EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Харченко А.В., Шерстюк О.А.

  ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI


  Об авторе: Харченко А.В., Шерстюк О.А.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе показаны последствия влияния инфекции Helicobacter pylori на слизистую оболочку желудка. Применены как гистологические методики, так и молекулярно-биологическая методика (ISSR-PCR) с ипользованием ISSR –праймера S-2, со структурой (AGC)6G. Проанализированы изменения слизистой оболочки желудка при H.˚pylori-ассоциированных заболеваниях: хронической язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, хронической язвенной болезни желудка, язвенно инфильтративном раке желудка. Гистологически в слизистой оболочке желудка обнаружены дисплазии трёх степеней тяжести (Д-1; Д-ІІ; Д-ІІІ). Генотипически в слизистой оболочке обнаружены изменения соответствующие микросателлитным экспансиям, которые являются свидетельством предракових изменений.
  Ключевые слова Helicobacter pylori, дисплазии, микросателлитные экспансии
  Список цитируемой литературы
  • Aruin LI, Kononov AV, Mozgovoy SI. Mezhdunarodnaya klassifikatsiya khronicheskogo gastrita: chto sleduyet prinyat i chto vyzyvayet somneniya. Arkh. pat. 2009; 4: 11 – 18. [in Russian]
  • Karseladze AI. Nekotoryye osnovopolagayushchiye ponyatiya onkomorfologii v svete dostizheniy sovremennoy molekulyarnoy biologii. Arkh. pat. 2009; 5: 17– 21. [in Russian]
  • Kononov AV, Mozgovoy SI, Markelova MV, Shimanskaya AG. Morfogenez atrofii slizistoy obolochki zheludka kak osnova fenotipa khronicheskogo gastrita. Arkh. pat. 2011; 3: 26 – 31. [in Russian]
  • Markovskyi VD, Kharchenko OV. Kompleksna patomorfolohichna dyferentsiyna diahnostyka peredpukhlynnykh protsesiv i raku shlunka. Patolohiya. 2012; 3: 15 – 18. [in Ukrainian]
  • Kharchenko OV. Dynamika proyaviv fenotypu dysplaziy epiteliyu slyzovoyi obolonky shlunka u vidpovidnosti z yikh henotypom na materiali vyvchennya svitlovoyi mikroskopiyi ta DNK-typuvannya za metodom ISSR-PCR. Visnyk morfolohiyi (Reports of Morphology). 2009; 15(2): 396 – 402. [in Ukrainian]
  • Kharchenko OV. Mikrosatelitni ekspansiyi – molekulyarno-biolohichnyi fenomen diahnostyky peredpukhlynnykh i pukhlynnykh protsesiv. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015; 2(49): 196 – 200. [in Ukrainian]
  • Haruma K., Okamoto S., Kawaguchi H. Reduced incidence of Helicobacter pylori infection in young Japanese persons between the 1970s and 1990s. – J.Clin.Gastroenterol. – 1997. – V. 25 – P. 583 – 6.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(65), 2018 год, 196-199 страницы, код УДК 616. 33
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-196-199