EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Фурман Р.Л., Барило А.С., Полищук С.С., Исакова Н.Н., Юр А.М., Канишная Т.М.

  ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СРЕДСТВАМИ РЕСТОРАТИВНОИ ТЕРАПИИ


  Об авторе: Фурман Р.Л., Барило А.С., Полищук С.С., Исакова Н.Н., Юр А.М., Канишная Т.М.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Целью исследования была комплексная оценка основных показателей болевого синдрома у пациентов с переломами нижней челюсти, сопровождающихся повреждением нижнего альвеолярного нерва, с помощью обычного терапевтического режима, дополненного применением препарата Нуклео ЦМФ форте. Проведено оперативное и послеоперационное лечение 50 пациентов с угловыми переломами нижней челюсти, что сопровождались клиническими проявлениями повреждения нижнего альвеолярного нерва. Снижение болевого синдрома выявлено в обеих группах, но с разной динамикой. На начальном этапе исследования показатели шкалы LANSS были почти одинаковыми в обеих группах, тогда как в основной группе на 7-й и 14-й день они составляли в 1,35 и 2,03 раза ниже, соответственно, чем в группе сравнения. В первый день значение шкалы NTSS-9 практически не отличались в исследуемых пациентов, и были несколько выше в основной группе. На 7-й и 14-й день значение в 1,24 и 3,82 раза было лучше, чем в группе сравнения. Анализ динамической картины жалоб, а также объективные выводы при угловых переломах нижней челюсти, сопровождающийся повреждением нижнего альвеолярного нерва, показали, что введение препарата Нуклео ЦМФ форте ускорило регрессию болевого синдрома в ходе лечения.
  Ключевые слова переломы нижней челюсти, болевой синдром, показатели по шкале боли, нижний альвеолярный нерв
  Список цитируемой литературы
  • Bobyriov VM, Petrova TA, Ostrovska GYu, Mulyar LA, Kolot EG. Pryntsypy zastosuvannya nenarkotychnyh analgetykiv v stomatolohichniy praktytsi. Visnik problem biolohiyi i medytsyny. 2016; 2, 1 (128):164-167. [in Ukrainian]
  • Bystrov NK, Bystrova EL. Effektivnost primeneniya preparata Ketorol® v stomatologicheskoy praktike. Stomatolog praktik. 2014; 3:26 -28. [in Russian]
  • Katilov OV, Bandurka NM, Dmitriev DV, Layko LI. Mehanizmy bolyu i osoblyvosti diagnostyky boliovykh syndromiv u ditey. Visnik Vinnytskoho natsionalnogo medychnoho universytetu. 2015; 1, 19:224-229. [in Ukrainian]
  • Krazhan SN, Gandyilyan KS, Sharipov EM, Volkov EV, Pismenova NN. Mestnoye obezbolivanie i anesteziologiya v stomatologii: uchebnoe posobie. Stavropol: izdatelstvo StGMU. 2014; 202s. [in Russian]
  • Mazur IP, Suprunovich IM. Zastosuvannya preparatu «Orasept» v kompleksnomu likuvanni zakhvoryuvan parodonta. Dentaklub. 2016; 9:9-10. [in Ukrainian]
  • Nidzelskyi MYa, Tsvetkova NV, Sokolovska VM. Profilaktyka boliovogo syndromu pry korystuvanni znimnymy protezamy. Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh. 2017; 3:26-28. [in Ukrainian]
  • Ogonovskyi RZ, Paterega NI. Zastosuvannya flyukturuyuchykh strumiv u stomatolohiyi i shchelepno-lytseviy khirurhiyi (oglyad literatury). Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2015; 19, 4 (76):223-226. [in Ukrainian]
  • Pshyk SS, Bozhenko NL, Pshyk RS, Bozhenko IM. Miofastsialnyi boliovyi syndrom – Deyaki aspekty diahnostyky ta likuvannya. Lvivskyi klinichnyi visnyk 2013; 3(3):52-56. [in Ukrainian]
  • Sidelnikova LF, Kolenko YuG, Grig NI. Obosnovanie vybora optimalnoy terapii pri lechenii boli i vospaleniya v stomatologicheskoy praktike. Sovremennaya stomatologiya. 2013; 4:17-21. [in Russian]
  • Fleysher GM. Analgeticheskoye deystviye Ketorola® pri bolevom sindrome v stomatologicheskoy praktike. Stomatolog praktik. 2014; 2:40-42. [in Russian]
  • Furman RL, Barylo OS, Korol AP. Kliniko-eksperymentalne doslidzhennya efektyvnosti vykoristannya Nucleo C.M.P. forte pry travmakh nerva. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» 2016; 6(2):57-63. [in Ukrainian]
  • Czajkowska D, Lisiński P, Samborski W. Terapia manualna w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego w przebiegu bruksizmu. Dental forum. 2013; 41(1):57-64.
  • Pigg M, Svensson P, Drangsholt M, List T. Seven-year follow-up of patients diagnoses with atypical odontalgia: A prospective study. J Orofac pain. 2013; 27:151-164.
  • Todorovic L. Patient with Chronic Orofacial Pain in a Private Dental Office - Diagnostic Dilemmas. Balk J Dent Med. 2016; 20(2):78-82.
  • Zakrzewska JM. Differential diagnosis of facial pain and guidelines for management. British Journal of Anaesthesia. 2013; 111 (1):95–104.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(66), 2018 год, 222-226 страницы, код УДК 616.716.4-001.5+616.156-001
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-222-226