EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Авраменко А.А.

  СЛУЧАЙ ЛОЖНО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ХЕЛИК-ТЕСТА У БОЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКИМ НЕАТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ С ВНУТРИКЛЕТОЧНЫМ «ДЕПО» ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ


  Об авторе: Авраменко А.А.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Был проанализирован случай ложно отрицательного результата ХЕЛИК-теста у 39-ти летней больной хроническим неатрофическим гастритом. При сборе анамнеза было выяснено, что нынешнее обострение возникло на фоне семейного стресса, который длился 4 месяца. Согласно Приказу № 271 Минздрава Украины от 13.06.2005 года больной было проведено комплексное обследование (№ 6459 от 26.05.17 г.), которое включало: пошаговую рН-метрию по методике Чернобрового ВН, эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) по общепринятой методике, тестирование на хеликобактерную инфекцию (уреазный тест и микроскопирование окрашенных мазков-отпечатков с определением внутриклеточных «депо» НР по сравнительной характеристике) и гистологические исследования слизистой желудка, биопсийный материал для которых брался из 4-х топографических зон желудка (средняя треть антрального отдела и тела желудка по большой и малой кривизне). Также больной дополнительно был проведен дыхательный тест (ХЕЛИК-тест) для определения уровня НР-инфекции по общепринятой методике и определение уровня натуральных киллеров (СD-16) в крови для выявления внутриклеточных «депо» хеликобактерной инфекции. При проведении комплексного обследования у пациентки было выявлено наличие внутриклеточных «депо» хеликобактерной инфекции, подтверждённое двумя различными методами – при сравнительной характеристике данных уреазного теста и микроскопирования окрашенных мазков-отпечатков из 4-х топографических зон желудка и по уровню натуральных киллеров (CD-16) в крови. Таким образом, внутриклеточные «депо» НР-инфекции являются одним из факторов, которые могут привести к ложно отрицательным результатам ХЕЛИК-теста.
  Ключевые слова хронический неатрофический гастрит, внутриклеточные «депо» хеликобактерной инфекции, ХЕЛИК-тест
  Список цитируемой литературы
  • Avramenko AO, inventor; Avramenko AO, patent holder. Sposib testuvannya vnutrishnioklitynnykh «depo» helikobakternoyi infektsiyi u khvorykh na khronichnyi helikobakterioz za Avramenkom AO. Patent of Ukraine, No. 96 920. February 2015. 25. [in Ukrainian]
  • Avramenko AA. Dostovernost stul-testa pri testirovaniyi bolnykh khronicheskim khelikobakteriozom pri nalichiyi aktivnykh i neaktivnykh form khelikobakternoy infektsii na slizistoy zheludka. Suchasna gastroyenterologíya. 2014; 3 (77): 22 – 26. [in Russian]
  • Vasilyev VI, Sedyshev SKH, Gorodetskiy VR, Probatova NA, Gayduk IV, Logvinenko OA, et al. Differentsialnaya diagnostika granulematoza Vegenera s ekstranodalnoy NK/T-kletochnoy limfomoy nazalnogo tipa.Terapevticheskiy arkhiv. 2012; 7: 79-83. [in Russian]
  • Isakov VA, Domaradskiy IV. Khelikobakterioz. M.: ID Medpraktika-M; 2003.412 p. [in Russian]
  • Kimakovych VY, Nikishayev VI, redaktor. Endoskopiya travnoho kanalu. Norma, patolohiya, suchasni klasyfikatsiyi. Lviv: Vydavnytstvo Medytsyna Svitu; 2008. 208 p., il. [in Ukrainian]
  • Mayev IV, Samsonov AA, Andreyev DN, Grechushnikov VB, Korovina TI. Klinicheskoye znacheniye infektsii Helicobacter pylori. Klinicheskaya meditsina. 2013;8: 4-12. [in Russian]
  • Order of MoH of Ukraine dated 13.06.2005 No. 271 “Pro zatverdzhennya protokoliv nadannya medychnoyi dopomohy za spetsialnistyu «Hastroenterolohiya»”. [in Ukrainian]
  • Perederiy VG. Yazvennaya bolezn ili pepticheskaya yazva? Kiyev; 1997. 158 p. [in Russian]
  • KHELPIL-test i KHELIK-test dlya diagnostiki khelikobakterioza. Posobiye dlya vrachey. S.-Peterburg: Izdatel'stvo SPbGMU; 2005. 1-20. [in Russian]
  • Tsimmerman YaS, Zakharova YuA, Vedernikov VYe. Sravnitelnaya otsenka diagnosticheskikh testov opredeleniya Helicobacter pylori i spektr mukoznoy mikroflory zheludka pri gastrite i yazvennoy bolezni. Klinicheskaya meditsina. 2013;4: 42-48. [in Russian]
  • Chubenko SS, Imanova IR, Chubenko DS. Opyt klinicheskogo ispol'zovaniya ekspress-opredeleniya antigenov H. Pylori v kale pri diagnostike khelikobakterioza. Suchasna gastroyenterologíya. 2009; 3 (47): 5 – 8. [in Russian]
  • Shukhtyna IM. Mekhanizm formuvannya vnutrishniotkanynnoho (vnutrishnioklitynnoho) ‹‹depo›› helikobakternoyi infektsiyi u khvorykh na khronichnyy helikobakterioz [author’s abstract]. Odesa: Odesa.State Med. Univ.; 2012. 20 p. [in Ukrainian]
  • Mobley HLT, Cortesia MJ, Rosenthal LE, Jones BD. Characterization of Urease from Campylobacter pylori. Journal of Clinical Microbiology. 1988; Vol.26, 5: 831-836.
  • Sach G, Weeks DI, Melchers K, Scott DR. The gastric biology of Helicobacter pylori. Annu.Rev.Physiol.2003;65: 349-69.
  • Strugatsky D, McNulty RM, Munson K. Structure of the proton-gated urea channel from the gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature. 2013; Vol.493: 255-258.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(64), 2018 год, 009-012 страницы, код УДК 616.33-002.2-07:579.835.12
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-9-12