРОВ АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА


  Об авторе: Маевский А. Е., Пинчук С. В., Иваница А. А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация При анализе половых различий корреляций компьютерно-томографических размеров поясничного отдела позвоночника на медианно-сагитальных срезах с антропометрическими, соматотипологическими парамет-рами и показателями компонентного состава массы тела, установлено, что у практически іагност девушек Подолья как количество достоверных іагнос, так и их сила значительно большие нежели у юношей. Кроме того, у юношей установлено значительно большее количество достоверных обратных іагнос нежели у девушек. Наибольшее количество достоверных іагнос с іагност-соматотипологическими показателями у девушек установлено с высотой іаг поясничных позвонков и средней шириной іаг поясничных позвонков, а у юношей – с высотой іаг поясничных позвонков и высотой межпозвоночных дисков между соответствующими позвонками.
  Ключевые слова поясничный отдел позвоночника, компьютерная томография, антропометрия, здоровые юноши и девушки
  Список цитируемой литературы
  • Bunak V.V. Razmeryi i forma pozvonkov i ih izmeneniya v period rosta / V.V.Bunak // Antropologiya: Uchen. Zap. Moskov. Un-ta. – M., - 1940. – Vyip. 34. – S. 126-154.
  • Butova O. A. Korrelyatsii nekotoryih parametrov konstitutsii cheloveka / O.A. Butova, I.M. Lisova // Morfologiya. – 2001. – No.2. – S. 33-39.
  • Vorontsova E. L. K voprosu o polovoy identifikatsii po poyasnichnyim pozvonkam poyasnichnogo otdela cheloveka / E.L. Vorontsova // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya XXIII. Antropologiya. – 2011. – No.1. – S.62-68.
  • Gunas I. V. Morfometrichni kompyuterno-tomografichni parametri poperekovogo viddilu hrebta na medianno-sagitalnih zrizah u praktichno zdorovih yunakiv i divchat Podillya / I.V. Gunas, S.V. Pinchuk, A.V. Shayuk // Ukrayinskiy morfologichniy almanah. – 2013. – Tom 11, No. 4. – S. 18-21.
  • Gunas I. V. Korelyatsiyi kompyuterno-tomografichnih rozmiriv poperekovogo viddilu hrebta na medianno-sagitalnih zrizah z antropo-somatotipologichnimi parametrami zdorovih divchat Podillya / I.V. Gunas, S.V. Pinchuk, A.V. Shayuk // Visnik morfologiyi. – 2015. – T. 21, No. 1. – S. 126-130.
  • Zvyagin V. N. Opredeleniya gruppovyih i individualiziruyuschih priznakov vzroslogo cheloveka pri ekspertize poyasnichnyih pozvonkov (metodicheskie rekomendatsii) / V.N. Zvyagin, M.K. Karapetyan // – M.: RIO FGBU «RTsSME» Minzdravsotsrazvitiya Rossii, - 2012. – 79 s.
  • Pinchuk S. V. Korelyatsiyi kompyuterno-tomografIchnih rozmiriv poperekovogo viddilu hrebta z antropometrichnimi i somatotipologichnimi pokaznikami praktichno zdorovih yunakiv podilskogo regionu Ukrayini / S.V. Pinchuk // - m. Lviv, 27-28 bereznya 2015 r. – 2015. – S. 125-129.
  • Hosten Norbert Kompyuternaya tomografiya golovyi i pozvonochnika / Norbert Hosten, Tomas Libig // – M.: MEDpress–inform, - 2013. – 576 s.
  • Yuhvid E. V. Somatometricheskaya i optiko-topograficheskaya harakteristika pozvonochnogo stolba devushek 16-20 let : avtoref. dis. … kand. Med. Nauk / E.V. Yuhvid. – Tyumen, - 2012. – 24 s.
  • Allbright A. S. Sexual dimorphism in the vertebral column: thesis presented for the Master of Arts degree / A.S. Allbright // –Knoxville, - 2007. – 133 p.
  • Carter J. Somatotyping – development and applications / J. Carter, B. Heath // – Cambridge University Press, - 1990. – 504 р.
  • Gray G. E. Antropometric іагностика and their іагностикая: Principles, practice and problems / G. E. Gray, Z. K. Gray // J. Amer. Diet Assoc. – 2008. – Vol. 77, № 5. – P. 534-539.
  • Matiegka J. The testing of physical efficiency / J. Matiegka // Amer. J. Phys. Antropol. – 1921. – Vol. 2, № 3. – P. 25-38.
  • Muhammad Z. J. Measurements of the normal adult lumbal spinal canal / Z.J. Muhammad, F. Muhammad // Journal Of Pakistan Medical Association. – 2011. – № 2. – P. 264-268.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(55), 2016 год, 059-062 страницы, код УДК 611.9:575.191:612.017.1:612:656