EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Шевченко К.В., Гарець В.И., Федонюк Л.Я., Волков К.С., Нестерук С.О.

  ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ КОНЕЧНЫХ ОТДЕЛОВ ДОЛЕК ПОДНИЖЕЧЕЛЮСТНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ


  Об авторе: Шевченко К.В., Гарець В.И., Федонюк Л.Я., Волков К.С., Нестерук С.О.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе представлены данные морфометрического исследования паренхимы поднижнечелюстной слюнной железы при хронической интоксикации этанолом. Установлено, что хроническая интоксикация этанолом влияет на морфофункциональное состояние конечных отделов долек поднижнечелюстной слюнной железы крыс, что подтверждается уменьшением диаметра просвета и увеличением высоты эпителиоцитов до 15,44±0,41мкм на ранних стадиях наблюдения. Уменьшением наружного диаметра и диаметра просвета с уменьшением высоты епителиоцитов на тридцатые сутки эксперимента. Что объясняется дистрофическими изменениями в клетках конечных отделов поднижнечелюстных слюнных желез крыс на поздних стадиях эксперимента и подтверждается уменьшением их размеров, количества секреторных гранул с увеличением оптической плотности клеток.
  Ключевые слова хроническая интоксикация этанолом, крысы, поднижнечелюстные слюнные железы
  Список цитируемой литературы
  • Afanasyev VV, Rubitel LT, Afanasyev LV. Ostraya intoksikatsiya etilovym alkogolem. S-Peterburg. 2002; 10-21. [in Russian]
  • Barchuk RR, Popadynets OH, Pastukh MB, Hryshchuk MI, Dubyna NM. Morfofunktsionalni osoblyvosti velykykh slynnykh zaloz v umovakh normy ta patolohiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016; 2: 1(128):318-22. [in Ukrainian]
  • Belov AA. Toksicheskoye deystviye alkogolya na krov. Eritrotsity i alkogol. Vestnik AGIUV. 2013; 4: 75-78. [in Russian]
  • Karupu VYa. Electronna microskopiya. Kyiv:Vyscha shkola; 1984. 207 p. [in Ukrainian]
  • Kostilenko YuP. Bazisnaya funktsiya slyunnykh zhelez. Poltava. 1999; 55 s. [in Russian]
  • Pishchenko H., Minchenko S. Viktymolohichni aspekty nehatyvnykh sotsialnykh yavyshch, povyazanykh iz zlochynnistyu. Pravo Ukrayiny. 2006; 5: 108. [in Ukrainian]
  • Timofeyev AA. Sekretornaya funktsiya slyunnykh zhelez u bolnykh s ostrymi odontogennymi vospalitelnymi zabolevaniyami chelyustey Sovremennaya stomatologiya. 2011; 4: 70-4. [in Ukrainian]
  • Shevchenko KV, Silkina YuV, Volkov KS. Morfometrychna kharakterystyka rezystyvnoyi lanky hemomikrotsyrkulyatornoho rusla slynnykh zaloz shchuriv pry khronichniy intoksykatsiyi etanolom., 2018; Morfolohiya. 12 (1), 51-54. [in Ukrainian]
  • Yahodynskyi VV. Profilaktyka nehatyvnykh yavyshch sered uchnivskoyi ta studentskoyi molodi. Kyiv: vydavnytstvo yevropeyskoho universytetu; 2003. 168 s. [in Ukrainian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental an others scientific purposes/ Strasbourg: Council of Europ, 1986. No 123.52p.
  • Ivanochko VМ. Morphological state of structural components of the filtration and reabsorption barrier of the kidneys under normal conditions and at chronic alcoholization with drinks of various quality and strength]: extended abstract of Cand. Sci. Dissertation: speciality 14.03.01 "normal anatomy". Ternopil, 2003. 19 p.
  • Kazakova KS, Starchenko II, Yeroshenko GA. Method of semi-thin sections staining. Technical Innovation Certificate No.1880 issued by the Ukrainian Medical Stomatological Academy; 1999. September 15.
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statistical methods in medical and biological research using Exel. Kyiv: Morion; 2000. 320 p.
  • Wong RJ, Randolph GW. Morphophysiology of the salivaryglands. Otolaryngology. Basel: Karger; 2006. 634 – 643.
  • Yeroshenko GA, Kostylenko YuP, Skrypnikov MS. Correlation relationship between the morphometric indices of large salivary glands of rats under normal conditions and after stimulation of the peripheral nervous system. World of Medicine and Biology. 2009; 3(1): 64-69.
  • Yerochenko GA, Shevchenko KV, Yakushko OS. Morphometric characteristic of rat salivary glands hemomicrovasculature capacity component under normal conditions and in ethanol chronic intoxication. World of medicine and biology. 2018; 3 (65), 149-152.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(66), 2018 год, 231-234 страницы, код УДК 616.316.1:611.018
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-231-234