EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ерошенко Г.А., Семенова А.К.

  СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СПИНКИ ЯЗЫКА КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕТАКРИЛАТА


  Об авторе: Ерошенко Г.А., Семенова А.К.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе изучены изменения структурных компонентов слизистой оболочки спинки языка крыс после воздействия 1% эфира метакриловой кислоты, которые проявляются нарушением процессов дифференцировки в эпителиальной пластинке в виде гиперкератоза. Толщина собственной пластинки увеличилась в течение наблюдения за счет гипергидратации аморфного вещества, сопровождающейся уменьшением высоты соединительнотканных сосочков. Изменения в звеньях гемомикроциркуляторного русла проявляются сужением резистивного и емкостного звена на 14 сутки эксперимента с некоторым восстановлением показателей на 30 сутки. В течение наблюдения установлено расширение просвета капилляров на 20%.
  Ключевые слова слизистая оболочка, спинка языка, крысы, 1% эфир метакриловой кислоты
  Список цитируемой литературы
  • Yeroshenko GA, Kostylenko YuP, Skrypnikov MS. Korelyatsiyni zvyazky mizh morfometrychnymy pokaznykamy velykykh slynnykh zaloz shchuriv v normi i pislya stymulyatsiyi peryferychnoyi nervovoyi systemy. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2009; 3(I): 64–69. [in Ukrainian]
  • Yeroshenko GA, Kramarenko DR, Semenova AK, Tymoshenko YuV, Herasymenko SB. Vykorystannya metylovoho efiru metakrylovoyi kysloty v suchasniy stomatolohiyi. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2017; 2 (60):179-183. [in Ukrainian]
  • Yeroshenko GA, Senchakovych YuV, Kazakova KS, Bilash SM. Vplyv metakrylatu na funktsiyu slynnykh zaloz. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2014; 1 (43):181-185. [in Ukrainian]
  • Karupu VYa. Elektronnaya mikroskopiya. Kiyev: Vyshcha shkola. 1984;208 s. [in Russian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exel. Kiyev: Morion. 2000; 320 s. [in Russian]
  • Prodanchuk AI. Zabolevaniya parodonta i somaticheskaya patologiya. Molodoy uchenyy. 2015; (6): 290 – 293. [in Russian]
  • Romanova YuG, Novitskaya IK, Vit VV. Deystviye metilmetakrilata na slizistuyu obolochku polosti rta (morfologicheskoye issledovaniye) Eksperymentalna i klinichna medytsyna. 2012; (4) : 50–3. [in Russian]
  • Safarov AM. Sostoyaniye slizistoy obolochki proteznogo lozha pri syemnom protezirovanii. Visnyk stomatolohiyi. 2010; 2: 121-123. [in Russian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasbourg: Council of Europe. 1986; 53.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(65), 2018 год, 146-149 страницы, код УДК 611.316:616.314-76
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-146-149