EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Хмиль Д. А., Костенко В. А.

  РОЛЬ NO-СИНТАЗЫ И АРГИНАЗЫ В МЕХАНИЗМЕ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ КОЖИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ НИТРАТА НАТРИЯ


  Об авторе: Хмиль Д. А., Костенко В. А.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В эксперименте на 35 белых крысах исследовано влияние ингибиторов NO-синтазы и аргиназы на показатели деполимеризации коллагена и протеогликанов, а также биомеханические свойства кожи в условиях 30-дневной интоксикации нитратом натрия. Выявлено, что селективное ингибирование индуцибельной NO-синтазы аминогуанидином в условиях эксперимента уменьшает коллагенолиз и деполимеризацию протеогликанов в дерме, повышает прочность и эластичность кожи, что указывает на патогенетическое значение этого изофермента в процессе дезорганизации соединительной ткани кожи и нарушении её биомеханических свойств. Ингибирование аргиназы L-норвалином в условиях эксперимента увеличивает в тканях кожи коллагенолиз и деполимеризацию протеогликанов, уменьшает её прочность и эластичность, что свидетельствует о дерматопротекторном действии ферментов аргиназного метаболического пути.
  Ключевые слова интоксикация нитратами, NO-синтаза, аргиназа, соединительная ткань, коллагенолиз, деполимеризация протеогликанов, кожа
  Список цитируемой литературы

   

  • Bogdanov A. V. Mehanizmyi dizregulyatsii nitroksidergichnoy sistemyi v tkanyah parodonta kryis pri izbyitochnom postuplenii nitrata i ftorida natriya / A. V. Bogdanov, Yu. M. Grishko, V. A. Kostenko // Wiad Lek. – 2016. – Vol. 69, No.3 (Pt. 2). – P. 457-461.
  • Dolzhkova K. P. Vplyv pryhnichennia ta induktsii NO-syntaz na biokhimichnyi sklad kistkovoi tkanyny nyzhnoi shchelepy pry vidtvorenni yii perelomu na tli khronichnoi intoksykatsii nitratom natriiu / K. P. Dolzhkova, V. O. Kostenko // Problemy ekolohii ta medytsyny. – 2010. – T. 14, No. 1–2. – S. 35–38.
  • Zimnitskiy A. N. Glikozaminoglikanyi v biohimicheskih mehanizmah adaptatsii organizma k nekotoryim fiziologicheskim i patologicheskim sostoyaniyam / A. N. Zimnitskiy, S. A. Bashkatov //– M.: Farmatsevticheskiy byulleten, - 2004. – 235 s.
  • Kostenko V. O. Mekhanizmy autorehuliatsii utvorennia oksydu azotu v orhanizmi ssavtsiv ta yikh porushennia pry rozvytku patolohichnykh protsesiv / V. O. Kostenko, N. V. Soloviova, O. V. Kovalenko [ta in.] // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visn. Ukrainskoi med. stomatol. akademii. – 2011. – T.11, No.3. – C. 150-154.
  • Nahorniak I. V. Rol arhinazy u mekhanizmakh porushen vilnoradykalnykh protsesiv ta funktsii slynnykh zaloz shchuriv za umov dii metylovoho efiru metakrylovoi kysloty / I. V. Nahorniak, V. O. Kostenko // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visn. Ukrainskoi med. stomatol. akademii. – 2015. – T. 15, No.2. – C. 191-194.
  • Reutov V. P. Mehanizm antiradikalnoy zaschityi kletok i organizma v tselom zalozhen v tsiklicheskoy organizatsii teh metabolicheskih protsessov, kotoryie sopryazhenyi s obrazovaniem svobodnyih radikalov / V. P. Reutov // Patofiziologiya i farmatsIya: shlyahi IntegratsIYi : tezi dop. VII nats. kongr. patofiziologiv Ukrayini z mIzhnarodnoyu uchastyu (5-7 zhovtnya 2016 r.). – Harkiv: Vid-vo NFaU, -2016. –191 s.
  • Tetyanets S. S. Metod opredeleniya svobodnogo oksiprolina v syivorotke krovi / S. S. Tetyanets // Labor. delo. – 1985. – No.1. – S. 61-62.
  • Tseluyko S. S. Morfofunktsionalnaya harakteristika dermyi kozhi i eYo izmeneniya pri starenii / S. S. Tseluyko, E. A. Malyuk, L. S. Korneeva [i dr.] // Byull. fiziol. i patol. dyihaniya. – 2016. – No. 60. – S. 111-116.
  • Sharaev P. N. Metod opredeleniya glikozaminoglikanov v biologicheskih zhidkostyah / P. N. Sharaev, V. N. Pishkov, N. I. Soloveva [i dr.] // Lab. delo. – 1987. – No.5. – S.330-332.
  • Akimov O. Ye. Functioning of nitric oxide cycle in gastric mucosa of rats under excessive combined intake of sodium nitrate and fluoride / O.Ye. Akimov, V. O. Kostenko // Ukr. Biochem. J. – 2016. – Vol. 88, No.6. – P. 70-75.
  • Moinard C. Polyamines: metabolism and implications in human diseases / C. Moinard, L. Cynober, J.P. de Bandt // Clin. Nutr. – 2005. – Vol. 24, No.2. – P. 184-197.
  • Wu G. Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease / G. Wu, F.W. Bazer, T.A. Davis [et al.] // Amino Acids. – 2009. – Vol. 37, No.1. – P. 153-168.

   

   

  612.79-015-092.18-092.9:615.916’175

  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(60), 2017 год, 169-171 страницы, код УДК 612.79-015-092.18-092.9:615.916’175