EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Молотковец В. Ю., Цимбалюк В. И., Чайковский Ю. Б., Корсак А. В., Лиходиевський В. В.

  МОРФОЛОГИЯ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ НЕВРОМЫ ТРАВМИРОВАННОГО ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕРВА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ НЕМЕДЛЕННОГО СВАРНОГО ЭПИНЕВРАЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ КУЛЬТЕЙ И ЧАСТИЧНОИ ИММОБИЛИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТИ


  Об авторе: Молотковец В. Ю., Цимбалюк В. И., Чайковский Ю. Б., Корсак А. В., Лиходиевський В. В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Разработана экспериментальная модель оперативного вмешательства на травмированном периферическом нерве путем формирования немедленного сварного эпиневрального соединения культей и частичной иммобилизации конечности. Был использован нейрогистологический метод исследования, при помощи которого изучена морфологическая картина периферического нерва на участке регенерационной невромы и дистального отрезка через 5 месяцев после оперативного вмешательства.
  Ключевые слова периферический нерв, сварное эпиневральное соединение, частичная иммобилизация конечности, регенерационная неврома
  Список цитируемой литературы
  • Honcharuk O. O. Anatomo-funktsionalni kryterii ta diahnostychno-likuvalnyi alhorytm pry poshkodzhenni peryferiinykh nerviv nyzhnikh kintsivok / O. O. Honcharuk // Ukrainskyi neirokhirurhichnyi zhurnal. – Kyiv, - 2005. – No.2. - S. 46-49.
  • Grintsov A. G. Ispolzovanie elektrobiologicheskoy svarki myagkih tkaney v hirurgii / A.G. Grintsov, O.V. Sovpel, L.I. Vasilenko // Klin. anatomiya ta operativna hirurgiya. – 2005. – No. 4/5. – S. 77–79.
  • Kolomiytsev A. K. Byistryiy metod impregnatsii azotnokislyim serebrom elementov perifericheskoy nervnoy sistemyi, prigodnyiy dlya tselloidinovyih i parafinovyih srezov / A. K. Kolomiytsev, Yu. B. Chaykovskiy T. L. Tereschenko // Arhiv anatomii, gistologii i embriologii. 1981. No 8. C. 93 – 96.
  • Korsak A. V. Reaktivnyie izmeneniya motoneyronov dvigatelnogo tsentra travmirovannogo sedalischnogo nerva v usloviyah vozdeystviya vyisokochastotnogo elektrohirurgicheskogo instrumenta / A. V. Korsak, Yu. B. Chaykovskiy, L. M. Sokurenko [i dr.] // Meditsinskie novosti Gruzii. - 2016. – No.2 (251). - S. 77-83.
  • Paton B. E. Tkanesohranyayuschaya vyisokochastotnaya elektrosvarochnaya hirurgiya: atlas / B. E. Paton, O. N. Ivanova // Institut elektrosvarki im. E.O. Patona. - K.: Vid-vo "Naukova dumka", - 2009. - 200 s.
  • Polishchuk M. Osnovy mikrokhirurhii: navchalnyi posibnyk dlia likariv-interniv / M. Polishchuk, Yu. Pedachenko // - K.: Interservis, - 2011. - 79 s.
  • Patent Ukrainy na korysnu model № 101487, MPK (2015.01) A61D 1/00 G09B 23/28 (2006.01). Sposib vidnovlennia prostorovoi tsilisnosti travmovanoho peryferychnoho nerva statevozrilykh shchuriv-samtsiv / Tsymbaliuk V.I., Molotkovets V.Iu., Kvasha M.S., Medvediev V.V., Molotkovets K.M.; Zaiavnyk ta patentovlasnyk DU "Instytut neirokhirurhii im. akad. A.P. Romodanova NAMN Ukrainy". - № u2015 04142; zaiavl. 28.04.2015; opubl. 10.09.2015, Biul. No.17.
  • Klimovskaya A. I. Coulomb interactions at the silicon wire-nervous tissue interface / A.I. Klimovskaya, Yu. B. Chaikovsky, O.V. Naumova [et al.] // World of Medicine and Biology. - 2016. - №1 (55). - С.136-141.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(62), 2017 год, 152-156 страницы, код УДК 616.8-091:[616.001-41 + 616-74 + 616.089.22]
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-152-156