EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Жукова Т.А., Васько Л.Н., Почерняева В.Ф., Соколова Н.А., Корнеев О.В.

  ВАРИАНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЛУЧЕВОГО ЦИСТИТА


  Об авторе: Жукова Т.А., Васько Л.Н., Почерняева В.Ф., Соколова Н.А., Корнеев О.В.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Дистанционная лучевая терапия является эффективным методом лечения для многих видов новообразований. Но при различных подходах, полях и комбинациях доз лучевые поражения мочевого пузыря неизбежны. Поэтому одним из приоритетных вопросов в современной радиологии – это предупреждение и борьба с лучевыми реакциями и повреждениями. Целью работы стала разработка способа профилактики и лечения лучевых реакций при лечении больных раком мочевого пузыря, у больных которые получают дистанционную гамма-терапию и обоснование антиоксидантной и репарационной роли препарата «Эмоксипин» при данной патологии. Изучалась выраженность лучевых реакций у больных, получавших лучевое лечение в режиме обычного фракционирования и при мультифракционировании дозы. В наблюдении принимало участие 27 больных с диагнозом рак мочевого пузыря и которым проводили дистанционную лучевую терапию по радикальной программе. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что применение дистанционной лучевой терапии в режиме мультифракционирования дневной дозы достоверно (р=0,05) снижает лучевые реакции слизистой мочевого пузыря. Так, реакции 3 степени (язвенные) различаются в 4,31 раза в пользу (опытной) группы где использовали режим мультифракционирования и заливки препарата «Эмоксипин». Реакции 2 степени (эрозивно-дескваматозные) отличаются в 1,24 раза и также говорят в пользу II группы, но этот показатель не достоверен. Реакции 1 степени (катаральные) отличаются в 3,72 раза, что имеет достаточную вероятность в пользу лечения проведенного во II группе больных. Действие инсталляций мочевого пузыря у больных с лучевыми циститами, отягощенные инфекционным процессом, по сравнению с традиционными методами терапии позволило сократить время пребывания больных в стационаре на 6-7 дней.
  Ключевые слова рак мочевого пузыря, антиоксиданты, дистанционная гамма-терапия, лучевые реакции, лучевые повреждения, цистит
  Список цитируемой литературы
  • Avetikov DS, Trapova KhO. Perevahy i nedoliky isnuyuchykh metodyk profilaktyky utvorennya patolohichnykh rubtsiv. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2013; 13; 3 (43): 10–12. [in Ukrainian]
  • Avetikov DS, Trapova KhO. Porivnyalna kharakterystyka efektyvnosti metodiv profilaktyky utvorennya patolohichnykh rubtsiv. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2013; 13; 2 (42): 18–21. [in Ukrainian]
  • Avetikov DS, Trapova KhO. Porivnyalnyi analiz metodyk profilaktyky utvorennya patolohichnykh rubtsiv. Ukrayinskyi medychnyi almanakh. Dodatok: Materialy III Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Suchasni mozhlyvosti stomatolohiyi». 2013; 16 (1): 9–11. [in Ukrainian]
  • Ataullakhanov RI, Pichugin AV, Pasov VV, KurpeshevaAK. Immunoterapiia pri pozdnikh luchevykh povrezhdeniiakh priamoi kishki. Moskva: FGBU «GNTc Institut immunologii FMBA Rossii. 2012; 17s. [in Russian]
  • Kazimirko VK, Maltsev VI. Antioksidantnaya sistema i yeye funktsionirovaniye v organizme cheloveka. Meditsinskaya gazeta «Zdorovye Ukrainy». 2004; 192. [in Russian]
  • Krasnoselskiy NV, Gonn SA. Osobennosti khirurgicheskogo lecheniya luchevykh povrezhdeniy pokrovnykh tkaney. Kharkívska khírurgíchna shkola. 2014; 1 (64): 133–135. [in Russian]
  • Pasov VV, KurpeshevaAK. Oslozhneniia i povrezhdeniia organov i tkanei pri luchevoi terapii. S. K. Ternovoi (Ed.), Osnovy luchevoy diagnostiki i terapii: natcionalnoye rukovodstvo. Moskva: GEOTAR – media. 2012; 962-990. [in Russian]
  • Plesovskiy AM. Luchevye povrezhdeniya mochevogo puzyria i intertestitcialnyi tcistit (kliniko-mofologicheskiye obsledovaniya tceli GBO). (Extended abstract of PhD dissertation). Moskva. 2013. [in Russian]
  • Stavytskyi SO, Pocherniayeva VF, Avetykov DS. Zastosuvannya «Emoksypinu» v kompleksnomu likuvanni hipertrofichnykh i keloyidnykh rubtsiv holovy ta shyyi na dooperatsiynomu etapi. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2011; 1: 89-90. [in Ukrainian]
  • Sycheva IV, Pasov VV, KurpeshevaAK. Konservativnyye metody lecheniya mestnykh luchevykh povrezhdeniy, sformirovavshikhsya v rezul'tate sochetayemoy luchevoy terapii i brakhiterapii raka prestatel'noy zhelezy. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal. 2012; 5: 57-60. [in Russian]
  • Trapova KhO. Optymizatsiya intraoperatsiynoho metodu profilaktyky utvorennya patolohichnykh rubtsiv. Vseukrayinskyi medichnyi zhurnal molodykh vchenykh «Khyst». Chernіvtsі, 15: Materіaly X mіzhnarodnoyi medyko- farmatsevtychnoyi konferentsіyi studentіv і molodykh vchenykh. 2013; 305. [in Ukrainian]
  • Zaporozhan VM, Kholodkova OL, Apelkhans OO. Vykorystannya zbahachenoyi trombotsytamy plazmy dlya stymulyatsiyi neoanhiohenezu ta pidsylennya reneratsiyi. Zhurnal NAMN Ukrainy. 2012; 18; dodatok: 49-50. [in Ukrainian] 13. Zhukova TA. Poperedzhennya promenevykh reaktsiy pry provedenni dystantsiynoyi hamma-terapiyi. Klinichna khirurhiia. 2017; 5: 56-57. [in Ukrainian]
  • Zhukova TA, Melnyk YuV, Vasko MYu. Promenevi reaktsiyi na shkiri pry riznykh variantakh fraktsionuvannya dozy. Materialy 73-i Vseukrayinskoyi studentskoyi naukovoyi konferentsiyi «Pohliad maibutnikh likariv na suchasnu medytsynu», 30 bereznia – 1 kvitnia 2017, m. Poltava. 2017; 6-7. [in Ukrainian]
  • Do NL, Nagle D, Poylin VY. Radiation Proctitis: Current Strategies in Management. Gastzoen tezol. Res Ract. 2011. doi: 10.1155/2011/917941.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(67), 2019 год, 055-060 страницы, код УДК 616.62:615.849.1
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-55