EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. Б. Пономаренко, В. І. Коржов, В. М. Жадан, І. В. Ліскіна, О. О. Мельник

  СОРБЦІЙНА ЄМНІСТЬ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ЕМФІЗЕМІ ЛЕГЕНЬ


  Про автора: О. Б. Пономаренко, В. І. Коржов, В. М. Жадан, І. В. Ліскіна, О. О. Мельник
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті наведені результати дослідження з вивчення характеру змін сорбційної ємності еритроцитів при експериментальній папаїновій емфіземі. Морфологічні дослідження чітко продемонстрували розвиток емфіземи легень у експериментальних тварин. Зміни сорбційної ємності еритроцитів можна розглядати як індикатор ушкодження мембран. У щурів з експериментальною емфіземою легень спостерігалося зниження сорбційної ємності еритроцитів незалежно від строку спостереження.
  Ключові слова папаїн, емфізема легень, еритроцити, сорбційна ємність
  Список цитованої літератури
  • Vesnina N. V. Fiziko-himicheskie osobennosti membran eritrotsitov u zhiteley Srednego Priobya / N. V. Vesnina, L. M. Leonova, E. A. Kashuba [i dr.] // Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala. – 2008. – No.1. – S. 72–73.
  • Yesipova I. K. Legkoe v patologii. Chast 1. / I. K. Esipova // – Novosibirsk: «Nauka», - 1975. – S. 76–117.
  • Zapadnyuk I. P. Laboratornyie zhivotnyie / I. P. Zapadnyuk, V. I. Zapadnyuk, E. A. Zahariya // K.: Vischa shkola, - 1994. – 300 s..
  • Kopytova T. V. Issledovanie sorbtsionnoy emkosti membran eritrotsitov dlya otsenki haraktera endogennoy intoksikatsii pri dermatozah / T. V. Kopyitova // Klinicheskaya laboratornaya diagnostika. – 2006. – No. 1. – S. 18–19.
  • Starateleva Yu. A. Issledovanie sistemyi krovi kryis pri ingalyatsionnom vvedenii preparata pchelinogo matochnogo molochka i prpolisa v usloviyah modelirovaniya oteka legkih: avtoref. dis.. kand. biol. nauk: 3.03.01 / Starateleva Yuliya Andreevna; Nizhegorodskiy gosudarstvennyiy universitet im. N. I. Lobachevskogo. – Nizhniy Novgorod, - 2010. – 21 s.
  • Chervonskaya G. P. Etika mediko-biologicheskogo eksperimenta v doklinicheskih issledovaniyah / G. P. Chervonskaya, G. P. Pankratova, L. A. Mironova // Toksikologicheskiy vestnik. – 1998. – No. 3. – S. 2–8.
  • Buchholz K. Interactions of Methylene Blue with Human Disulfide Reductases and Their Orthologues from Plasmodium falciparum / K. Buchholz, R. H. Schirmer, J. K. Eu-bel [et al.] // Antimicrob Agents Chemother. – 2008. – Vol. 52 (1). – Р. 183–191.
  • Gavrilov V. B. Accumulation of methylene blue by erythrocytes and determination of its maximum sensitivity to cell damage / V. B. Gavrilov, O. N. Kravchenko, S. V. Konev // Biofizika. – 1999. – № 44(5). –P. 904–909.
  • May J. M. Reduction and uptake of methylene blue by human erythrocytes / J. M. May, Z. C. Qu, C. E. Cobb // Am J. Physiol. Cell. Physiol. – 2004. – Vol. 286 (6). – P. C1390–1398
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(57), 2016 рік , 134-136 сторінки, код УДК 616.24-002.98-06.001.6