EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Дмитришин Т.Н.

  АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ И БИОХИМИЧЕСКИМИ, БИОФИЗИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ


  Об авторе: Дмитришин Т.Н.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье представлены результаты изучения взаимосвязи между микробиологическими и биохимическими, биофизическими показателями у 227 пациентов, пользующихся частичными и полными съемными протезами с разным уровнем гигиены полости рта. При надлежащем уровне гигиены полости рта самые сильные достоверные прямые корреляционные связи были установлены между показателями микробного числа и концентрацией аммиака; массивностью колонизации представителями резидентной микрофлоры полости рта – б-гемолитическими Streptococcus sp. и скоростью слюноотделения; а обратные – между массивностью колонизации б-гемолитическими Streptococcus sp. и концентрацией аммиака. При ненадлежащем уровне гигиены самые высокие достоверные сильные корреляционные связи прослеживались между показателями микробного числа и вязкости – прямая, а между показателями микробного числа и скоростью слюноотделения – обратная.
  Ключевые слова микробиологические показатели, биохимические, биофизические показатели, гигиена полости рта, съемные пластиночные протезы
  Список цитируемой литературы
  • Belskaya LV, Golovanova LV. Modeling of dental and salivary stones creation process in the human oral cavity. Izvestiya vuzov. Himiya i himicheskaya tehnologia. 2008; 51;10:105-108.
  • Denysov АB. Muciny slyuny. Stomatologiya. 2006 (7): 15-20. [in Russian]
  • Denysov АB, Sturova ТМ. Rol belkov slyuny v formirovaniyi zubnogo naleta (liter. review). Dent. Forum. 2009 (3): 45-53. [in Russian]
  • Ivanova LA. Diagnostika disbioza i puti korrektsiyi mikrobnogo sostava polosti rta [Internet author’s abstract] Perm: Izhevsk State. Med. Acad. Fed. Agency for Health and Soc. Dev. 2010 [cited on 17 Jan. 2016]. Available: http://medical-diss.com/medicina/diagnostika-disbioza-i-puti-korrektsii-mikrobnogo-sostava-polosti-rta. [in Russian]
  • Kosenko КN, Tereshina ТP, Zagradskaya ЕL. Prichiny obostreniya khronicheskogo kandidoza rotovoy polosti. V: Mater. III (X) Ukrainian Dental Association Congress. Innovatsiyni tekhnolohiyi – v stomatolohichnu praktyku 2008; Poltava: «Dyvosvit»; 2008; 183-184. [in Russian]
  • Мykhailenkо ТМ, Kutsyk RV, inventors; IFNMU, patent holder. Sposib otsinky mikrobiotsenozu slyzovoyi obolonky rotovoyi porozhnyny. Utility Model Patent of Ukraine No. 41807. 2009 June 10. [in Ukrainian]
  • Мykhailenkо ТМ, Rоzhkо ММ, Ivanyshyn ІМ. inventors; IFNMU, patent holder. Sposib integralnoi оcіnky gіgіenichnogo stanu rotovoi porojnyny u оsib іz znimnymy protezamy. Medical Pаtent of Ukrаine No. 101919. 2013 May 13. [in Ukrainian]
  • Nidzelskyi МYA, Krynychko LR. Analitychnyy ohlyad reaktsiy tkanyn rotovoyi porozhnyny na znimni zubni akrylovi protezy pry yikh korystuvanni. Problemy ekolohiyi ta medytsyny 2010 (3): 8-11. [in Ukrainian]
  • Ostrovskyj OV, Khramov VА, Popova ТА. Biokhimiya polosti rta. Volgograd: VolGMU; 2010. 184 p. [in Russian]
  • Shashmurina VR, Tsarev VN. Dinamika mikrobnoy flory polnykh syemnykh protezov v techeniye adaptatsionnogo perioda. Bulletin of  Smolensk Medical Academy. 2007 (2): 97-101. [in Russian]
  • Shemonaev VI. Dinamika parametrov rotovoy zhidkosti cheloveka pri modelirovanii adaptatsii k s`yomnym zubnym protezam. Fundamentalnyie issledovaniya. 2011 (10): 403-405. [in Russian]
  • Abhishek Apratim, Sanket S. Shah, Manish Sinha, Manisha Agrawal, Nidhi Chhaparia, Abu Abubakkar. Denture Hygiene Habits among Elderly Patients Wearing Complete Dentures. The Journal of Contemporary Dental Practice. 2013. Nov.-Dec.;14(6):1161-1164.
  • Amjad M, Azad AA, Ayub MM, Qureshi MA, Jave MU. Denture hygiene habitsin complete denture wearers at armed forces institute of dentistry. Pak Armed Forces Med 2010 J;4:13-18.
  • Prakash B., Shekar M., Maiti B. Prevalence of Candida spp. among healthy denture and nondenture wearers with respect to hygiene and age. J. Indian Prosth. Soc. 2015 (15): 29-32.
  • Sumi Y, Miura H, Michiwaki Y, Nagaosa S, Nagaya M. Colonisation of dental plaque by respiratory pathogens in dependent elderly. Arch. Gerontol. Geriatr.  2007 Mar-Apr; 44(2):119-24.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(64), 2018 год, 044-048 страницы, код УДК 616-071+616.314-083+616.314-77
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-44-48