EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Ерошенко Г.А., Шевченко К.В., Якушко А.С.

  МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМКОСТНОГО ЗВЕНА ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ КРЫС В НОРМЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ


  Об авторе: Ерошенко Г.А., Шевченко К.В., Якушко А.С.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе представлены данные морфометрического исследования при хронической интоксикации этанолом. Установлено, что хроническая интоксикация этанолом влияет на емкостное звено гемомикроциркуляторного русла частиц поднижнечелюстной слюнной железы. На ранних сроках наблюдения определяется расширение венул, что подтверждается достоверным увеличением наружного диаметра и диаметра просвета с уменьшением толщины сосудистой стенки. С двенадцатого дня наблюдается тенденция к восстановлению метрических показателей. Нормализация показателей до тридцатого дня не определяется.
  Ключевые слова хроническая интоксикация этанолом, крысы, слюнные железы, венулы
  Список цитируемой литературы
  • Balakiryeva OM, Bondar TV, Halich YuP. Riven poshyrennya i tendentsiyi vzhyvannya tyutyunu, alkoholnykh napoyiv, narkotychnykh rechovyn sered uchnivskoyi molodi Ukrayiny. K: TOV VPK «OBNOVA», 2011; 176 s. [in Ukrainian]
  • Tarasenko LM, Neporada KS. Zalezhnist metabolichnykh zmin u tkanynakh slynnykh zaloz vid stresostiykosti shchuriv. Medychna khimiya. 2004; 3 (6). 82-84. [in Ukrainian]
  • Tarasenko LM, Sukhanova GA, Mishchenko VP, Neporada KS. Slyunnyye zhelezy. Biokhimiya, fiziologiya, klinicheskiye aspekty. Tomsk: 2002; 123 s. [in Russian]
  • Yeroshenko GA, Senchakovych YuV. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkulyatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shchuriv pry eksperymentalniy hiposalivatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny 2014; 3 (112): 275-278. [in Ukrainian]
  • Ivanochko VM. Morfolohichnyy stan strukturnykh komponentiv filtratsiyno-reabsorbtsiynoho baryeru nyrok u normi i pry khronichniy alkoholizatsiyi napoyamy riznoyi yakosti i mitsnosti [avtoref. dys.], Ternopil; 2003: 19 s. [in Ukrainian]
  • Karupu VYa. Elektronnaya mikroskopiya. Kiyev: Vishcha shkola; 1984. 207 s. [in Russian]
  • Kazakova KS, Starchenko II, Yeroshenko GA. Metod farbuvannya napivtonkykh zriziv. Technical Innovation Certificate No.1880 issued by the Ukrainian Medical Stomatological Academy; 1999. September 15. [in Ukrainian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exel. Kiyev: Morion; 2000. 320 s. [in Russian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental an others scientific purposes/ Strasbourg: Council of Europ, 1986. No 123.52p.
  • Yeroshenko GA, Tymoshenko YuV, Kazakova KS, Yeroshenko AI. Lectinochemikal characteristics of rat normal masticatory oral mucosa. The XV international Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World» -United Kingdom, Oxford, 2016; 15: 207-211.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(65), 2018 год, 149-152 страницы, код УДК 616.36.237
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-149-152