EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Гринцова Н.Б., Хоменко И.В., Романюк А.М., Бумейстер В. И., Кравцова И.А.

  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ АДЕНОГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ


  Об авторе: Гринцова Н.Б., Хоменко И.В., Романюк А.М., Бумейстер В. И., Кравцова И.А.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Нарушение гомеостаза вызывает значительные изменения во всех системах организма, в том числе и эндокринной. Целью работы является изучение морфологических и морфометрических перестроек аденогипофизарно-тиреоидной оси половозрелых крыс в условиях экспериментальной внеклеточной дегидратации средней степени. Эксперимент проведен на 12 крысах контрольной и экспериментальной группы. Крысам экспериментальной группы в течение 60 суток моделировалась средняя степень внеклеточного обезвоживания. Применялись гистологические, морфометрические и статистические методы исследования. Нарушение водно-солевого баланса организма вызывает незначительное повышение секреторной активности со стороны аденогипофиза и развитие гипофункции щитовидной железы, что отрицательно влияет на развитие в организме компенсаторно-приспособительных процессов.
  Ключевые слова аденогипофиз, внеклеточная дегидратация, щитовидная железа, стресс
  Список цитируемой литературы
  • Volkov VP. Funktsionalnaya morfologiya shchitovidnoy zhelezy pri antipsikhoticheskoy terapii v zavisimosti ot vozrasta. Universum: Meditsina i farmakologiya: elektron. nauchn. zhurn. 2015; 1(14). [in Russian]
  • Volkov VP. Novyi podkhod k otsenke morfofunktsionalnogo sostoyaniya `endokrinnykh zhelez. Universum: Meditsina i farmakologiya: elektron. nauchn. zhurn. 2014; 9 (10). [in Russian]
  • Нrintsova NB, Romanyuk AM, Bumeyster VІ, Karpenko LІ, Ustyanskyi OO. Morfolohіchnі ta morfometrichnі perebudovy strukturnykh komponentіv adenohіpofіza shchurіv za umov eksperimentalnoyi pozaklіtynnoyi dehіdratatsiyi serednyoho stupenya. Morfolohiya. 2018; 12(3): 61 - 65. [in Ukrainian]
  • Kirillov OI, Khasina YeI. Piatifazovaya model khronicheskogo stressa. Vіsnyk Kharkіvskoho natsіonalnoho unіversytetu іm. VN Karazіna. Medytsyna. 2003; 581(5):57-58. [in Russian]
  • Kubasov RV. Gormonalnye izmeneniya v otvet na `ekstremalnyie faktory vneshney sredy. Vestnik RAMN. 2014; 9-10:102-109.  [in Russian]
  • Moskalenko RA. Morfofunktsіonalnі zmіni shchytopodіbnoyi zalozy v umovakh vplyvu mіkroelementozu (anatomo-eksperymentalne doslіdzhennya) [Tekst] : Avtoreferat... k. med. nauk, spets.: 14.03.01 - normalna anatomіya. Sumy: Vyd-vo SumDU, 2010. 17 s. [in Ukrainian]
  • Netyukhaylo LG, Fіlatova VL, Fіlatova OV. Vodno-solyovyi obmіn. Vіsnyk problem bіolohyi і medytsyny. 2012; 1(91):28-33. [in Ukrainian]
  • Pilov AH, Pilov AA. Morfologicheskiy analiz transformatsii schitovidnoy zhelezyi. Morfologiya. 2008;133:2 -107. [in Ukrainian]
  • Pogoryelov MV, Bumeyster VІ, Tkach HF, Bolotna ІV, Bonchev SD. Suchasnі uyavlennya pro vodno-solyovyi obmіn (oglyad lіteratury ta metody vlasnykh doslіdzhen). Vіsnyk problem bіolohyi і medytsyny. 2009; 2:8-14. [in Ukrainian]
  • Rustambekova SA. Sovremennye geokhimicheskiye faktory riska razvitiya patologii shchitovidnoy zhelezy. Almanakh klinicheskoy meditsiny.2010; 23:14-9. [in Russian]
  • Rykova JuA. Morfofunktsionalnye izmeneniya shchitovidnoy zhelezy krys pri vozdeystvii na organizm umerennoy hronicheskoy gipertermii. Ukrayinskyi morfolohіchnyi almanakh. 2008; 6(1):142-145. [in Russian]
  • Savin IA, Gorjachev AS. Vodno-elektrolitnye narusheniya v neiroreanimatsii. NII Neirokhirurgii im. akademika NN Burdenko. Otdeleniye reanimatsii. Moskva, 2015. [in Russian]
  • Fomina KA, Sikora VV, Stryga AS, Stupin VA. Organometricheskie pokazateli shchitovidnoy zhelezy posle dvuhmesyachnogo vozdeystviya tiotriazolina. Ukrayinskyi morfolohіchnyi almanakh. 2010; 8(1):108-109. [in Russian]
  • Charmandari E, Tsigos C, Chrousos G. Endocrinology of the stress response. Annu. Rev. Physiol. 2005; 67: 259–284.
  • Larzelere MM, Jones GN. Stress and health. Primary Care: Clinics in Office Practice.2008; 35 (4): 839–856.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(68), 2019 год, 174-179 страницы, код УДК 616.441:616.151.1-092.9
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-174-179