EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гринцова Н. Б., Романюк А. М.

  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ СОСУДИСТОГО РУСЛА НАДПОЧЕЧНИКОВ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ


  Об авторе: Гринцова Н. Б., Романюк А. М.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация С целью изучения морфологических перестроек сосудистого русла надпочечников половозрелых крыс в условиях экспериментальной внеклеточной дегидратации средней степени проведено эксперимент на 12 белых половозрелых крысах-самцах массой 250-300г в возрасте 7-8 месяцев. Внеклеточная дегидратация вызвала заметные изменения в структуре сосудистого русла мозгового вещества надпочечников в виде нарушения кровенаполнения сосудов (диффузное венозно-капиллярное полнокровие), изменений реологических свойств крови и увеличение проницаемости стенок сосудов с формированием множественных мелкоочаговых диапедезных микрогеморагий разных размеров. Дистрофические перестройки сосудистого русла негативно влияют на морфофункциональную и секреторную активность хромаффинных клеток, в том числе, и на нарушение процессов эвакуации катехоламинов в сосудистое русло. Это, в свою очередь, негативно влияет на развитие в организме компенсаторно-приспособительных процессов и ход общего адаптационного синдрома в ответ на действие повреждающего агента.
  Ключевые слова надпочечники, внеклеточная дегидратация, компенсаторно-приспособительные процессы, венозно-капиллярное полнокровие
  Список цитируемой литературы
  • Bagrov Yu.Yu. Plody: patogenez i klinicheskaya fiziologiya. Nefrologiya. 2001; 3: 72-73. [in Russian]
  • Honcharova ND, Shmaliy AV, Marenin VYu. Hipotalamo-hipofizarno-nadnyrkova systema ta fermenty hlutation-zalezhnoyi antyoksydantnoyi systemy pry stresi ta starinni. Byuleten eksperymentalnoyi biolohiyi ta medytsyny. 2007; 144 (11) 574 - 577. [in Ukrainian]
  • Kavare VI. Ultrastrukturni peretvorennya adenohipofizu v umovakh nespryyatlyvykh ekolohichnykh chynnykiv. VIII Finalna naukovo-praktychna konferentsiya medychnoho fakultetu SumDU. Sumy. 2000; 36-37. [in Ukrainian]
  • Lytvytskyi PF. Patolohiya endokrynnoyi systemy. Etiolohiya ta patohenez endokrynopatiyi: porushennya funktsiyi nadnyrnykiv. Pytannya suchasnoyi pediatriyi. 2011; 10 (5): 63-73. [in Ukrainian]
  • Pohorelov MV, Bumer VI, Tkach HF, Bolotna LV, Bonchev SD. Suchasni uyavlennya pro vodno-solyovyi obmin (ohlyad literatury ta metody vlasnoho doslidzhennya). Byuleten problem biolohiyi ta medytsyny. 2009; 2: 8-14. [in Ukrainian]
  • Rohozina OV, Ozerova NYu, Kashyryna NK. Morfolohiya adenohipofizu ta nadnyrkovykh zaloz pid vplyvom svyntsevoyi intoksykatsiyi ta yoho korektsiyi. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2009; 3: 136 - 140. [in Ukrainian]
  • Rukovodstvo po anesteziologii i reanimatologii, pod redaktsiey prof. Polushina YuS, S.Peterburg, 2004; 13-16. [in Russian]
  • Solodkova OA, Karedina VS, Zenkina VG. Vliyaniye yaponskogo ekstrakta kukumarii na strukturnoye i funktsionalnoye sostoyaniye nadpochechnikov u nepovrezhdennykh i napryazhennykh zhivotnykh. Fundamentalnyie issledovaniya. 2006; 11: 11-14. [in Russian]
  • Fomina KA, Koveshnikov VG. The possibilities of tiotriazoline and echinacea as correctors of the negative effect produced by volatile epoxy resin components on the neuroendocrine system morphogenesis. Ukrainian Morphological Almanac. 2011; 9(3): 113 p.
  • Nortje CJ, Harris АМ. Endocrine mechanism texty іn the developing rat chronically exposed to dietary lead. Front. Neuroendocrinology. 2001; 56(11): 502-514.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(65), 2018 год, 140-143 страницы, код УДК 616.432:616.151.1-092.9
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-140-143