EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Пономаренко А. Б., Коржов В. И., Жадан В. Н., Лискина И. В., Мельник О. А.

  СОРБЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭМФИЗЕМЕ ЛЕГКИХ


  Об авторе: Пономаренко А. Б., Коржов В. И., Жадан В. Н., Лискина И. В., Мельник О. А.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье приведены результаты исследования по изучению характера изменений сорбционной емкости эритроцитов при экспериментальной папаиновой эмфиземе. Морфологические исследования показали наличие эмфиземы легких у экспериментальных животных. Изменения сорбционной емкости эритроцитов можно рассматривать как индикатор повреждения мембран. У крыс с экспериментальной эмфиземой легких наблюдалось снижение сорбционной емкости эритроцитов независимо от срока наблюдения.
  Ключевые слова папаин, эмфизема легких, эритроциты, сорбционная емкость
  Список цитируемой литературы
  • Vesnina N. V. Fiziko-himicheskie osobennosti membran eritrotsitov u zhiteley Srednego Priobya / N. V. Vesnina, L. M. Leonova, E. A. Kashuba [i dr.] // Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala. – 2008. – No.1. – S. 72–73.
  • Yesipova I. K. Legkoe v patologii. Chast 1. / I. K. Esipova // – Novosibirsk: «Nauka», - 1975. – S. 76–117.
  • Zapadnyuk I. P. Laboratornyie zhivotnyie / I. P. Zapadnyuk, V. I. Zapadnyuk, E. A. Zahariya // K.: Vischa shkola, - 1994. – 300 s..
  • Kopytova T. V. Issledovanie sorbtsionnoy emkosti membran eritrotsitov dlya otsenki haraktera endogennoy intoksikatsii pri dermatozah / T. V. Kopyitova // Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. – 2006. – No. 1. – S. 18–19.
  • Starateleva Yu. A. Issledovanie sistemyi krovi kryis pri ingalyatsionnom vvedenii preparata pchelinogo matochnogo molochka i prpolisa v usloviyah modelirovaniya oteka legkih: avtoref. dis.. kand. biol. nauk: 3.03.01 / Starateleva Yuliya Andreevna; Nizhegorodskiy gosudarstvennyiy universitet im. N. I. Lobachevskogo. – Nizhniy Novgorod, - 2010. – 21 s.
  • Chervonskaya G. P. Etika mediko-biologicheskogo eksperimenta v doklinicheskih issledovaniyah / G. P. Chervonskaya, G. P. Pankratova, L. A. Mironova // Toksikologicheskiy vestnik. – 1998. – No. 3. – S. 2–8.
  • Buchholz K. Interactions of Methylene Blue with Human Disulfide Reductases and Their Orthologues from Plasmodium falciparum / K. Buchholz, R. H. Schirmer, J. K. Eu-bel [et al.] // Antimicrob Agents Chemother. – 2008. – Vol. 52 (1). – Р. 183–191.
  • Gavrilov V. B. Accumulation of methylene blue by erythrocytes and determination of its maximum sensitivity to cell damage / V. B. Gavrilov, O. N. Kravchenko, S. V. Konev // Biofizika. – 1999. – № 44(5). –P. 904–909.
  • May J. M. Reduction and uptake of methylene blue by human erythrocytes / J. M. May, Z. C. Qu, C. E. Cobb // Am J. Physiol. Cell. Physiol. – 2004. – Vol. 286 (6). – P. C1390–1398
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(57), 2016 год, 134-136 страницы, код УДК 616.24-002.98-06.001.6