EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Шевченко К.В., Гарець В.І., Федонюк Л.Я., Волков К.С., Нестерук С.О.

  ГІСТОФІЗІОЛОГІЯ КІНЦЕВИХ ВІДДІЛІВ ЧАСТОЧОК ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ЕТАНОЛОМ


  Про автора: Шевченко К.В., Гарець В.І., Федонюк Л.Я., Волков К.С., Нестерук С.О.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі представлені дані морфометричного дослідження паренхіми піднижньощелепної слинної залози при хронічній інтоксикації етанолом. Встановлено, що хронічна інтоксикація етанолом впливає на морфофункціональний стан кінцевих відділів часточок піднижньощелепної залози щурів, що підтверджується зменшенням діаметру просвіту та збільшенням висоти епітеліоцитів до 15,44±0,41мкм на ранніх стадіях спостереження. Зменшенням діаметру зовнішнього та діаметру просвіту із зменшенням висоти епітеліоцитів на тридцяту добу експерименту. Що обумовлене дистрофічними змінами в клітинах кінцевих відділів піднижньощелепних залоз щурів на пізніх стадіях експерименту, та підтверджується зменшенням їх розмірів, кількості секреторних гранул та підвищенням оптичної щільності клітин.
  Ключові слова хронічна інтоксикація етанолом, щури, піднижньощелепні слинні залози
  Список цитованої літератури
  • Afanasyev VV, Rubitel LT, Afanasyev LV. Ostraya intoksikatsiya etilovym alkogolem. S-Peterburg. 2002; 10-21. [in Russian]
  • Barchuk RR, Popadynets OH, Pastukh MB, Hryshchuk MI, Dubyna NM. Morfofunktsionalni osoblyvosti velykykh slynnykh zaloz v umovakh normy ta patolohiyi. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016; 2: 1(128):318-22. [in Ukrainian]
  • Belov AA. Toksicheskoye deystviye alkogolya na krov. Eritrotsity i alkogol. Vestnik AGIUV. 2013; 4: 75-78. [in Russian]
  • Karupu VYa. Electronna microskopiya. Kyiv:Vyscha shkola; 1984. 207 p. [in Ukrainian]
  • Kostilenko YuP. Bazisnaya funktsiya slyunnykh zhelez. Poltava. 1999; 55 s. [in Russian]
  • Pishchenko H., Minchenko S. Viktymolohichni aspekty nehatyvnykh sotsialnykh yavyshch, povyazanykh iz zlochynnistyu. Pravo Ukrayiny. 2006; 5: 108. [in Ukrainian]
  • Timofeyev AA. Sekretornaya funktsiya slyunnykh zhelez u bolnykh s ostrymi odontogennymi vospalitelnymi zabolevaniyami chelyustey Sovremennaya stomatologiya. 2011; 4: 70-4. [in Ukrainian]
  • Shevchenko KV, Silkina YuV, Volkov KS. Morfometrychna kharakterystyka rezystyvnoyi lanky hemomikrotsyrkulyatornoho rusla slynnykh zaloz shchuriv pry khronichniy intoksykatsiyi etanolom., 2018; Morfolohiya. 12 (1), 51-54. [in Ukrainian]
  • Yahodynskyi VV. Profilaktyka nehatyvnykh yavyshch sered uchnivskoyi ta studentskoyi molodi. Kyiv: vydavnytstvo yevropeyskoho universytetu; 2003. 168 s. [in Ukrainian]
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental an others scientific purposes/ Strasbourg: Council of Europ, 1986. No 123.52p.
  • Ivanochko VМ. Morphological state of structural components of the filtration and reabsorption barrier of the kidneys under normal conditions and at chronic alcoholization with drinks of various quality and strength]: extended abstract of Cand. Sci. Dissertation: speciality 14.03.01 "normal anatomy". Ternopil, 2003. 19 p.
  • Kazakova KS, Starchenko II, Yeroshenko GA. Method of semi-thin sections staining. Technical Innovation Certificate No.1880 issued by the Ukrainian Medical Stomatological Academy; 1999. September 15.
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statistical methods in medical and biological research using Exel. Kyiv: Morion; 2000. 320 p.
  • Wong RJ, Randolph GW. Morphophysiology of the salivaryglands. Otolaryngology. Basel: Karger; 2006. 634 – 643.
  • Yeroshenko GA, Kostylenko YuP, Skrypnikov MS. Correlation relationship between the morphometric indices of large salivary glands of rats under normal conditions and after stimulation of the peripheral nervous system. World of Medicine and Biology. 2009; 3(1): 64-69.
  • Yerochenko GA, Shevchenko KV, Yakushko OS. Morphometric characteristic of rat salivary glands hemomicrovasculature capacity component under normal conditions and in ethanol chronic intoxication. World of medicine and biology. 2018; 3 (65), 149-152.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(66), 2018 рік , 231-234 сторінки, код УДК 616.316.1:611.018
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-4-66-231-234