EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  М.Н. Коптев, Н.И. Винник, О.В. Коковская, Б.Н. Филенко, С.М. Билаш

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛУТОНКИХ СРЕЗОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ СТРЕССОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ


  Об авторе: М.Н. Коптев, Н.И. Винник, О.В. Коковская, Б.Н. Филенко, С.М. Билаш
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Решение многих актуальных проблем клинической медицины возможно только при условии совершенных знаний микроскопического строения соответствующих органов. Лучшее сохранения тканевых структур достигается при заливке тканей в эпоксидные смолы с последующим изготовлением полутонких срезов. Благодаря большей информативности, по сравнению с толстыми срезами, относительной экономичности без необходимости использования сложного оборудовании, метод полутонких срезов сегодня широко используется в морфологических исследованиях. Целью работы стало изучение возможностей использования метода полутонких срезов для оценки структурных изменений, которые возникают в легких на фоне иммобилизационного стресса. Проделанная работа показала целесообразность использования полутонких срезов для изучения структурных изменений в легких, которые возникают после воздействия экспериментального стресса. Изучение полутонких срезов является ценным приемом морфологического анализа, который позволяет оценить структуру исследуемого материала на тканевом и клеточном уровне.
  Ключевые слова полутонкие срезы, легкие, стресс
  Список цитируемой литературы
  • Belokon SA, Vitko YuN, Tkachenko PI, Starchenko II, Gryn VG. Optimizatsiya issledovaniya strukturnykh elementov biologicheskikh tkaney na gistograficheskikh shlifakh. Molodoy uchenyy. 2014; (15): 134-7. [in Russian]
  • Bilash SM, Shepitko VI, Yeroshenko HA, Kostylenko YuP, vynakhidnyky; Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi zaklad Ukrayiny “Ukrayinska medychna stomatolohichna akademiya”, patentovlasnyk. Sposib identyfikatsiyi endokrynotsytiv shlunkovo-kyshkovoho traktu na epoksydnykh shlifakh. Patent Ukrayiny № 81382. 2013 Chervenʹ 25. [in Ukrainian]
  • Bilash SM, Shepitko VI, Ivanochko VM, Yeroshenko HA, Bilash VP, vynakhidnyky; Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi zaklad Ukrayiny “Ukrayinska medychna stomatolohichna akademiya”, patentovlasnyk. Sposib doslidzhennya morfolohiyi mozochka na epoksydnykh shlifakh. Patent Ukrayiny № 98541. 2015 Sichen 15. [in Ukrainian]
  • Zakon Ukrayiny “Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennya” № 3447 – IV vid 21.02.2006. Kyyiv; 2006. 18 s. [in Ukrainian]
  • Korzhevskiy DE, Kirik OV, Karpenko MN. Teoreticheskiye osnovy i prakticheskoye primeneniye metodov immunogistokhimii. Sankt Peterburg: SpetsLit; 2012. 112 s. [in Russian]
  • Kostylenko YuP, Kovalev YeV. Metody raboty s polutonkimi epoksidnymi srezami v gistologicheskoy praktike. Arkhiv anatomii, gistologii, embriologii. 1978; 75 (12): 68–72. [in Russian]
  • Kostylenko YuP, Boyko IV, Starchenko II, Prilutskiy AK. Metod izgotovleniya gistologicheskiy preparatov, ravnotsennykh polutonkim srezam s bolshoy obzornoy poverkhnosti, dlya mnogotselevykh morfologicheskikh issledovaniy. Morfologiya. 2007; (5): 94–6. [in Russian]
  • Starchenko II, Vitko YUN. Osobennosti topografii troynichnogo uzla cheloveka vo vnutriutrobnom periode razvitiya. Vísnik problem bíologíí̈ í meditsini. 2013; 98 (1-1): 208–10. [in Russian]
  • TkachenkoPI, Starchenko II, Bilokon SO. Pro pokhodzhennya ta morfolohichni vidminnosti shchyto-yazychnoyi i zobno-hlotkovoyi protok yak anatomichnykh utvoren, shcho mozhut staty dzherelom rozvytku kist shyyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 108 (2-2): 179–82. [in Ukrainian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasbourg; 1986. 53 p.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(64), 2018 год, 153-156 страницы, код УДК 616.24-06:616.45-001.1/3]-091.8:616-076
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-153-156