EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Беляева Е.Н.

  ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: СТРУКТУРА, ВИДЫ, ФОРМЫ, ПРЕПЯТСТВИЯ


  Об авторе: Беляева Е.Н.
  Рубрика ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Проанализированы структура, виды и формы речевой коммуникации. Дифференцированы категории “коммуникация” и “общение”, “текст” и “дискурс”. Уточнена сущность понятий “коммуникативная ситуация”, “коммуникативный акт”, “коммуникативное намерение”, “коммуникативная сфера”. Детализированы причины, обеспечивающие эффективность коммуникации, и факторы, порождающие коммуникативные преграды.
  Ключевые слова коммуникативная ситуация, понимание, «шумы», текст, дискурс, типичные ошибки
  Список цитируемой литературы
  1. Artemov V.A. Psihologiya obucheniya inostrannyim yazyikam / V.A. Artemov. – M. : Prosveschenie, 1969. – 279 s.
  2. Barsukova M.I. Meditsinskiy diskurs: strategii i taktiki rechevogo povedeniya vracha : avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 “Russkiy yazyik” / M.I. Barsukova. – Saratov, 2007. – 21 s.
  3. Barhudarov L.S. Yazyik i perevod. Voprosyi obschey i chastnoy teorii perevoda / Leonid Stepanovich Barhudarov. – M. : Mezhdunarodnyie otnosheniya, 1975. – 239 s.
  4. Butenko N.Yu. Komunikativni protsesi u navchanni : [pidruchnik] / Nataliya Yuriyivna Butenko. – K. : KNEU, 2004. – 383 s.
  5. Valgina N.S. Teoriya teksta : [uchebn. posob.] / Nina Sergeevna Valgina. – M. : Logos, 2004. – 280 s.
  6. Vasilik M.A. Osnovyi teorii kommunikatsii : [uchebnik] / M.A. Vasilik, M.S. Vershinin, V.A. Pavlov i dr. / pod red. prof. M.A. Vasilika. – M. : Gardariki, 2006. – 615 s.
  7. Volkova A.A. Psihologiya i pedagogIka / A.A. Volkova, L.V. Dimitrova. – [2-e izd. ]. – Rostov-na-Donu : Feniks, 2005. – 249 s.
  8. Vostrova S.V. LIngvokognItivnI ta komunIkativno-pragmatichnI osoblivostI suchasnogo anglomovnogo medichnogo diskursu (na materIalI medichnih tekstIv z problematiki VIL/SNIDu: dis. … kandidata fIlol. nauk: 10.02.04 / Vostrova SvItlana VolodimirIvna. – K., 2003. – 192 s.
  9. Vyigotskiy L.S. Myishlenie i rech / Lev Semenovich Vyigotskiy. – [5-e izd., ispr.]. – M. : Izdatelstvo “Labirint”, 1999. – 352 c.
  10.  Dridze T.M. Yazyik i sotsialnaya psihologiya : [uchebn. posob. dlya fak. zhurnal. i filol. fak. un-tov] ; pod red. prof. A. A. Leonteva / Tamara Moiseevna Dridze. – M. : Vyisshaya shkola, 1980. – 224 s.
  11.  Zhinkin N.I. Yazyik – rech – tvorchestvo. (Izbrannyie trudyi) / Nikolay Ivanovich Zhinkin. – M.: Izdatelstvo “Labirint”, 1998. – 368 c.
  12.  Kazartseva O.M. Kultura rechovogo obscheniya: teoriya i praktika obucheniya : [uchebn. posob.] / Olga Mitrofanovna Kazartseva. – [2-e izd.]. – M. : Izd-vo “Flinta”, Izd-vo “Nauka”, 1999. – 496 s.
  13.  Karaulov Yu.N. Ot grammatiki teksta k kognitivnoy teorii diskursa : Vstupitelnaya statya / Yu.N. Karaulov, V.V. Petrov // T. A. van Deyk. Yazyik. Poznanie. Kommunikatsiya. – M. : Progress. – 1989. – S. 5 – 11.
  14.  Krasnyih V.V. Kognitivnaya baza i pretsedentnyie fenomenyi v sisteme drugih edinits i v kommunikatsii / Krasnyih V. V., Gudkov D. B., Zaharenko I.V., Bagaeva D. V. // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologiya. – 1997.–No. 3. – S. 62 – 77.
  15.  Milrud R.P. Aktualnyie problemyi metodiki obucheniya inostrannyim yazyikam za rubezhom / R.P. Milrud // Inostrannyie yazyiki v shkole. – 2004. – No. 3. – S. 34 – 40.
  16.  Panov E.N. Znaki, simvolyi, yazyiki / Evgeniy Nikolaevich Panov. – [2-e izd., dop.]. – M. : Znanie, 1983. – 248 s.
  17.  Pocheptsov G.G. Teoriya kommunikatsii / Georgiy Georgievich Pocheptsov. – M. : “Refl-buk”, K. : “Vakler”, 2006. – 656 s.
  18.  Ribachok S.M. Terminologichna leksika yak zasib kogeziyi anglomovnogo ekonomIchnogo tekstu : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. filol. nauk : spets. 10.02.04 “Germanski movi” / S.M. Ribachok. – ZaporIzhzhya, 2005. – 23 s.
  19.  Rubinshteyn S.L. Problemyi obschey psihologii / Sergey Leonidovich Rubinshteyn. – M. : Pedagogika, 1973. – 423 s.
  20.  Sadohin A.P. Kompetentnost ili kompetentsiya v mezhkulturnoy kommunikatsii / A.P. Sadohin // Vestnik MGU. Ser. 19. Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya. – 2007. – No. 3. – S. 39 – 56.
  21.   Saharnyiy L.V. Vvedenie v psiholingvistiku : Kurs lektsiy / Leonid Volkovich Saharnyiy. – L. : Izd-vo Leningr. un-ta, 1989. – 184 s.
  22.  Solso R.L. Kognitivnaya psihologiya / R.L. Solso; [per. s angl. / pod obsch. red. V.P. Zinchenko, nauchn. red. A.I. Nazarov]. – M. : Izd. “Trivola”, “Liberiya”, 2002. – 600 s.
  23.  Ushakova T.N. Psihologiya rechi i psiholingvistiki v institute psihologii RAN (K 30-letiyu Instituta psihologii RAN) / T.N. Ushakova // Psihologicheskiy zhurnal. – 2001. – T.22. – No.5. – S. 48 – 56.
  24.  Yazyik i stil nauchnoy literaturyi. Teoreticheskie i prikladnyie problemyi : [sb. nauchn. trud. / red. Tsvilling M.Ya. i dr.]. – M. : Nauka, 1977. – 296 s.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(55), 2016 год, 187-193 страницы, код УДК 316.772.2-4 + 316.775 + 316.776.2-3