EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Єрошенко Г.А., Шевченко К.В., Якушко О.С.

  МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄМНІСНОЇ ЛАНКИ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ В НОРМІ ТА ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ЕТАНОЛОМ


  Про автора: Єрошенко Г.А., Шевченко К.В., Якушко О.С.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі представлені дані морфометричного дослідження при хронічній інтоксикації етанолом. Встановлено, що хронічна інтоксикація етанолом впливає на ємнісну ланку гемомікроциркуляторного русла часточок піднижньощелепної слинної залози. На ранніх термінах спостереження визначається розширення венул, що підтверджується достовірним збільшенням зовнішнього діаметру та діаметру просвіту із зменшенням товщини судинної стінки. З дванадцятої доби спостерігається тенденція до відновлення метричних показників. Нормалізація показників до тридцятої доби не визначається.
  Ключові слова хронічна інтоксикація етанолом, щури, слинні залози, венули
  Список цитованої літератури
  • Balakiryeva OM, Bondar TV, Halich YuP. Riven poshyrennya i tendentsiyi vzhyvannya tyutyunu, alkoholnykh napoyiv, narkotychnykh rechovyn sered uchnivskoyi molodi Ukrayiny. K: TOV VPK «OBNOVA», 2011; 176 s. [in Ukrainian]
  • Tarasenko LM, Neporada KS. Zalezhnist metabolichnykh zmin u tkanynakh slynnykh zaloz vid stresostiykosti shchuriv. Medychna khimiya. 2004; 3 (6). 82-84. [in Ukrainian]
  • Tarasenko LM, Sukhanova GA, Mishchenko VP, Neporada KS. Slyunnyye zhelezy. Biokhimiya, fiziologiya, klinicheskiye aspekty. Tomsk: 2002; 123 s. [in Russian]
  • Yeroshenko GA, Senchakovych YuV. Morfometrychna kharakterystyka lanok mikrotsyrkulyatornoho rusla pidnebinnykh zaloz shchuriv pry eksperymentalniy hiposalivatsiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny 2014; 3 (112): 275-278. [in Ukrainian]
  • Ivanochko VM. Morfolohichnyy stan strukturnykh komponentiv filtratsiyno-reabsorbtsiynoho baryeru nyrok u normi i pry khronichniy alkoholizatsiyi napoyamy riznoyi yakosti i mitsnosti [avtoref. dys.], Ternopil; 2003: 19 s. [in Ukrainian]
  • Karupu VYa. Elektronnaya mikroskopiya. Kiyev: Vishcha shkola; 1984. 207 s. [in Russian]
  • Kazakova KS, Starchenko II, Yeroshenko GA. Metod farbuvannya napivtonkykh zriziv. Technical Innovation Certificate No.1880 issued by the Ukrainian Medical Stomatological Academy; 1999. September 15. [in Ukrainian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exel. Kiyev: Morion; 2000. 320 s. [in Russian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental an others scientific purposes/ Strasbourg: Council of Europ, 1986. No 123.52p.
  • Yeroshenko GA, Tymoshenko YuV, Kazakova KS, Yeroshenko AI. Lectinochemikal characteristics of rat normal masticatory oral mucosa. The XV international Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World» -United Kingdom, Oxford, 2016; 15: 207-211.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(65), 2018 рік , 149-152 сторінки, код УДК 616.36.237
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-149-152