EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Пронина Е.Н., Коптев М.М., Билаш С.М., Ерошенко Г.А.

  РЕАКЦИЯ ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ НА ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО РЕЗУЛЬТАТАМ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ


  Об авторе: Пронина Е.Н., Коптев М.М., Билаш С.М., Ерошенко Г.А.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация С использованием библиосемантического метода и морфологических методов исследования изучались закономерности изменений гемомикроциркуляторного русла внутренних органов, возникающих в ответ на воздействие различных внешних факторов. Морфологические исследования проводились с использованием 40 взрослых белых крыс-самцов линии Вистар, из которых 20 подверглись воздействию острого стресса, а остальные, 20 животных, составили контрольную группу. Проведенное исследование показывает, что гемомикроциркуляторное русло внутренних органов является чрезвычайно чувствительным к воздействию различных факторов, на которые отвечает развитием специфических или неспецифических реакций. Под влиянием острого стресса в гемомикроциркуляторном русле различных внутренних органов происходят подобные морфологические изменения, что свидетельствует об их неспецифичности.
  Ключевые слова гемомикроциркуляторное русло, внешние факторы, стресс, крысы
  Список цитируемой литературы
  • Afanasyev YuI, Kotovskiy YeF, Yurina NA. Gistologiya, tsitologiya, embriologiya: Uchebnik dlya vuzov. 5-ye izd., ispr. i dop. Moskva: Meditsina; 2002. 744 s.
  • Boruta NV. Morfolohichni zminy strukturnykh elementiv chervonoho kistkovoho mozku shchuriv pry hostromu aseptychnomu zapalenni ocherevyny. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2017; 135 (1): 273-7.
  • Boruta NV. Morfofunktsionalnyy stan strukturnykh elementiv ta hemomikrotsyrkulyatornoho rusla chervonoho kistkovoho mozku u shchuriv pry odnorazovomu pidshkirnomu vvedenni kriokonservovanoyi platsenty. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2017; 21 (1): 235-8.
  • Kupriyanov VV, Karaganov YaL, Kozlov VI. Mikrotsirkulyatornoye ruslo. Moskva: Meditsina, 1975. 216 s.
  • Koptev MM. Morfo-funktsionalna kharakterystyka strukturnykh elementiv lehen shchuriv u normi. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2011; 11 (36): 92–4.
  • Koptev MM. Morfolohichna kharakterystyka lehen shchuriv, shcho zaznaly vplyvu eksperymentalnoho khronichnoho stresu. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi.2012;12 (37–38): 186–188.
  • Koptev MM, Pronina OM, Danylchenko SI, Nikolenko DYe, Zyuzina LS. Morfo-funktsionalni zminy u bronkhakh shchuriv pislya vplyvu khronichnoyi immobilizatsiyi. Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. 2013; 16 (61): 113–5.
  • Lysachenko OD. Reaktsiya sudyn mikrotsyrkulyatornoho rusla miokarda shchuriv na fizychni navantazhennya. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012; 35 (4): 138-40.
  • Pronina OM, Koptev MM, Pidmohylnyy YuV, Nikolenko DYe. Vplyv eksperymentalnoho khronichnoho stresu na leheni shchuriv. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2011; 2 (2): 230–2.
  • Senchakovych YuV, Yeroshenko GA. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkulyatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shchuriv pry eksperymentalniy hiposalivatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 45 (3): 275-9.
  • Shepitko IV, Shepitko VI, Yeroshenko GA, Lysachenko OD. Stan hemomikrotsyrkulyatornoho rusla pidnyzhnoshchelepnoyi slynnoyi zalozy shchuriv pry vvedenni kriokonservovanoyi platsenty ta eksperymentalʹnomu sialadeniti. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2012; 32 (1): 162-6.
  • Shepitko VI, Skotarenko TA. Reaktsiya hemomikrotsyrkulyatornoho rusla kirkovoyi ta mozkovoyi rechovyny nadnyrnykiv pry hostromu aseptychnomu perytoniti. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015; 54 (4): 139-41.
  • Shepitko KV. Reaktsiya hemomikrotsyrkulyatornoho rusla slyzovoyi obolonky porozhnoyi kyshky pry transplantatsiyi kriokonservovanoyi platsenty na tli hostroho aseptychnoho zapalennya ocherevyny u shchuriv. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2015; 121 (4): 255–60.
  • Tsukanov DV, Yeroshenko GA, Lysachenko OD. Morfometrychna kharakterystyka obminnykh i yemnisnykh lanok HMTSR slynnykh zaloz pislya vvedennya platyfilinu i prozerynu. Materialy Naukovoyi konferentsiyi, prysvyacheniy 90-richchyu z dnya narodzhennya KS Kabaka. Kyyiv, 2014. S.100.
  • Tsukanov DV, Yeroshenko GA, Hasyuk NV, Chernyak VV. Morphometric characteristic of microcircular rate of salivary glands after administration of Рlatyphyllinum and Proserinum. European International Journal of Science and Technology. 2014; 3 (8): 29-34.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(63), 2018 год, 153-157 страницы, код УДК 611.1/8:611.16./423:614.8
  DOI 10.26.724/2079-8334-2018-1-63-153-157