EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Лисничук Н.Е., Андриячук И., Сорока Ю.В.

  ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЕЗЕНКИ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ИНДУЦИРОВАННОГО ОНКОГЕНЕЗА В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА


  Об авторе: Лисничук Н.Е., Андриячук И., Сорока Ю.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Экспериментально исследованы изменения массо- и органометричних показателей селезенки аутбредных белых крыс в условиях ДМГ-индуцированного онкогенеза. Выявлено прогрессирующее уменьшение массы тела подопытных животных с неопластических процессов. Установлено достоверное уменьшение как массы, так и пространственных характеристик селезенки в динамике эксперимента. Выяснение патогенетических механизмов органометричних изменений селезенки в условиях экспериментально смоделированного неопластического процесса требует дальнейшего гистологического исследования изменений структурных компонентов исследуемого органа.
  Ключевые слова масометрия, органометрии, селезенка, экспериментальный онкогенез, белая крыса
  Список цитируемой литературы
  • Abramova T. V. Spravochnik. Fiziologicheskie, biohimicheskie i biometricheskie pokazateli normyi eksperimentalnyih zhivotnyih / T. V. Abramova, Ya. A. Guschin, M. A. Kovaleva // SPB.: Izd-vo «LEMA», - 2013.116 s.
  • Arlashkina O. M. Morfofunktsionalnoe sostoyanie selezenki kryis pri vvedenii kantserogena na fone vrozhdennogo immunodefitsita / O. M. Arlashkina, M. N. Mihaylova, G. Yu. Struchko // The journal of scientific articles “Health and education millennium”. – 2014. – V. 16, No. 3. – P. 1-2.
  • Deryagina V. P. Eksperimentalnoe izuchenie deystviya Lentinus Edodes (Shiitake) na rost opuholi u myishey na modelyah transplantatsionnogo i himicheskogo kantserogeneza / V. A. Deryagina, N. I. Ryizhova, A. N. Razin // Rossiyskiy onkologicheskiy zhurnal. – 2009. – No. 1. – S. 33–38.
  • Kozhemiakin Yu. M. Naukovo-praktychni rekomendatsii z utrymannia laboratornykh tvaryn ta roboty z nymy / Yu. M. Kozhemiakin, O. S. Khromov, M. A. Filonenko [ta in.] // - Kyiv: Avitsena, - 2002 r. – 156 s.
  • Klebanova V. K voprosu o mehanizme vozniknoveniya raka / V. Klebanova // Trudyi kluba uchenyih. – Boston. SShA, - 2009. Rezhim dostupu: www.russianscientist.org
  • Lapach S. N. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Excel / S. N. Lapach, A. V. Chubenko, P. N. Babich // – K.: Morion, - 2000. – 320 s.
  • Ovcharenko V. V. Morfometrychni osoblyvosti budovy selezinky shchuriv pislia vplyvu khronichnoi hipertermii serednoho stupeniu vyrazhenosti v poiednanni z fizychnym navantazhenniam / V. V. Ovcharenko // Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. – 2012. – T. 10, No. 3. – S. 81-83.
  • Moroz G. A. Strukturnaya organizatsiya selezenki intaktnyih kryis-samtsov linii Vistar 2-h, 6-ti i 12-ti mesyachnogo vozrasta / G. A. Moroz, N. Yu. Ozerova // Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. – 2010. – T. 13, No. 4 (52). – S. 111-114.
  • Makalish T. P. Morfofunktsionalnyie osobennosti selezInki pri vozdeystvii na organizm faktorov razlichnogo geneza / T. P. Makalish // Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. – 2013. – T. 16, No. 1. – S. 265-269.
  • Hismatullina Z. N. Osobennosti etapov himicheskogo, fizicheskogo i virusnogo kantserogeneza / Z. N. Hismatullina // Vestnik kazanskogo tehnologicheskogo universiteta. – 2013. – T. 16, No. 7. – S. 198–202.
  • Shapkin Yu. G. Selezenka i immunnyiy status organizma / Yu. G. Shapkin, V. V. Maslyakov//Vestnik hirurgii. – 2009. – T. 168, No. 2. – S. 110–113.
  • Anetor J.I. Chemical Carcinogenesis: Risk Factors, Early Detection and Biomedical Engineering / J. I. Anetor, G. O. Anetor, S. Adeola [et al.] // Int. j. bioautomation. – 2012. – Vol. 16. – P. 69-90.
  • Balogh P. Immunoarchitecture of distinct reticular fibroblastic domains in the white pulp of mouse spleen / P. Balogh, G. Horvath, A. K. Szakal // J. Histochem. Cytochem. – 2004. – Vol. 52, № 1287. – P. 98.
  • Cesta M. F. Normal structure, function, and histology of the spleen / M. F. Cesta // Toxicologic Pathology. – 2006. – Vol.34, № 5. – P. 455-465.
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg, - 1986. – 56 p.
  • Mebius R. E. Structure and function of the spleen / R. E. Mebius, G. Kraal // Nat. Rev. Immunol. – 2005. – № 5. – P. 606–616.
  • Oliveira P. A. Chemical carcinogenesis / P. A. Oliveira, A. Colaço, R. Chaves [et al.] // An Acad Bras Cienc. – 2007. – Vol. 79. – P. 593-616.
  • Sullustio G. Lymphatic system: morphofunctional consideration / G. Sullustio, C. Giangregorio, L. Cannas // Rays. – 2000. – Vol. 25, № 4. – P. 413-426.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(61), 2017 год, 134-138 страницы, код УДК 616.411-091.8-071.3/4-06:616-006]-092.9
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-3-61-134-138