RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Фурман Р.Л., Барило А.С., Поліщук С.С., Ісакова Н.М., Юр А.М., Канішна Т.М.

  ЛІКУВАННЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЗАСОБАМИ РЕСТОРАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ


  Про автора: Фурман Р.Л., Барило А.С., Поліщук С.С., Ісакова Н.М., Юр А.М., Канішна Т.М.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою дослідження була комплексна оцінка основних показників больового синдрому у пацієнтів з переломами нижньої щелепи, що супроводжуються пошкодженням нижнього альвеолярного нерва, за допомогою звичайного терапевтичного режиму, доповненого застосуванням препарату Нуклео ЦМФ форте. Проведено оперативне і післяопераційне лікування 50 пацієнтів з кутовими переломами нижньої щелепи, що супроводжувалися клінічними проявами ушкодження нижнього альвеолярного нерва. Зниження больового синдрому виявлено в обох групах, але з різною динамікою. На початковому етапі дослідження показники шкали LANSS були майже однаковими в обох групах, тоді як в основній групі на 7-й і 14-й день вони становили 1,35 і 2,03 рази нижчі, відповідно, ніж у групі порівняння. У перший день значення шкали NTSS-9 практично не відрізнялися у досліджуваних пацієнтів, і були дещо вище в основній групі. На 7-й і 14-й день значення в 1,24 та 3,82 рази було краще, ніж в групі порівняння. Аналіз динамічної картини скарг, а також об'єктивні висновки при кутових переломах нижньої щелепи, що супроводжується пошкодженням нижнього альвеолярного нерва, показали, що введення препарату Нуклео ЦМФ форте прискорило регресію больового синдрому в ході лікування.
  Ключові слова переломи нижньої щелепи, больовий синдром, показники за шкалою болю, нижній альвеолярний нерв
  Список цитованої літератури
  • Bobyriov VM, Petrova TA, Ostrovska GYu, Mulyar LA, Kolot EG. Pryntsypy zastosuvannya nenarkotychnyh analgetykiv v stomatolohichniy praktytsi. Visnik problem biolohiyi i medytsyny. 2016; 2, 1 (128):164-167. [in Ukrainian]
  • Bystrov NK, Bystrova EL. Effektivnost primeneniya preparata Ketorol® v stomatologicheskoy praktike. Stomatolog praktik. 2014; 3:26 -28. [in Russian]
  • Katilov OV, Bandurka NM, Dmitriev DV, Layko LI. Mehanizmy bolyu i osoblyvosti diagnostyky boliovykh syndromiv u ditey. Visnik Vinnytskoho natsionalnogo medychnoho universytetu. 2015; 1, 19:224-229. [in Ukrainian]
  • Krazhan SN, Gandyilyan KS, Sharipov EM, Volkov EV, Pismenova NN. Mestnoye obezbolivanie i anesteziologiya v stomatologii: uchebnoe posobie. Stavropol: izdatelstvo StGMU. 2014; 202s. [in Russian]
  • Mazur IP, Suprunovich IM. Zastosuvannya preparatu «Orasept» v kompleksnomu likuvanni zakhvoryuvan parodonta. Dentaklub. 2016; 9:9-10. [in Ukrainian]
  • Nidzelskyi MYa, Tsvetkova NV, Sokolovska VM. Profilaktyka boliovogo syndromu pry korystuvanni znimnymy protezamy. Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh. 2017; 3:26-28. [in Ukrainian]
  • Ogonovskyi RZ, Paterega NI. Zastosuvannya flyukturuyuchykh strumiv u stomatolohiyi i shchelepno-lytseviy khirurhiyi (oglyad literatury). Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2015; 19, 4 (76):223-226. [in Ukrainian]
  • Pshyk SS, Bozhenko NL, Pshyk RS, Bozhenko IM. Miofastsialnyi boliovyi syndrom – Deyaki aspekty diahnostyky ta likuvannya. Lvivskyi klinichnyi visnyk 2013; 3(3):52-56. [in Ukrainian]
  • Sidelnikova LF, Kolenko YuG, Grig NI. Obosnovanie vybora optimalnoy terapii pri lechenii boli i vospaleniya v stomatologicheskoy praktike. Sovremennaya stomatologiya. 2013; 4:17-21. [in Russian]
  • Fleysher GM. Analgeticheskoye deystviye Ketorola® pri bolevom sindrome v stomatologicheskoy praktike. Stomatolog praktik. 2014; 2:40-42. [in Russian]
  • Furman RL, Barylo OS, Korol AP. Kliniko-eksperymentalne doslidzhennya efektyvnosti vykoristannya Nucleo C.M.P. forte pry travmakh nerva. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» 2016; 6(2):57-63. [in Ukrainian]
  • Czajkowska D, Lisiński P, Samborski W. Terapia manualna w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego w przebiegu bruksizmu. Dental forum. 2013; 41(1):57-64.
  • Pigg M, Svensson P, Drangsholt M, List T. Seven-year follow-up of patients diagnoses with atypical odontalgia: A prospective study. J Orofac pain. 2013; 27:151-164.
  • Todorovic L. Patient with Chronic Orofacial Pain in a Private Dental Office - Diagnostic Dilemmas. Balk J Dent Med. 2016; 20(2):78-82.
  • Zakrzewska JM. Differential diagnosis of facial pain and guidelines for management. British Journal of Anaesthesia. 2013; 111 (1):95–104.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(66), 2018 рік , 222-226 сторінки, код УДК 616.716.4-001.5+616.156-001
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-222-226