EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Боян А.М.

  НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕЛАКСАЦИИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ И МЫШЦ ШЕИ У ПАЦИЕНТОВ С МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА


  Об авторе: Боян А.М.
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Предложена новая методика чрескожной электронейростимуляции жевательных мышц и мышц шеи, основанная на использовании низкочастотного биполярного импульсного тока со специальной формой и параметрами импульсов, максимально приближенных к форме и параметрам импульсов в нервных волокнах. Проведен сравнительный анализ миорелаксирующего эффекта применения методики чрескожной электронейростимуляции ЧЕНС с помощью разработанного устройства и распространенной методики с применением аппарата «Миомонитор J5», который генерирует низкочастотный однополярный импульсный ток. В результате обработки полученных данных методами вариационной статистики доказано, что использование предложенной методики миорелаксации достоверно обеспечивает на 16-20% более эффективное расслабление жевательных мышц и мышц шеи с более длительным клиническим эффектом (р <0,05), чем существующая методика с применением аппарата «Миомонитор J5». Больший миорелаксирующий эффект был подтвержден также электромиографическим исследованием жевательных мышц и мышц шеи.
  Ключевые слова височно-нижнечелюстной сустав, мышечно-суставная дисфункция, чрескожная электронейростимуляция
  Список цитируемой литературы
  • Bida VI, Klochan SM. Ortopedychne likuvannya khvorykh iz oklyuziyno-artykulyatsiynym syndromom dysfunktsiyi skronevo-nyzhnyoshchelepnoho suhloba. Ukrayinskyi stomatolohichnyi almanakh. 2012; 3: 22-24. [in Ukrainian]
  • Boyan AM, vynakhidnyk. Sposib likuvannya dysfunktsiyi zhuvalnykh myaziv i skronevo-nyzhnoshchelepnoho suhloba. Patent na korysnu model №59315U, MPK A61S 19/04 A №U201012684; 2011 trav. 10. [in Ukrainian]
  • Boyan AM, Ushakov VI, vynakhidnyky. Prystriy dlya likuvannya dysfunktsiyi zhuvalnykh myaziv i skronevo-nyzhnoshchelepnoho suhlobu Patent na korysnu model №86404UA, MPK A61N1/00 №U2013086907; 2013 hrud. 25. [in Ukrainian]
  • Vyazmin AYa, Podkorytov YuM, Klyushnikov OV. Disfunktsiya visochno-nizhnechelyustnogo sustava i yego lecheniye. Innovatsionnaya nauka. 2015; 1-2: 243-246. [in Russian]
  • Dvornik VM, Kuz VS, Kuz GM. Primeneniye elektrostimulyatsii u stomatologicheskikh bolnykh. Aktualni problemy suchasnoyi medytsyny. Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. 2011; 11, 3(35): 109-111. [in Russian]
  • DousonPE. Funktsionalnaya okklyuziya: ot visochno-nizhnechelyustnogo sustava do planirovaniya ulybki [per. s angl. pod red. Koneva DB.]. M.: Prakticheskaya meditsina; 2016. 592 s. [in Russian]
  • Lebedenko IYu, Kalivradzhiyan ES. - redaktory. Ortopedicheskaya stomatologiya: uchebnik. M.: GOETAR – Media; 2011. 640s [in Russian]
  • Manfredini D. Visochno-nizhnechelyustnyye rasstroystva. Sovremennyye kontseptsii diagnostiki i lecheniya [per. s angl.]. M.; SPb.; Kiev, Almaty, Vilnyus: Izd. «Azbuka stomatologa»; 2013. 500s. [in Russian]
  • Novykov VM, Lunyova YuS. Korelyatsiyni zvyazky mizh myazovo-suhlobovoyu dysfunktsiyeyu SNSHCHS ta oklyuziynymy porushennyamy pry riznykh vydakh prykusiv. Problemy ekolohiyi ta medytsyny. 2011; 15(3-4): 120 – 122. [in Ukrainian]
  • Persin LS, SharovMN. Stomatologiya. Neyrostomatologiya. Disfunktsii zubochelyustnoy sistemy: ucheb. posobiye. M.: GEOTAR; Media; 2013. 360 s. [in Russian]
  • Ronkin K. Ispolzovaniye relaksatsii myshts golovy i shei s pomoshchyu miomonitora dlya opredeleniya idealnoy okklyuzii pri ortopedicheskom ili ortodonticheskom lechenii. Dental Market. 2009; 5: 27 - 30. [in Russian]
  • Somkin VA, Rabukhina NA, Volkov SI. Patologiya visochno-nizhnechelyustnykh sustavov. M.: Prakticheskaya meditsina; 2011. 168 s. [in Russian]
  • Stankevich S, Krunich N. Effektivnost chrezkozhnoy elektroneyrostimulyatsii pri miofastsialnoy disfunktsii. Stomatologiya. 2007; 3: 69-71. [in Russian]
  • Fliss P.S. – redactor. Ortodontiya: uchebnik. K.: Meditsina,2016. 360s. [in Russian]
  • Shestopalov SI. Diagnostika disfunktsii visochno-nizhnechelyustnogo sustava. Dental Market. 2017; 6: 26 - 32. [in Russian]
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(68), 2019 год, 020-025 страницы, код УДК 616.724:616.742.7]:615.84
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-20-25